ร้านกุหลาบการสุรา

ร้านกุหลาบการสุรา เป็นร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ร้านนี้ประกอบไปด้วยชั้นไมโครแร็คสำหรับสต็อกสินค้า ชั้นวางสินค้ากลางห้องหลังทึบ 5 ชั้นปิดหัวเชลฟ์ด้วยตาข่าย กระบะใส่สินค้าสั่งผลิตแบบตะแกรง กระบะโปรโมชั่นแบบพรีเมี่ยม และเคาน์เตอร์คิดเงินแถบสีเขียวเข้าเซต

1
2
3
4
5
6

วิดีโอตัวอย่าง

จากร้านโสภณซุปเปอร์

ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านโสภณซุปเปอร์สโตร์