ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านค้าปลีกทั่วไป by PN Steel Product
ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านค้าปลีกทั่วไป by PN

ร้านบอสซุปเปอร์ถูก (แม่เปิน)

ร้านบอสซุปเปอร์ถูก (แม่เปิน) จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค และเครื่องสำอาง จัดร้านด้วยชั้นไมโครแร็คเสาสีเขียว เติมเต็มกลางร้านด้วยชั้นวางสินค้าหลังทึบ 6 ชั้น โซนหน้าร้านใช้ชั้นวางหลังตาข่ายสั่งผลิตให้มีขนาดเล็ก หน้าแคบ มีทั้งชั้นวางสินค้าและชั้นแขวนฮุกสำหรับโชว์สินค้าได้หลากหลายรูปแบบ

1
2
3
4
5
6
7
ชุดเซ็ตชั้นวางสินค้าสองหน้าหลังทึบ เสาสีเขียว ร้านบอสซุปเปอร์ถูก (แม่เปิน)
ชุดเซ็ตชั้นวางสินค้าสองหน้า หลังทึบ เสาสีเขียว
8
9
10
11
12
13
14
15
16

วิดีโอตัวอย่าง

ผลงานรวมการติดตั้ง

19