1. แปลนเชลฟ์วางสินค้าของร้าน

แปลนเชลฟ์ของร้านนี้ มี 2 แบบด้วยกัน 

แปลนแบบที่ 1

เป็นโซนอุปกรณ์ตกแต่งบ้านทั้งหมด จะแบ่งเป็นโซน A-K จัดระเบียบอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น โซนโชว์ประตู, โซนโชว์หน้าต่าง, โซนโชว์ตู้ซิงค์, โซนโชว์อ่างซิงค์ และอื่น ๆ

แปลนเชลฟ์วางสินค้าร้านเชียงคำ

โซน A แร็คขนาด 100x232x350 ซม. 2 ชั้นสต๊อก (พื้นไม้) (โชว์ประตูบานสวิง) จำนวน 1 ชุดต้น 4 ชุดต่อ

โซน B แร็คขนาด 100x232x350 ซม. 2 ชั้นสต๊อก (พื้นไม้) (โชว์หน้าบานสวิง 2 ชั้น) จำนวน 1 ชุดต้น 2 ชุดต่อ

โซน C แร็คขนาด 80x232x350 ซม. 2 ชั้นสต๊อก (พื้นไม้) ครอบชั้นวาง ขนาด 80x120x240 ซม. 1 ชั้นพื้นไม้ (หลังทึบไม้) จำนวน 1 ชุดต้น 2 ชุดต่อ

โซน D แร็คขนาด 80x232x350 ซม. 2 ชั้นสต๊อก (พื้นไม้) ครอบชั้นวาง ขนาด 80x120x240 ซม. 1 ชั้นพื้นไม้ (หลังทึบไม้) จำนวน 1 ชุดต้น 3 ชุดต่อ

โซน E แร็คขนาด 80x232x350 ซม. 2 ชั้นสต๊อก (พื้นไม้) ครอบชั้นวาง ขนาด 80x120x240 ซม. 1 ชั้นพื้นไม้ (หลังทึบไม้) จำนวน 4 ชุดต่อ

โซน F แร็คขนาด 80x192x350 ซม. 2 ชั้นสต๊อก (พื้นไม้) ครอบชั้นวาง ขนาด 80x100x240 ซม. 1 ชั้นพื้นไม้ (หลังทึบไม้) 1 ชุดต่อ

โซน G แร็คขนาด 120x232x350 ซม. 2 ชั้นสต๊อก (พื้นไม้) ครอบชั้นวาง ขนาด 120x120x240 ซม. 1 ชั้นพื้นไม้ (หลังทึบไม้) จำนวน 2 ชุดต้น 4 ชุดต่อ

โซน H แร็คขนาด 120x232x350 ซม. 2 ชั้นสต๊อก (พื้นไม้) ครอบชั้นวาง ขนาด 120x120x240 ซม. 1 ชั้นพื้นไม้ (หลังทึบไม้) จำนวน 2 ชุดต้น 4 ชุดต่อ

โซน I แร็คขนาด 120x232x350 ซม. 2 ชั้นสต๊อก (พื้นไม้) ครอบชั้นวาง ขนาด 120x120x240 ซม. 1 ชั้นพื้นไม้ (หลังทึบไม้) จำนวน 1 ชุดต้น 2 ชุดต่อ

โซน J แร็คขนาด 120x232x350 ซม. 2ชั้นสต๊อก (พื้นไม้) ครอบชั้นวาง ขนาด 120x120x240 ซม. 1ชั้นพื้นไม้ (หลังทึบไม้) จำนวน 1 ชุดต้น 2 ชุดต่อ

โซน K ชั้นวางปิดหน้าแร็ค ขนาด 60x117x240 ซม. 4 ชั้นรวมฐาน (หลังทึบไม้) จำนวน 12 ชุดต้น

แปลนแบบที่ 2 

คือโซนของวัสดุก่อสร้าง แบ่งเป็นโซน A-L แยกประเภทสินค้าดังนี้ โซนฮาร์ดแวร์, โซนน็อต, โซนข้อต่อ, โซนถังสี 

แปลนชั้นวางสินค้าร้านเชียงคำ

โซน A แร็ค มินิท็อป ขนาด 60x150x220 ซม. 4 ชั้นสต๊อก (พื้นไม้) จำนวน 1 ชุดต้น

โซน B แร็คมินิท็อป ขนาด 60x180x220 ซม. 4 ชั้นสต๊อก (พื้นไม้) จำนวน 1 ชุดต้น

โซน C แร็คมินิท็อป ขนาด 50x240x220 ซม. 4 ชั้นสต๊อก (พื้นไม้) จำนวน 1 ชุดต้น 5 ชุดต่อ

โซน D ชั้นวางริมผนัง ขนาด 50x120x220 ซม. 5 ชั้นรวมฐาน (หลังตาข่ายดับเบิ้ล) ชุดต้น 2 ชุด ชุดต่อ 3 ชุด

โซน E ชั้นวางริมผนัง ขนาด 50x120x220 ซม. 5 ชั้นรวมฐาน (ตะกร้า) (หลังตาข่ายดับเบิ้ล) จำนวน 3 ชุดต้น 9 ชุดต่อ

โซน F ชั้นวางปิดหัว-ท้าย ขนาด 50x100x220 ซม. 5 ชั้นรวมฐาน (หลังตาข่ายดับเบิ้ล) จำนวน 8 ชุดต้น

โซน F1 ชั้นวางปิดหัว-ท้าย ขนาด 50x100x220 ซม. 5 ชั้นรวมฐาน (หลังตาข่ายดับเบิ้ล) จำนวน 4 ชุดต้น

โซน G ชั้นวางปิดหัว-ท้าย ขนาด 50x100x220 ซม. 1 ชั้นพื้นฐาน+ฮุกร์ 5 ชั้นๆละ 6 ตัว +1 ชั้นบน (หลังตาข่ายดับเบิ้ล) จำนวน 8ชุดต้น

โซน H ชั้นวางปิดหัว-ท้าย ขนาด 50x100x220 ซม. 5 ชั้นรวมฐาน (ตะกร้า) (หลังตาข่ายดับเบิ้ล) จำนวน 3 ชุดต้น

โซน I ชั้นวางกลางห้อง ขนาด 100x120x220 ซม. 5 ชั้นรวมฐาน (หลังตาข่ายดับเบิ้ล) จำนวน 4 ชุดต้น 14 ชุดต่อ

โซน J ชั้นวางกลางห้อง ขนาด 100x120x220 ซม. 5 ชั้นรวมฐาน (หลังตาข่ายดับเบิ้ล) จำนวน 2 ชุดต้น 5 ชุดต่อ

โซน K ชั้นวางกลางห้อง ขนาด 100x120x220 ซม. 5 ชั้นรวมฐาน (ตะกร้า) (หลังตาข่ายดับเบิ้ล) จำนวน 2 ชุดต้น 4 ชุดต่อ

โซน L ชั้นวางกลางห้อง ขนาด 100x120x220x ซม. 1 ชั้นฐาน+ฮุกร์ 5 ชั้นๆละ 6 ตัว+1ชั้นบน (หลังตาข่ายดับเบิ้ล) จำนวน 4 ชุดต้น 12 ชุดต่อ

3. ภาพ 3D ชั้นอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

ลูกค้าสามารถชมภาพสามมิติ เพื่อตรวจสอบว่าตรงกับภาพในหัวที่ต้องการหรือไม่ ตามนี้ค่ะ

4. ภาพขยาย เชลฟ์วางสินค้า แต่ละโซน

1.ภาพขยายแร็คชั้นโชว์บานประตูแบบสวิง ขนาด 100x232x350 ซม. 2 ชั้นสต๊อก

โซน A

ภาพขยายแร็คครอบชั้นโชว์ประตูริมผนัง

-เสาแร็คหน้า 7×5 ซม. แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ขนาด 100×351 ซม.
-บีมหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. เจาะร่องกระดูก 5 ร่อง
-ไม้ปาติเกิ้ล 16 มิลิเมตร รุ่น 100×240 ซม.
-ชุดตัวล็อคบานประตูตัวล่าง ขนาด 4.5x100x7 ซม. 10 ชุด

-บีมแป๊บ 2×4 นิ้ว ยาว 232 ซม. (เชื่อมติดบูทบานพับประตู 10 ชุด)
-ชุดตัวล็อคบานประตูตัวบน ขนาด 4.5x7x7 ซม. 10 ชุด

2. ภาพขยายแร็คชั้นโชว์บานหน้าต่างแบบสวิงขนาด 100x232x350 ซม. 2 ชั้นสต๊อก

โซน B

ภาพขยายแร็คครอบชั้นโชว์หน้าต่างริมผนัง

-เสาแร็คหน้า 7×5 ซม. แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ขนาด 100×351 ซม.
-บีมหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. เจาะร่องกระดูก 5 ร่อง
-ไม้ปาติเกิ้ล 16 มิลลิเมตร รุ่น 100×240 ซม.
-ชุดตัวล็อคบานประตูตัวล่างขนาด 4.5x60x7 ซม. 20 ชุด

-บีมแป๊บ 2×4 นิ้ว ยาว 232 ซม. (เชื่อมติดบูทบานพับประตู 10 ชุด)
-ชุดตัวล็อคบานประตูตัวบน ขนาด 4.5x7x7x ซม. 20 ชุด

3. ภาพขยายแร็คมินิท็อปครอบชั้นวางแบบเสา I เกรด S สูง 223.5 ซม. ขนาด 80x232x350 ซม. สต๊อกของ 2 ชั้น

โซน C

ภาพขยายแร็คครอบชั้นวางริมผนังแบบสูง 232 ซม.

-เสาแร็คหน้า 7×5 ซม. แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ขนาด 80×351 ซม.
-กระดูกแป๊บ 1 1/2×3 นิ้ว รุ่น 69.8 ซม.
-บีมหน้า 10 ซม. เกี่ยวเสาชั้นวาง รุ่น 120 ซม.
-เสา I เกรด S หน้า 4×7 ซม. สูง 223.5 ซม.

-ไม้ปาติเกิ้ล 16 มิลลิเมตร รุ่น 80×240 ซม. (ตัวล่าง)
-บีมหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. ติดยูรับแป๊บ 1 1/2×3 นิ้ว 2 อัน (ตัวล่าง)
-บีมหน้า 10 ซม. 6 ร่องพิเศษ ยาว 232 ซม.
-ไม้ MDF หนา 10 มิลลิเมตร (ติดคานรับไม้)

-บีมหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. ติดยูรับแป๊บ 1 1/2×3 นิ้ว 2 อัน (ตัวบน)
-ไม้ปาติเกิ้ล 16 มิลลิเมตร รุ่น 80×240 ซม.
-บีมหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. เจาะร่องกระดูก 5 ร่อง

4 ภาพขยายแร็คมินิท็อปครอบชั้นวางแบบเสา I เกรด S สูง 223.5 ซม. ขนาด80x232x350 ซม. สต๊อกของ 2 ชั้น

โซน D

ภาพขยายแร็คครอบชั้นวางริมผนังแบบฮุกบาร์

-เสาแร็คหน้า 7×5 ซม. แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ขนาด 80×351 ซม.
-กระดูกแป๊บ 1 1/2×3 นิ้ว รุ่น 69.8 ซม.
-แขนบาร์ยื่นเข้าใน 10 ซม. รุ่น 120 ซม.
-แขนบาร์ยื่นเข้าใน 20 ซม. รุ่น 120 ซม.

-แขนบาร์ยื่นเข้าใน 30 ซม. รุ่น 120 ซม.
-เสา I เกรด S หน้า 4×7 ซม. สูง 223.5 ซม.
-ไม้ปาติเกิ้ล 16 มิลลิเมตร รุ่น 80×240 ซม. (ตัวล่าง)
-บีมหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. ติดยูรับแป๊บ 1 1/2×3 นิ้ว 2 อัน (ตัวล่าง)

-บีมกันตกแป๊บ 1×3 นิ้ว ยาว 232 ซม.
-ไม้ MDF หนา 10 มิลลิเมตร (ติดคานรับไม้)
-บีมหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. ติดยูรับแป๊บ 1 1/2×3 นิ้ว 2 อัน (ตัวบน)
-ไม้ปาติเกิ้ล 16 มิลลิเมตร รุ่น 80×240 ซม.
-บีมหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. เจาะร่องกระดูก 5 ร่อง

5. ภาพขยายแร็คมินิท็อปครอบชั้นวางแบบเสา I เกรด S สูง 223.5 ซม. ขนาด 80x232x350 ซม. สต๊อกของ 2 ชั้น

โซน E

ภาพขยายแร็คครอบชั้นวางริมผนังแบบสูง

-เสาแร็คหน้า 7×5 ซม. แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ขนาด 80×351 ซม.
-กระดูกแป๊บ 1 1/2×3 นิ้ว รุ่น 69.8 ซม.
-เสา I เกรด S หน้า 4×7 ซม. สูง 223.5 ซม.
-ไม้ปาติเกิ้ล 16 มิลลิเมตร รุ่น 80×240 ซม. (ตัวล่าง)

-บีมหหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. ติดยูรับแป๊บ 1 1/2×3 นิ้ว 2 อัน (ตัวล่าง)
-บีมกันตกแป๊บ 1×3 นิ้ว ยาว 232 ซม.
-ไม้ MDF หนา 10 มิลลิเมตร (ติดคานรับไม้)
-บีมหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. ติดยูรับแป๊บ 1 1/2×3 นิ้ว 2 อัน (ตัวบน)

-ไม้ปาติเกิ้ล 16 มิลลิเมตร รุ่น 80×240 ซม.
-บีมหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. เจาะร่องกระดูก 5 ร่อง

6. ภาพขยายแร็คมินิท็อปครอบชั้นวางแบบเสา I เกรด S สูง 223.5 ซม. ขนาด 80x192x350 ซม. สต๊อกของ 2 ชั้น

โซน F

ภาพขยายแร็คครอบชั้นวาง

เสาแร็คหน้า 7×5 ซม. แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ขนาด 80×351 ซม.

-กระดูกแป๊บ 1 1/2×3 นิ้ว รุ่น 69.8 ซม.
-เสา I เกรด S หน้า 4×7 ซม. สูง 223.5 ซม.
-ไม้ปาติเกิ้ล 16 มิลลิเมตร รุ่น 80×200 ซม. (ตัวล่าง)
-บีมหน้า 10 ซม. ยาว 192 ซม. ติดยูรับแป๊บ 1 1/2×3 นิ้ว 2 อัน (ตัวล่าง)

-บีมกันตกแป๊บ 1×3 นิ้ว ยาว 192 ซม.
-ไม้ MDF หนา 10 มิลลิเมตร (ติดคานรับไม้)
-บีมหน้า 10 ซม. ยาว 192 ซม. ติดยูรับแป๊บ 1 1/2×3 นิ้ว 2 อัน (ตัวบน)
-ไม้ปาติเกิ้ล 16 มิลลิเมตร รุ่น 80×200 ซม.
-บีมหน้า 10 ซม. ยาว 192 ซม. เจาะร่องกระดูก 5 ร่อง

หน้าผลงานจริง

7. ภาพขยายแร็คมินิท็อปครอบชั้นวางแบบเสา I เกรด S สูง 223.5 ซม. ขนาด 120x232x350 ซม. สต๊อกของ 2 ชั้น

โซน G-k

ภาพขยายแร็คครอบชั้นวางสินค้าสั่งทำ

-ไม้ MDF หนา 10 มิลลิเมตร (ติดคานรับไม้)
-เสา I เกรด S หน้า 4×7 ซม. สูง 223.5 ซม.
-แขนบาร์รับไม้รุ่น 120 ซม. (3 อัน/แผ่น)
-ไม้ปาติเกิ้ล 16 มิลลิเมตร รุ่น 120×240 ซม. (ตัวล่าง)

-บีมหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. ติดยูรับแป๊บ 1 1/2×3 นิ้ว 2 อัน (ตัวล่าง)
-เสาแร็คหน้า 7×5 ซม. แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ขนาด 120×351 ซม.
-บีมหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. ติดยูรับแป๊บ 1 1/2X3 นิ้ว 2 อัน (ตัวบน)
-ไม้ปาติเกิ้ล 16 มิลลิเมตร รุ่น 120×240 ซม.

-ไม้ MDF หนา 10 มิลลิเมตร ขนาด 109.5×225 ซม.
-แขนรับชั้นรุ่น 50 ซม.
-แผ่นชั้นหลังตรง ขนาด 50×116 ซม.
-แผ่นฐานหลังตรง ขนาด 60×117 ซม.

-กันเท้ารุ่น 116 ซม.
-ตัวต่อเสารุ่น 54 ซม. (L-R)
-ไม้ปาติเกิ้ล 20 มิลลิเมตร (เอ็ดขอบ) รุ่น 120×220 ซม.
-เสาแร็คหน้า 7×5 ซม. แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ขนาด 120×351 ซม. (ติดรางยูร่อง 12 มิลลิเมตร)

-บีมหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. เจาะร่องกระดูก 5 ร่อง
-กระดูกแป๊บ 1 1/2×3 นิ้ว รุ่น 109.8 ซม.
-ไม้ MDF หนา 10 มิลลิเมตร (ติดคานรับไม้)
-เสา I เกรด S หน้า 4×7 ซม. สูง 223.5 ซม.

-แขนบาร์รับไม้รุ่น 120 ซม. (3อัน/แผ่น)
-ไม้ปาติเกิ้ล 16 มิลลิเมตร รุ่น 120×240 ซม. (ตัวล่าง)
-บีมหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. ติดยูรับแป๊บ 1 1/2×3 นิ้ว 2 อัน (ตัวล่าง)

8. ภาพขยายแร็คมินิท็อปคอรบชั้นวางแบบเสา I เกรด S สูง 223.5 ซม. ขนาด 120x232x350 ซม. สต๊อกของ 2 ชั้น

โซน G-k

ภาพขยายแร็คผสมชั้นวางโชว์ขายสินค้า

-เสาแร็คหน้า 7×5 ซม. แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ขนาด 120×351 ซม.
-ไม้ปาติเกิ้ล 16 มิลลิเมตร รุ่น 120×240 ซม.
-ไม้ MDF หนา 10 มิลลิเมตร ขนาด 109.5×225 ซม.
-แขนรับชั้นรุ่น 50 ซม.

-แผ่นชั้นหลังตรง ขนาด 50×116 ซม.
-แผ่นฐานหลังตรง ขนาด 60×117 ซม.
-กันเท้ารุ่น 116 ซม.
-ตัวต่อขาเสารุ่น 54 ซม. (L-R)

-ชุดยึดบานซิงค์
-ไม้ปาติเกิ้ล 20 มิลลิเมตร (เอ็ดข็อบ) รุ่น 120×220 ซม.
-บีมหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. ติดยูรับแป๊บ 1 1/2×3 นิ้ว 2 อัน (ตัวบน)
-เสาแร็คหน้า 7×5 ซม. แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ขนาด 120×351 ซม. (ติดรางยูร่อง 12 มิลลิเมตร)

-บีมหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. เจาะร่องกระดูก 5 ร่อง
-กระดูกแป๊บ 1 1/2×3 นิ้ว รุ่น 109.8 ซม.-ไม้ MDF หนา 10 มิลลิเมตร (ติดคานรับไม้)
-เสา I เกรด S หน้า 4×7 ซม. สูง 223.5 ซม.
-แขนบาร์รับไม้รุ่น 120 ซม. (3 อัน/แผ่น)
-ไม้ปาติเกิ้ล 16 มิลลิเมตร รุ่น 120×240 ซม. (ตัวล่าง)
-บีมหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. ติดยูรับแป๊บ 1 1/2×3 นิ้ว 2 อัน (ตัวล่าง)

9. ภาพขยาย เชลฟ์วางสินค้า ครอบชั้นแร็คแบบเสา I เกรด S สูง 223.5 ซม. ขนาด 120x232x350 ซม. สต๊อกของ 2 ชั้น

โซน I-K

ภาพขยายแร็คครอบชั้นวางสินค้า

-เสาแร็คหน้า 7×5 ซม. แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ขนาด 120×351 ซม.
-ไม้ปาติเกิ้ล 16 มิลลิเมตร รุ่น 120×240 ซม.
-ไม้ MDF หนา 10 มิลลิเมตร ขนาด 109.5×225 ซม.
-แขนรับชั้นรุ่น 50 ซม.

-แผ่นชั้นหลังตรง ขนาด 50×116 ซม.
-แผ่นฐานหลังตรง ขนาด 60×117 ซม.
-กันเท้ารุ่น 116 ซม.
-ตัวต่อขาเสารุ่น 54 ซม. (L-R)

-แผ่นชั้น ขนาด 50×120 ซม.
-แขนรับชั้นรุ่น 50 ซม.
-บีมหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. ติดยูรับแป๊บ 1 1/2×3 นิ้ว 2 อัน (ตัวบน)
-เสาแร็คหน้า 7×5 ซม. แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ขนาด 120×351 ซม. (ติดรางยูร่อง 12 มิลลิเมตร)

-บีมหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. เจาะร่องกระดูก 5 ร่อง
-ไม้ MDF หนา 10 มิลลิเมตร (ติดคานรับไม้)
-กระดูกแป๊บ 1 1/2X3 นิ้ว รุ่น 109.8 ซม.
-เสา I เกรด S หน้า 4×7 ซม. สูง 223.5 ซม.
-ไม้ปาติเกิ้ล 16 มิลลิเมตร รุ่น 120×240 ซม. (ตัวล่าง)
-บีมหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. ติดยูรับแป๊บ 1 1/2×3 นิ้ว 2 อัน (ตัวล่าง)

10 ภาพขยาย เชลฟ์วางสินค้า แบบเสา I เกรด S สูง 223.5 ซม. ขนาด 120x232x350 ซม. สต๊อกของ 2 ชั้น

โซน J-K

ภาพขยายแร็คผสมชั้นวางสินค้า

เสาแร็คหน้า 7×5 ซม. แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ขนาด 120×351 ซม.

-ไม้ปาติเกิ้ล 16 มิลลิเมตร รุ่น 120×240 ซม.
-ไม้ MDF หนา 10 มิลลิเมตร ขนาด 109.5×225 ซม.
-แขนรับชั้นรุ่น 50 ซม.
-แผ่นชั้นหลังตรง ขนาด 50×116 ซม.

-แผ่นฐานหลังตรง ขนาด 60×117 ซม.
-กันเท้ารุ่น 116 ซม.
-ตัวต่อขาเสารุ่น 54 ซม. (L-R)
-ไม้ปาติเกิ้ล 16 มิลิลเมตร รุ่น 60×240 ซม.

-บีมหน้า 10 ซม. 6 ร่องพิเศษ ยาว 232 ซม.
-บีมหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. ติดยูรับแป๊บ 1 1/2×3 นิ้ว 2 อัน (ตัวบน)
-เสาแร็คหน้า 7×5 ซม. แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ขนาด 120×351 ซม. (ติดรางยูร่อง 12 มิลลิเมตร)

-บีมหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. เจาะร่องกระดูก 5 ร่อง
-ไม้ MDF หนา 10 มิลลิเมตร (ติดคานรับไม้)
-กระดูกแป๊บ 1 1/2×3 นิ้ว รุ่น 109.8 ซม.
-เสา I เกรด S หน้า 4×7 ซม. สูง 223.5 ซม.

-บีมหน้า 10 ซม. เกี่ยวเสาชั้นวาง รุ่น 120 ซม.
-ไม้ปาติเกิ้ล 16 มิลลิเมตร รุ่น 120×240 ซม. (ตัวล่าง)
-บีมหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. ติดยูรับแป๊บ 1 1/2×3 นิ้ว 2 อัน (ตัวล่าง)

11. ภาพขยาย เชลฟ์วางสินค้า ขนาด 60x150x220 ซม. 4 ชั้นสต๊อก

โซน A

ภาพขยายแร็ควางสินค้ารุ่น Series Silver

-เสาแร็คหน้า 7×5 ซม. ขนาด 60×221 ซม.
-บีมหน้า 10 ซม. ยาว 150 ซม. เจาะร่องกระดูก 4 ร่อง
-กระดูก I หน้า 5 ซม. 4อัน/ชั้น
-ไม้ปาติเกิ้ล 16 มิลลิเมตร รุ่น 60×150 ซม.

12 ภาพขยาย เชลฟ์วางสินค้า ขนาด 60x150x220 ซม. 4 ชั้นสต๊อก

โซน B

-เสาแร็คหน้า 7×5 ซม. ขนาด 60×221 ซม.
บีมหน้า 10 ซม. ยาว 180 ซม. เจาะร่องกระดูก 5 ร่อง
-กระดูก I หน้า 5ซม. 5 อัน/ชั้น
-ไม้ปาติเกิ้ล 16 มิลลิเมตร รุ่น 60×180 ซม.

13. ภาพขยายแร็คมินิท็อปขนาด 60x240x220 ซม. 4 ชั้นสต๊อก

โซน C

แร็ควางสินค้าร้านเชียงคำ

-เสาแร็คหน้า 7×5 ซม. ขนาด 60×221 ซม.
-บีมหน้า 10 ซม. ยาว 240 ซม. เจาะร่องกระดูก 5 ร่อง
กระดูก I หน้า 5 ซม. 5อัน/ชั้น
-ไม้ปาติเกิ้ล 16 มิลลิเมตร รุ่น 60×240 ซม.

14. ภาพขยายชั้นวางสินค้า ขนาด 50x120x220 ซม. 5 ชั้นรวม ฐาน

โซน D

ชั้นวางสินค้าติดผนังร้านเชียงคำ

-เสา L หน้า 4×7 ซม. ขนาด 44×220 ซม.
-ตาข่ายดับเบิ้ลขนาด 116×210 ซม.
-แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม.
-แผ่นชั้นขนาด 40×120 ซม.
-แผ่นฐานขนาด 50×120 ซม.
-กันเท้า 2 เขี้ยวรุ่น 10×120 ซม.

15.ภาพขยายชั้นวางสินค้า ขนาด 50x120x220 ซม. 5 ชั้นรวมฐาน

โซน E

ภาพขยายชั้นวางกั้นแบ่งสินค้า

-เสา L หน้า 4×7 ซม. ขนาด 44×220 ซม.
-แขนรับตะกร้า
-กั้นแบ่งตะกร้ารุ่น 40 ซม.
-แผ่นฐานขนาด 50×120 ซม.
-กันเท้า 2 เขี้ยวรุ่น 10×120 ซม.
-ตาข่ายดับเบิ้ล ขนาด 116×210 ซม.
ตะกร้า ขนาด 40×120 ซม.

16. ภาพขยายชั้นวางสินค้าขนาด 50x100x220 ซม. 5 ชั้นรวมฐาน

โซน F

-เสา L หน้า 4×7 ซม. ขนาด 44×220 ซม.
-แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม.
-แผ่นฐานขนาด 50×100 ซม.
กันเท้า 2 เขี้ยวรุ่น 10×100 ซม.
-แผ่นชั้นขนาด 40×100 ซม.
-ตาข่ายดับเบิ้ลขนาด 96×210 ซม.

16.  ภาพขยายชั้นวางสินค้าขนาด 50x100x220 ซม. 5 ชั้นรวมฐาน

โซน F1

ภาพขยายชั้นวางสินค้าตะกร้ามีที่กั้น

-เสา L หน้า 4×7 ซม. ขนาด 44×220 ซม.
-กั้นแบ่งแผ่นชั้น รุ่น 40 ซม.
-แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม.
-กั้นแบ่งแผ่นฐาน รุ่น 50 ซม.
-แผ่นฐานขนาด 50×100 ซม.-กันเท้า 2 เขี้ยวรุ่น 10×100 ซม.
-แผ่นชั้นขนาด 40×100 ซม.
-กันตกรุ่น 100 ซม.
-ตาข่ายดับเบิ้ล ขนาด 96×210 ซม.

17. ภาพขยายชั้นวางสินค้าขนาด 50x100x220 ซม. 5ชั้นรวมฐาน

โซน G

ภาพขยายชั้นวางสินค้าแขวนฮุก

-เสา L หน้า 4×7 ซม. ขนาด 44×220 ซม.
-แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม.
-ฮุกร์พัลชิ่ง 2 ชั้น ขนาด 30×25 ซม.
-แผ่นฐานขนาด 50×100 ซม.
-กันเท้า 2 เขี้ยวรุ่น 10×100 ซม.

18. ภาพขยายชั้นวางสินค้าขนาด 50x120x220 ซม. 5 ชั้นรวมฐาน

โซน I

ชั้นวางสินค้า 2 หน้า ร้านเชียงคำ

-เสา T หน้า 4×7 ซม. ขนาด 44x220x44 ซม.
-แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม.
-ตาข่ายดับเบิ้ล ขนาด 116×210 ซม.
-แผ่นชั้นขนาด 40×120 ซม.
-กันเท้า 2 เขี้ยวรุ่น 10×120 ซม.
-แผ่นฐาน ขนาด 50×120 ซม.

19. ภาพขยายชั้นวางสินค้าขนาด 50x120x220 ซม. 5 ชั้นรวมฐาน

โซน J

ภาพ drawing ชั้นวางสินค้าใส่ตะกร้าแบ่งล็อก

-เสา T หน้า 4×7 ซม. ขนาด 44x220x44 ซม.
-ตาข่ายดับเบิ้ล ขนาด 116×210 ซม.
-แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม.
-กั้นแบ่งแผ่นชั้นรุ่น 40 ซม.
-แผ่นฐาน ขนาด 50×120 ซม.

-แผ่นชั้นขนาด 40×120 ซม.
-กันตกรุ่น 120 ซม.
-กั้นแบ่งแผ่นฐาน รุ่น 50 ซม.
-กันเท้า 2 เขี้ยวรุ่น 10×120 ซม.

20. ภาพขยายชั้นวางสินค้าขนาด 50x120x220 ซม. 5 ชั้นรวมฐาน

โซน K

ชั้นวางสินค้าตะกร้าภาพขยาย

-เสา T หน้า 4×7 ซม. ขนาด 44x220x44 ซม.
-แขนรับตะกร้า
-กั้นแบ่งตะกร้ารุ่น 40 ซม.
-แผ่นฐานขนาด 50×120 ซม.

-กันเท้า 2 เขี้ยวรุ่น 10×120 ซม.
-ตะกร้าขนาด 40 x120 ซม.
-ตาข่ายดับเบิ้ล 116×210 ซม.

21. ภาพขยายชั้นวางสินค้าขนาด 50x120x220 ซม. 2 ชั้นรวมฐาน

โซน L

ชั้นวางสินค้าแขวนฮุก

-เสา T หน้า 4×7 ซม. ขนาด 44x220x44 ซม.
-แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม.
-ฮุกร์พัลชิ่ง 2 ชั้น ขนาด 30×25 ซม.
-แผ่นฐานขนาด 50×120 ซม.

-กันเท้า 2 เขี้ยวรุ่น 10×120 ซม.
-ตาข่ายดับเบิ้ลขนาด 116×210 ซม.
-แผ่นชั้นขนาด 40×120 ซม.

ข้อมูลของร้านค้า 

ชื่อร้าน : เชียงคำ ซีเมนต์บล็อก 

ที่ตั้ง : 272 หมู่ 4 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

Facebook : หจก.เชียงคำซีเมนต์บล็อก

ชมวิดีโอ ชั้นอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ร้านเชียงคำซีเมนต์บล็อก

Source: PN Steel Channel