ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านค้าปลีกทั่วไป by PN Steel Product
ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านค้าปลีกทั่วไป by PN

ร้านเจ๊หมู

ร้านเจ๊หมู จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค | จัดเรียงชั้นวางสินค้าเสาสีเหลืองแบบหลังตาข่ายไว้ทั้งกลางห้องและริมผนัง ซึ่งมีทั้งแบบแผ่นชั้น ชั้นแขวนฮุก และชั้นตะกร้าแบ่งกั้น ผสมผสานกันไว้สำหรับวางสินค้าหลากหลายประเภท มาพร้อมกับชั้นสต็อกสินค้า 5 ชั้นเสาสีเหลืองเข้าเซตกับชั้นวางได้เป็นอย่างดี

1
2
3
4
5
6

วิดีโอตัวอย่าง

จากร้านเจ๊หมู

ปกวิดีโอแนะนำชั้นวางสินค้าในร้านเจ๊หมู