ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านค้าปลีกทั่วไป by PN Steel Product
ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านค้าปลีกทั่วไป by PN

ร้านฟาร์มทุ่งหลวง

ร้านฟาร์มทุ่งหลวง จำหน่ายปลีกส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค เนื้อสุกรปลอดสาร พืชผักปลอดสาร และอาหารแช่แข็งคุณภาพ เริ่มต้นโซนริมผนังด้วยความพิเศษของแร็คครอบชั้นวางสินค้าสีเหลือง-ขาว สั่งผลิตฟังก์ชันแบบ 4in1 ทั้งชั้นสต็อกสินค้า ชั้นแขวนฮุกหลังพันช์ชิ่ง ชั้นตะกร้า และชั้นวางสินค้ารวมกัน นอกจากนี้ยังมีแร็คครอบเชลฟ์ริมผนังวางรอบด้าน ในส่วนโซนกลางห้องใช้เป็นแร็คครอบเชลฟ์และชั้นวางสินค้าหลังตาข่ายสองหน้าคุมโทนสีเหลืองทั้งร้านได้อย่างสวยงาม

1
2
3
4
5
6
แร็คครอบชั้นวางสินค้าหลังตาข่ายริมผนัง สีเหลือง
แร็คครอบชั้นวางสินค้าหลังตาข่ายริมผนัง ร้านฟาร์มทุ่งหลวง
7

วิดีโอตัวอย่าง

ผลงานรวมการติดตั้ง

8