ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านอุปกรณ์การเกษตร by PN Steel Product
ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านอุปกรณ์การเกษตร by PN

ร้านดีเอ็นเอ โกลบอล อะโกร

จำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร

ร้านดีเอ็นเอ โกลบอล อะโกร จำหน่ายเครื่องมือ และสินค้าทางการเกษตรทุกชนิด ออกแบบร้านให้สวยมีสไตล์ด้วยชั้นวางสั่งผลิตสีเหลือง-ดำ โทนสียอดนิยมอันเป็นเอกลักษณ์ของชั้นวางสินค้า PN ดีเทลชั้นวางปิดหัวเชลฟ์แบบมีป้ายบอกโซนสินค้า แร็คครอบชั้นตะกร้าและชั้นแขวนฮุกแบบสต็อกของหนักด้านบนได้

การจัดเรียงชั้นวางสินค้าขนาดใหญ่ ร้านดีเอ็นเอ โกลบอล อะโกร
การจัดเรียงแร็คครอบชั้นวางสินค้าขนาดใหญ่ แบบมีป้าย ร้านดีเอ็นเอ โกลบอล อะโกร
แร็คครอบชั้นวางสินค้าแบบมีป้าย ร้านดีเอ็นเอ โกลบอล อะโกร
ทางเดินระหว่างชั้นวางสินค้า 2 ฝั่ง ร้านดีเอ็นเอ โกลบอล อะโกร
หัวปิดเชลฟ์แบบมีป้าย ร้านดีเอ็นเอ โกลบอล อะโกร
ชั้นวางแบบมีตะขอแขวนสินค้า ร้านดีเอ็นเอ โกลบอล อะโกร
แร็คครอบเชลฟ์แบบมีสินค้า ร้านดีเอ็นเอ โกลบอล อะโกร
แร็คครอบชั้นตะกร้าสีเหลือง ร้านดีเอ็นเอ โกลบอล อะโกร
การจัดเรียงชั้นวางสินค้าสีเหลือง ร้านดีเอ็นเอ โกลบอล อะโกร
แร็คครอบชั้นตะขอแขวน ร้านดีเอ็นเอ โกลบอล อะโกร

วิดีโอตัวอย่าง

ผลงานรวมการติดตั้ง

3