ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านวัสดุก่อสร้าง by PN
ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านวัสดุก่อสร้าง by PN Steel Product

ร้านอาดัมกรุ๊ป2014

วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

ร้านอาดัมกรุ๊ป2014 จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง, อิฐ, หิน, ปูน, ทราย, อุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิด เลือกผลิตแร็คครอบเชลฟ์เสาสีแดง มีป้ายที่หัวปิดเชลฟ์ ดีเทลชั้นวางสินค้าประกอบไปด้วยชั้นแขวนฮุกแบบหลังพัลชิ่งเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีชั้นแกนโรล และชั้นตะกร้าวางข้อต่อ PVC

แร็คครอบชั้นตะกร้า ร้านอาดัมกรุ๊ป2014
แร็คครอบชั้นแขวนฮุกสีแดง ร้านอาดัมกรุ๊ป2014
แร็คสต็อกสินค้าผสมชั้นแขวนฮุก ร้านอาดัมกรุ๊ป2014
แร็คครอบชั้นวางสินค้า ร้านอาดัมกรุ๊ป2014
แร็คครอบชั้นวางสายไฟแบบแกนโรล ร้านอาดัมกรุ๊ป2014
แร็คครอบชั้นแขวนฮุกแบบพัลชิ่ง ร้านอาดัมกรุ๊ป2014
แร็คครอบชั้นตะกร้าสีแดง-ขาว ร้านอาดัมกรุ๊ป2014
แร็คครอบชั้นวางสินค้า ร้านอาดัมกรุ๊ป2014
การจัดเรียงแร็คครอบชั้นวางสินค้า ร้านอาดัมกรุ๊ป2014
ภาพแร็คครอบเชลฟ์มุมสูง ร้านอาดัมกรุ๊ป2014
กระบะโปรโมชั่นแบบตะแกรงลวดสีขาว ร้านอาดัมกรุ๊ป2014
แร็คครอบชั้นตะกร้าริมผนัง ร้านอาดัมกรุ๊ป2014
การวางแปลนชั้นวางสินค้าบนพื้นที่ของร้านอาดัมกรุ๊ป2014
แร็คครอบชั้นโชว์ประตูแบบสไลด์ ร้านอาดัมกรุ๊ป2014

วิดีโอตัวอย่าง

จากร้านอาดัมกรุ๊ป 2014

หน้าปก Youtube ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้า ร้านอาดัมกรุ๊ป 2014