อุปกรณ์ชั้นวางสินค้า

จากร้านรวมทรัพย์

แปลน อุปกรณ์ชั้นวางสินค้า ร้านรวมทรัพย์

แปลนชั้นวางสินค้าร้านรวมทรัพย์

โซน A ชั้นวางปิดหัว-ท้าย ขนาด 50x100x180 ซม. 5 ชั้นรวมฐาน (หลังตาข่าย) จำนวน 5 ชุดต้น
โซน B ชั้นวางกลางห้อง ขนาด 100x100x180 ซม. 5 ชั้นรวมฐาน (หลังตาข่าย) จำนวน 5 ชุดต้น 5 ชุดต่อ
โซน C ชั้นวางปิดหน้าหน้าแร็ค ขนาด 50x97x200 ซม. 5 ชั้นรวมฐาน (หลังตาข่าย) จำนวน 11 ชุดต้น

โซน D ไมโครแร็ค ขนาด 100x93x400 ซม. 3 ชั้นสต๊อก (พื้นไม้) ครอบชั้น ขนาด 100x100x200 ซม. 5 ชั้นรวมฐาน (หลังตาข่าย) 4 ชุดต้น
โซน E ไมโครแร็ค ขนาด 100x193x400 ซม. 3 ชั้นสต๊อก (พื้นไม้) ครอบชั้น ขนาด 100x100x200 ซม. 5 ชั้นรวมฐาน (หลังตาข่าย) 3 ชุดต้น

รูปสามมิติ อุปกรณ์ชั้นวางสินค้า

ภาพขยาย ชั้นวางสินค้าตะขอแขวน

1 ภาพขยายชั้นวางสินค้าขนาด 50x100x180 ซม. 5 ชั้น

โซน A

ชั้นวางสินค้าติดผนังสีเหลือง

-เสา L หน้า 4×7 ซม. ขนาด 44×180 ซม.
-แผ่นชั้นขนาด 40×100 ซม.
-แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม.
-ตาข่ายขนาด 96×173 ซม.
-กันเท้ารุ่น 100 ซม.

2 ภาพขยายชั้นวางสินค้าขนาด 100x100x180 ซม. 5 ชั้น

โซน B

ชั้นวางสินค้าสีเหลือง 3 D

-เสา T หน้า 4×7 ซม. ขนาด 44x180x44 ซม.
-แผ่นชั้นขนาด 40×100 ซม.
-แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม.
-ตาข่ายขนาด 96×173 ซม.
-กันเท้ารุ่น 100 ซม.

3. ภาพขยายแร็คมินิท็อปขนาด 100x93x401 ซม. 3 ชั้นครอบชั้นวางสินค้าขนาด 100x100x200 ซม. 5 ชั้น
โซน D

แร็คผสมชั้นวางสินค้าแบบสูง

-เสาแร็คมินิท็อปหน้า 7×5 ซม. ขนาด 100×401 ซม. (เชื่อมติดข่ายสูง 191 ซม.) (เชื่อมติดเสา T สูง 200 ซม.)
-แผ่นไม้ปาติเกิ้ล ขนาด 94×92.2 ซม.
-กระดูก I หน้า 5 ซม. (จำนวน 3 อัน/ชั้น)
-แผ่นชั้น (หลังตรง) ขนาด 40×97 ซม.
-แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม.

-แผ่นฐาน (หลังตรง) ขนาด 50×98 ซม.
-กันเท้ารุ่น 98 ซม.
-เสาแร็คมินิท็อปหน้า 7×5 ซม. ขนาด 100×401 ซม. (เชื่อมติดเสา T สูง 200 ซม.)
-บีมมินิท็อปหน้า 8 ซม. ยาว 93 ซม. (ร่องกระดูก 3 ร่อง)
-บีมกันเท้าแป๊บ 1×3 นิ้ว ยาว 93 ซม.

-แผ่นชั้นขนาด 40×100 ซม.
-แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม.
-ตาข่ายขนาด 96×193 ซม.
-แผ่นฐานขนาด 50×100 ซม. (เว้าเข้าเสา L+R)

4 ภาพขยายแร็คมินิท็อปขนาด 100x193x401 ซม. 3 ชั้นครอบชั้นวางสินค้าขนาด 100x100x200 ซม. 5ชั้น

โซน E

ชั้นวางสินค้าผสมแร็คแบบสูง

-เสาแร็คมินิท็อปหน้า 7×5 ซม. ขนาด 100×401 ซม. (เชื่อมติดข่ายสูง 191 ซม.) (เชื่อมติดเสา T สูง 200 ซม.)
-แผ่นไม้ปาติเกิ้ล ขนาด 94×92.2 ซม.
-กระดูก I หน้า 5 ซม. (จำนวน 5 อัน/ชั้น)

-แผ่นชั้น (หลังตรง) ขนาด 40×97 ซม.
-แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม.
-แผ่นฐาน (หลังตรง) ขนาด 50×98 ซม.
-กันเท้ารุ่น 98 ซม.

-กระดูก I หน้า 5 ซม. เชื่อมติดยูครอบเสาหน้า 2.5×6.5 ซม.
-เสาแร็คมินิท็อปหน้า 7×5 ซม. ขนาด 100×401 ซม. (เชื่อมติดเสา T สูง 200 ซม.)
-เสาแร็คมินิท็อปหน้า 7×5 ซม. ขนาด 100×401 ซม. (เชื่อมติดข่ายสูง 191 ซม.) (เชื่อมติดเสา T สูง 200 ซม.)
-แผ่นไม้ปาติเกิ้ล ขนาด 94×92.2 ซม.

-กระดูก I หน้า 5 ซม. (จำนวน 5 อัน/ชั้น)
-แผ่นชั้น (หลังตรง) ขนาด 40×97 ซม.
-แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม.
-แผ่นฐาน (หลังตรง) ขนาด 50×98 ซม.
-กันเท้ารุ่น 98 ซม.

-กระดูก I หน้า 5 ซม. เชื่อมติดยูครอบเสาหน้า 2.5×6.5 ซม.
-เสาแร็คมินิท็อปหน้า 7×5 ซม. ขนาด 100×401 ซม. (เชื่อมติดเสา T สูง 200 ซม.)
-บีมมินิท็อปหน้า 8 ซม. ยาว 193 ซม. (ร่องกระดูก 5 ร่อง)
-บีมกันเท้าแป๊บ 1×3 นิ้ว ยาว 193 ซม.
-เสา T หน้า 2.5×6.5 ซม. ขนาด 40×200 ซม.

-แผ่นชั้นขนาด 40×100 ซม.
-แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม.
-แผ่นฐานขนาด 50×100 ซม. (เว้าเข้าเสา R)
-แผ่นฐานขนาด 50×100 ซม. (เว้าเข้าเสา L)
-ตาข่ายขนาด 96×193 ซม.

วิดีโอแนะนำ อุปกรณ์ชั้นวางสินค้า ร้านรวมทรัพย์

ชมผลงานอื่นๆจาก โรงงานเชลฟ์วางของ พีเอ็น สตีล โปรดักส์ เลยสิ 🙂