กิจกรรม พีเอ็น

ข่าวสาร และ กิจกรรม

” ทางบริษัทมีกิจกรรมมากมาย ทั้งในด้านวิชาการ และนันทนาการ เพื่อให้พนักงานของบริษัท
มองเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการสามัคคีและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะ “

โรงงาน พีเอ็น สตีล โปรดักส์ ตรวจวัดไข้

โรงงานผลิตชั้นวางสินค้ารายใหญ่ย่านสมุทรสาคร มีมาตรการป้องกันโควิด นำเครื่องวัดไข้ตรวจพนักงานก่อนเข้าโรงงาน

26 มี.ค 2563

พิธีเปิดโรงงานเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

บริษัท พี เอ็น สติล โปรดักส์ จำกัด

 

 

25 ม.ค 2563

ฟุตบอลประจำสัปดาห์เชื่อมความสัมพันธ์

พนักงาน บริษัท พีเอ็น สติลโปรดักส์ จำกัด

 

 

31 ม.ค 2563

แจกอังเปาพนักงานบริษัท

เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

24 ม.ค 2563