ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านค้าปลีกทั่วไป by PN Steel Product
ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านค้าปลีกทั่วไป by PN

ร้านบุญชัย (ขอนแก่น)

ร้านค้าปลีก – ค้าส่ง

ร้านบุญชัย (ขอนแก่น) จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค และเครื่องใช้ครัวเรือน มอบการจัดวางอย่างลงตัวให้ทุกพื้นที่ของร้านซุปเปอร์สโตร์ ด้วยชั้นวางหลังตาข่ายเสาสีดำอันเรียบง่ายแต่คลาสสิก เพิ่มประโยชน์ใช้สอยในการเป็นชั้นวางกลางห้อง พร้อมกับเสริมชั้นแร็คอันเก่าให้ดูสวยงามใหม่เอี่ยมประดุจร้านใหม่

ชั้นวางสินค้าขนาดเล็กในโกดัง ร้านบุญชัย (ขอนแก่น)
ชั้นวางในคลังสินค้าขนาดเล็ก ร้านบุญชัย (ขอนแก่น)
หน้าร้านบุญชัย (ขอนแก่น)
ชั้นวางร้านค้าปลีก ร้านบุญชัย (ขอนแก่น)
ชั้นวางสินค้า ปลีก ร้านบุญชัย (ขอนแก่น)
ชั้นแขวนสินค้าหลังตาข่าย ร้านบุญชัย (ขอนแก่น)
ชั้นวางขายของ แบบหลังตาข่าย ร้านบุญชัย (ขอนแก่น)
ชั้นวางขายของ ขนาดยาว ร้านบุญชัย (ขอนแก่น)
การเติมสินค้าบนชั้นวาง ร้านบุญชัย (ขอนแก่น)
ชั้นวางสินค้าสีขาว-ดำในร้านค้าปลีกบุญชัย (ขอนแก่น)
ชั้นวางสินค้าหลังตาข่ายสีขาว-ดำ ร้านบุญชัย (ขอนแก่น)

วิดีโอตัวอย่าง

ผลงานรวมการติดตั้ง

3