ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านวัสดุก่อสร้าง by PN
ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านวัสดุก่อสร้าง by PN Steel Product

ร้านของตกแต่งบ้าน

ร้านของตกแต่งบ้าน จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง, ผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิค, วัสดุ-อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และอุปกรณ์ไฟฟ้า-ประปา สั่งผลิตแร็คครอบชั้นวางสินค้าสีขาวล้วน ด้านบนสต็อกสินค้าได้ 2 ชั้น ส่วนด้านล่างเน้นเป็นโครงชั้นวางให้โชว์ประตูและหน้าต่างแบบมีรางเลื่อนได้ ใช้วางของตกแต่งบ้านได้ครบครัน

แร็คครอบชั้นวางสินค้า ร้านของตกแต่งบ้าน
แบบแปลนร้านค้า ร้านของตกแต่งบ้าน
แบบแปลนร้านค้า ชั้นวางสินค้าร้านวัสดุก่อสร้าง ร้านของตกแต่งบ้าน
ออกแบบจัดวางชั้นวางสินค้า ร้านของตกแต่งบ้าน
การจัดชั้นวางสินค้า ร้านของตกแต่งบ้าน
แบบชั้นวางสินค้า ร้านของตกแต่งบ้าน
การจัดชั้นวางสินค้า ร้านของตกแต่งบ้าน
แร็คครอบชั้นโชว์สินค้า แบบปิดหน้าแร็คสไลด์ได้ ร้านของตกแต่งบ้าน
แร็คครอบชั้นวางวัสดุก่อสร้าง ร้านของตกแต่งบ้าน
แร็คครอบชั้นแขวนฮุก ร้านของตกแต่งบ้าน
ชั้นปิดหน้าแร็ค ร้านของตกแต่งบ้าน
แร็คครอบชั้นแขวนฮุก ร้านของตกแต่งบ้าน
แร็คโชว์สินค้าริมผนัง ร้านของตกแต่งบ้าน
แร็คครอบชั้นวางสินค้าริมผนัง ร้านของตกแต่งบ้าน
แร็คครอบชั้นโชว์ประตู ร้านของตกแต่งบ้าน

วิดีโอตัวอย่าง

ผลงานรวมการติดตั้ง

1