ภาพผลงานชั้นวางสินค้า

 • ภาพชั้นวางจาก PN

 • ภาพชั้นวางจากเพจร้าน

เครดิตภาพจากเฟซบุคเพจร้าน : เจริญพานิช – 2

การวางแปลนชั้นวางสินค้า

 • แปลนชั้นวางสินค้า โกดัง 1

แปลนชั้นวางสินค้า ร้านเจริญพานิช โกดัง ชั้น1

โซน A : แร็คท็อป ขนาด 100x240x450 ซม. 2+1 ชั้นสต็อก จำนวน 7 ชุดต้น 12 ชุดต่อ

 • แปลนชั้นวางสินค้า โกดัง 2

แปลนชั้นวางสินค้า ร้านเจริญพานิช หน้าร้าน ชั้น2

โซน A : แร็คมินิท็อป ขนาด 65x200x200 ซม. 2+1 ชั้นสต็อก (พื้นไม้) จำนวน 4 ชุดต้น 4 ชุดต่อ

โซน B : แร็คมินิท็อป ขนาด 65x240x200 ซม. 2+1 ชั้นสต็อก (พื้นไม้) จำนวน 4 ชุดต้น 3 ชุดต่อ

โซน C : แร็คมินิท็อป ขนาด 100x200x200 ซม. 2+1 ชั้นสต็อก (พื้นไม้) จำนวน 1 ชุดต่อ

โซน D : แร็คมินิท็อป ขนาด 100x240x200 ซม. 2+1 ชั้นสต็อก (พื้นไม้) จำนวน 6 ชุดต้น

 • แปลนชั้นวางสินค้าหน้าร้าน ชั้น1

แปลนชั้นวางสินค้า ร้านเจริญพานิช หน้าร้าน ชั้น1

โซน B : แร็คมินิท็อป ขนาด 100x240x400 ซม. 3+1 ชั้นสต็อก (พื้นไม้) จำนวน 2 ชุดต้น 4 ชุดต่อ

โซน C : ตะกร้าใส่ขนม ขนาด 80x120x180 ซม. 2 ชั้น จำนวน 14 ชุด

โซน D : แร็คมินิท็อป ขนาด 120x112x320 ซม. 2 ชั้นสต็อก (พื้นไม้) ถักสูง จำนวน 3 ชุดต่อ

โซน E : แร็คมินิท็อป ขนาด 120x232x320 ซม. 2 ชั้นสต็อก (พื้นไม้) ถักสูง จำนวน 3 ชุดต้น 6 ชุดต่อ

โซน F : แร็คมินิท็อป ขนาด 100x112x320 ซม. 2 ชั้นสต็อก (พื้นไม้) ครอบชั้นวาง ขนาด 100x120x200 ซม. 5 ชั้นรวมฐาน(หลังตาข่าย) จำนวน 1 ชุดต่อ

โซน G : แร็คมินิท็อป ขนาด 100x232x320 ซม. 2 ชั้นสต็อก (พื้นไม้) ครอบชั้นวาง ขนาด 100x120x200 ซม. 5 ชั้นรวมฐาน(หลังตาข่าย) จำนวน 1 ชุดต้น 2 ชุดต่อ

 • แปลนชั้นวางสินค้าหน้าร้าน ชั้น2

แปลนชั้นวางสินค้า ร้านเจริญพานิช หน้าร้าน ชั้น2

โซน A : แร็คมินิท็อป ขนาด 65x200x200 ซม. 2+1 ชั้นสต็อก (พื้นไม้) จำนวน 4 ชุดต้น 4 ชุดต่อ

โซน B : แร็คมินิท็อป ขนาด 65x240x200 ซม. 2+1 ชั้นสต็อก (พื้นไม้) จำนวน  4 ชุดต้น 3 ชุดต่อ

โซน C : แร็คมินิท็อป ขนาด 100x200x200 ซม. 2+1 ชั้นสต็อก (พื้นไม้)  จำนวน 1 ชุดต่อ

โซน D : แร็คมินิท็อป ขนาด 100x240x200 ซม. 2+1 ชั้นสต็อก (พื้นไม้) จำนวน 6 ชุดต้น

 • แปลนชั้นวางสินค้า หน้าร้าน ชั้น3

แปลนชั้นวางสินค้า ร้านเจริญพานิช หน้าร้าน ชั้น3

โซน A : แร็คมินิท็อป ขนาด 100x240x300 ซม. 2+1 ชั้นสต็อก (พื้นไม้) จำนวน 12 ชุดต้น 56 ชุดต่อ

ภาพ 3D ของชั้นวางสินค้า

 • ภาพ 3D ชั้นวางสินค้า โกดัง1

 • ภาพ 3D ชั้นวางสินค้า โกดัง2

 • ภาพ3D ชั้นวางสินค้า หน้าร้าน ชั้น1

 • ภาพ3D ชั้นวางสินค้า หน้าร้าน ชั้น2

 • ภาพ3D ชั้นวางสินค้า หน้าร้าน ชั้น3

ภาพขยายชั้นวางในแต่ละโซน

 • ภาพขยายชั้นวาง โกดัง 1

แร็คท็อป ขนาด 100x240x450 ซม. 2+1 ชั้นสต็อก โซนA

6

ประกอบด้วย

 • เสาแร็คท็อปหน้า 9×7 ซม. ขนาด 100×450 ซม.
 • กระดูกแป๊บ 1½ x3 นิ้ว รุ่น 100 ซม. (เชื่อมยูครอบบีม CC) จำนวน 4 อัน/ชั้น
 • บีม CC หน้า 12.6 ซม. ยาว 240 ซม.
 • ภาพขยายชั้นวาง โกดัง2

แร็คท็อป ขนาด 100x240x450 ซม. 2+1 ชั้นสต็อก โซนA

7

ประกอบด้วย

 • เสาแร็คท็อปหน้า 9×7 ซม. ขนาด 100×450 ซม.
 • กระดูกแป๊บ 1½ x3 นิ้ว รุ่น 100 ซม. (เชื่อมยูครอบบีม CC) จำนวน 4 อัน/ชั้น
 • บีม CC หน้า 12.6 ซม. ยาว 240 ซม.
 • ภาพขยายชั้นวาง หน้าร้าน ชั้น1

โซน B : แร็คมินิท็อป ขนาด 100x240x400 ซม. 3+1 ชั้นสต็อก

ภาพขยายชั้นวางสินค้า ร้านเจริญพานิช หน้าร้าน ชั้น1 โซนB

ประกอบด้วย

 • เสาแร็คมินิท็อปหน้า 7×5 ซม. ขนาด 100×401 ซม.
 • กระดูก I หน้า 5 ซม. (จำนวน 5 อัน/ชั้น)
 • บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. (ร่องกระดูก 5 ร่อง)
 • ไม้ปาติเกิ้ล 16 มม.

โซน C :  ตะกร้าใส่ขนม 2ชั้น ขนาด 80x119x180 ซม.

ภาพขยายชั้นวางสินค้า ร้านเจริญพานิช หน้าร้าน ชั้น1 โซนC

ประกอบด้วย

 • โครงแป๊บ 1×1 นิ้ว
 • ลวด 5 มม.
 • กั้นแบ่งตะกร้าขนมรุ่น 80 ซม.

โซน D :  แร็คมินิท็อป ขนาด 120x112x320 ซม. 2 ชั้นสต็อก

ภาพขยายชั้นวางสินค้า ร้านเจริญพานิช หน้าร้าน ชั้น1 โซนD

ประกอบด้วย

 • บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 112 ซม. (ร่องกระดูก 3 ร่อง)
 • เสาแร็คมินิท็อปหน้า 7×5 ซม. ขนาด 120×321 ซม.
 • กระดูก I หน้า 5 ซม. (จำนวน 3 อัน/ชั้น)
 • ไม้ปาติเกิ้ล 16 มม.

โซน E :  แร็คมินิท็อป ขนาด 120x232x320 ซม. 2 ชั้นสต็อก

ภาพขยายชั้นวางสินค้า ร้านเจริญพานิช หน้าร้าน ชั้น1 โซนE

ประกอบด้วย

 • บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. (ร่องกระดูก 5 ร่อง)
 • เสาแร็คมินิท็อปหน้า 7×5 ซม. ขนาด 120×321 ซม.
 • กระดูก I หน้า 5 ซม. (จำนวน 5 อัน/ชั้น)
 • ไม้ปาติเกิ้ล 16 มม.

โซน F :  แร็คมินิท็อป ขนาด 100x112x320 ซม. 2 ชั้นสต็อก ครอบชั้นวางสินค้าขนาด 100x120x200 ซม. 5 ชั้นรวมฐาน

ภาพขยายชั้นวางสินค้า ร้านเจริญพานิช หน้าร้าน ชั้น1 โซนF

(ภาพด้านซ้าย) ประกอบด้วย

 • ตาข่าย ขนาด 115.8×193 ซม.
 • แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม.
 • แผ่นชั้นขนาด 40×120 ซม.
 • แผ่นฐานขนาด 50×120 ซม. (เว้าเข้าเสา L+R)

(ภาพด้านขวา) ประกอบด้วย

 • เสาแร็คมินิท็อปหน้า 7×5 ซม. ขนาด 100×321 ซม. เชื่อมติดเสา T สูง 200 ซม.
 • เสาแร็คมินิท็อปหน้า 7×5 ซม. ขนาด 100×321 ซม. เชื่อมติดเสา T สูง 200 ซม. (เชื่อมติดตาข่ายสูง 191 ซม. เจาะรูหน้าเสา)
 • บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 112 ซม. (ร่องกระดูก 3 ร่อง)
 • ไม้ปาติเกิ้ล 16 มม.
 • กระดูก I หน้า 5 ซม. (จำนวน 3 อัน/ชั้น)
 • บีมกันเท้าแบบเหล็กพับตัว C หน้า 1×4 นิ้ว ยาว 112 ซม.

โซน G :  แร็คมินิท็อป ขนาด 100x232x320 ซม. 2 ชั้นสต็อก ครอบชั้นวางสินค้าขนาด 100x120x200 ซม. 5 ชั้นรวมฐาน

ภาพขยายชั้นวางสินค้า ร้านเจริญพานิช หน้าร้าน ชั้น1 โซนG

(ภาพด้านซ้าย) ประกอบด้วย

 • เสา T หน้า 4×7 ซม. ขนาด 41.5x200x41.5 ซม.
 • ตาข่าย ขนาด 115.8×193 ซม.
 • แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม.
 • แผ่นชั้นขนาด 40×120 ซม.
 • แผ่นฐานขนาด 50×120 ซม. (เว้าเข้าเสา R)
 • แผ่นฐานขนาด 50×120 ซม. (เว้าเข้าเสา L)

(ภาพด้านขวา) ประกอบด้วย

 • เสาแร็คมินิท็อปหน้า 7×5 ซม. ขนาด 100×321 ซม. เชื่อมติดเสา T สูง 200 ซม.
 • เสาแร็คมินิท็อปหน้า 7×5 ซม. ขนาด 100×321 ซม. เชื่อมติดเสา T สูง 200 ซม. (เชื่อมติดตาข่ายสูง 191 ซม. เจาะรูหน้าเสา)
 • บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. (ร่องกระดูก 5 ร่อง)
 • ไม้ปาติเกิ้ล 16 มม.
 • กระดูก I หน้า 5 ซม. (จำนวน 5 อัน/ชั้น)
 • กระดูก I หน้า 5 ซม. ติดฉากยึดเสา T
 • บีมกันเท้าแบบเหล็กพับตัว C หน้า 1×4 นิ้ว ยาว 232 ซม.
 • ภาพขยายชั้นวาง หน้าร้าน ชั้น2

โซน A : แร็คมินิท็อป ขนาด 65x200x200 ซม. 2+1 ชั้นสต็อก

ภาพขยายชั้นวางสินค้า ร้านเจริญพานิช หน้าร้าน ชั้น2 โซนA

ประกอบด้วย

 • บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 200 ซม. (ร่องกระดูก 5 ร่อง)
 • เสาแร็คมินิท็อป 7×5 ซม. ขนาด 65×201 ซม.
 • กระดูก I หน้า 5 ซม. (จำนวน 5 อัน/ชั้น)
 • ไม้ปาติเกิ้ล 16 มม.

โซน B : แร็คมินิท็อป ขนาด 65x240x200 ซม. 2+1 ชั้นสต็อก

ภาพขยายชั้นวางสินค้า ร้านเจริญพานิช หน้าร้าน ชั้น2 โซนB

ประกอบด้วย

 • บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 240 ซม. (ร่องกระดูก 5 ร่อง)
 • เสาแร็คมินิท็อปหน้า 7×5 ซม. ขนาด 65×201 ซม.
 • กระดูก I หน้า 5 ซม. (จำนวน 5 อัน/ชั้น)
 • ไม้ปาติเกิ้ล 16 มม.

โซน C : แร็คมินิท็อป ขนาด 65x200x200 ซม. 2+1 ชั้นสต็อก

ภาพขยายชั้นวางสินค้า ร้านเจริญพานิช หน้าร้าน ชั้น2 โซนC

ประกอบด้วย

 • บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 200 ซม. (ร่องกระดูก 5 ร่อง)
 • เสาแร็คมินิท็อปหน้า 7×5 ซม. ขนาด 100×201 ซม.
 • กระดูก I หน้า 5 ซม. (จำนวน 5 อัน/ชั้น)
 • ไม้ปาติเกิ้ล 16 มม.

โซน C : แร็คมินิท็อป ขนาด 100x240x200 ซม. 2+1 ชั้นสต็อก

ภาพขยายชั้นวางสินค้า ร้านเจริญพานิช หน้าร้าน ชั้น2 โซนD

ประกอบด้วย

 • บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 240 ซม. (ร่องกระดูก 5 ร่อง)
 • เสาแร็คมินิท็อปหน้า 7×5 ซม. ขนาด 100×201 ซม.
 • กระดูก I หน้า 5 ซม. (จำนวน 5 อัน/ชั้น)
 • ไม้ปาติเกิ้ล 16 มม.
 • ภาพขยายชั้นวาง หน้าร้าน ชั้น3

โซน A : แร็คมินิท็อป ขนาด 100x240x300 ซม. 2+1 ชั้นสต็อก

ภาพขยายชั้นวางสินค้า ร้านเจริญพานิช หน้าร้าน ชั้น3

ประกอบด้วย

 • บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 240 ซม. (ร่องกระดูก 5 ร่อง)
 • เสาแร็คมินิท็อปหน้า 7×5 ซม. ขนาด 100×301 ซม.
 • กระดูก I หน้า 5 ซม. (จำนวน 5 อัน/ชั้น)
 • ไม้ปาติเกิ้ล 16 มม.

ข้อมูลของร้าน

ชื่อร้าน : เจริญพานิช 2

ที่ตั้ง : 59 ม.6 ถ.ศรีสุข ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

Facebook : เจริญพานิช – 2

วิดีโอแนะนำชั้นวางสินค้า ร้านเจริญพานิช 2

Source: PN Steel Product Channel