ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านค้าปลีกทั่วไป by PN Steel Product
ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านค้าปลีกทั่วไป by PN

ร้านกุหลาบการสุรา

ร้านกุหลาบการสุรา เป็นร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ร้านนี้ประกอบไปด้วยชั้นไมโครแร็คสำหรับสต็อกสินค้า ชั้นวางสินค้ากลางห้องหลังทึบ 5 ชั้นปิดหัวเชลฟ์ด้วยตาข่าย กระบะใส่สินค้าสั่งผลิตแบบตะแกรง กระบะโปรโมชั่นแบบพรีเมี่ยม และเคาน์เตอร์คิดเงินแถบสีเขียวเข้าเซต

ตะแกรง Sale สินค้า ร้านกุหลาบการสุรา
กระบะโปรโมชั่นและชั้นวางหลังตาข่าย ร้านกุหลาบการสุรา
กระบะโปรโมชั่น ร้านกุหลาบการสุรา
แร็คสต็อก ชั้นวางสินค้า ร้านกุหลาบการสุรา
แบบชั้นวางสินค้า ร้านกุหลาบการสุรา
ชั้นวางของ ร้านค้า ร้านกุหลาบการสุรา

วิดีโอตัวอย่าง

ผลงานรวมการติดตั้ง

3