ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านค้าปลีกทั่วไป by PN Steel Product
ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านค้าปลีกทั่วไป by PN

ร้านประเวท (เฮียป๋อง)

ร้านประเวท (เฮียป๋อง) จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค และเครื่องสำอาง คุมโทนทั้งร้านด้วยเซตอุปกรณ์ร้านค้าสีส้ม ที่ประกอบไปด้วยแร็คครอบชั้นวางสินค้าหลังตาข่ายเสาสีส้ม ชั้นวางสินค้าหลังตาข่าย ชั้นวางสินค้าหลังทึบปิดหัวแบบโค้งสีส้ม ชั้นวางหลังตาข่ายแขวนฮุก เคาน์เตอร์คิดเงิน และกระบะโปรโมชั่น

ชั้นวางสินค้าร้านค้าปลีกสีส้ม ร้านประเวท (เฮียป๋อง)
ชั้นสต็อกครอบชั้นวางสินค้าสีส้ม ร้านประเวท (เฮียป๋อง)
แร็คครอบเชลฟ์สีส้มหลังตาข่าย ร้านประเวท (เฮียป๋อง)
ชั้นวางสินค้าปลีก ร้านประเวท (เฮียป๋อง)
เชลวางสินค้าสีส้มกับกระบะโปรโมชั่น ร้านประเวท (เฮียป๋อง)
ชั้นวางสินค้าหลังทึบ ปิดหัวเชลฟ์แบบโค้ง ร้านประเวท (เฮียป๋อง)
ชั้นวางสินค้าหลังตาข่ายแบบแขวนฮุกสีส้ม ร้านประเวท (เฮียป๋อง)
ชั้นวางเครื่องสำอาง สีส้ม ร้านประเวท (เฮียป๋อง)
ชั้นวางพาเลท ชั้นพาเลท ร้านประเวท (เฮียป๋อง)
การจัดเรียงชั้นวางสินค้าสีส้ม ร้านประเวท (เฮียป๋อง)
แถวแร็คครอบชั้นวางสินค้าสีส้ม ร้านประเวท (เฮียป๋อง)
ทางเดินระหว่างชั้นวางสินค้า ร้านประเวท (เฮียป๋อง)

วิดีโอตัวอย่าง

จากร้านประเวท (เฮียป๋อง)

1