ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านค้าปลีกทั่วไป by PN Steel Product
ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านค้าปลีกทั่วไป by PN

ร้านบอส ซุปเปอร์ถูก (สาขาทุ่งสนุ่น)

ร้านบอส ซุปเปอร์ถูก (สาขาทุ่งสนุ่น) จำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภค-บริโภค | เป็นอีกร้านที่ขยายสาขาเยอะมาก และยังไว้ใจสั่งผลิตเชลฟ์กับ PN ในทุกๆสาขา สำหรับสาขานี้เลือกออกแบบเชลฟ์ให้เป็นโทนสีดำล้วนสุดพรีเมียม ดีไซน์ฟังก์ชันให้เหมาะสมกับสินค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ชั้นวางสินค้าขนาดเล็กสั่งผลิตหน้าแคบพิเศษ ชั้นวางสินค้าหลังทึบริมผนังทั้งแบบแผ่นชั้นและแบบแขวนฮุก ชั้นวางหลังตาข่ายกลางห้อง แบบแผ่นชั้น แบบแขวนฮุก และแบบตะกร้ากั้นแบ่ง

1
ชุดเซ็ตชั้นวางสินค้าสองหน้า หลังทึบ สีดำล้วน
2
ชั้นวางสินค้าหน้าเดียวหลังทึบสีดำล้วน ร้านบอส ซุปเปอร์ถูก (สาขาทุ่งสนุ่น)
3
ชั้นวางสินค้าหน้าเดียว หลังทึบ สีดำล้วน ร้านบอสซุปเปอร์ถูก
4
5
6

วิดีโอตัวอย่าง

จากร้านบอสซุปเปอร์ถูก (สาขาทุ่งสนุ่น)

7