กิจกรรม พีเอ็น

แจกอังเปาพนักงานบริษัท

เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

24 ม.ค 2563

พิธีเปิดโรงงานเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

บริษัท พี เอ็น สติล โปรดักส์ จำกัด

25 ม.ค 2563

ฟุตบอลประจำสัปดาห์เชื่อมความสัมพันธ์

พนักงาน บริษัท พีเอ็น สติลโปรดักส์ จำกัด

31 ม.ค 2563