ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านค้าปลีกทั่วไป by PN Steel Product
ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านค้าปลีกทั่วไป by PN

ร้านโกดังเคมีคอล

ร้านโกดังเคมีคอล จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด | ร้านขนาดเล็กที่มีพื้นที่จำกัด แต่ PN ก็สามารถออกแบบ-ผลิตขนาดเชลฟ์ให้พอดีกับพื้นที่ได้อย่างลงตัว ภายในร้านประกอบไปด้วย เคาน์เตอร์คิดเงินเฉพาะโค้งแถบสีเทา, ชั้นวางสินค้าหลังตาข่ายสองหน้า 6 ชั้น, และชั้นวางหน้าเดียวริมผนัง 7 ชั้นเสาสีเทาเข้าเซ็ต

1
2
3
4
5
6
7
8

วิดีโอตัวอย่าง

จากร้านโกดังเคมีคอล

ปกวิดีโอแนะนำชั้นวางสินค้าในร้านโกดังเคมีคอล