ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านวัสดุก่อสร้าง by PN
ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านวัสดุก่อสร้าง by PN Steel Product

ร้านเล็กก่อสร้าง

ร้านเล็กก่อสร้าง จำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด, ผลิตหลังคาอลูซิงค์, ผลิตภัณฑ์ ตราเพชร และศูนย์ผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ TOA เลือกสั่งผลิตแร็คครอบเชลฟ์แบบมีป้ายหน้าแร็ค แร็คครอบชั้นโชว์กระเบื้อง แร็คโชว์ถังสี และแร็คโชว์บานประตู ใช้โทนสีขาวมิกซ์แอนด์แมทช์กับสีเทาที่ช่วยให้ร้านดูเรียบง่ายและทันสมัย

ชั้นปิดหน้าแร็คแบบสโลป ชั้นโชว์สินค้า ร้านเล็กก่อสร้าง
ติดตั้งชั้นวางสินค้า ร้านเล็กก่อสร้าง
ทางเดินระหว่างชั้นวางสินค้า ร้านเล็กก่อสร้าง
ชั้นวางถังสี ชั้นวางของวัสดุก่อสร้าง ร้านเล็กก่อสร้าง
จัดเรียงสินค้าบนชั้นวาง ร้านเล็กก่อสร้าง
ชั้นวางของหนัก ชั้นวางสินค้าขนาดใหญ่ ร้านเล็กก่อสร้าง
ชั้นวางสินค้า ชั้นวางถังสี ร้านเล็กก่อสร้าง
ชั้นสต็อกสินค้า แร็คสต็อกสินค้าขนาดใหญ่ ริมผนัง ชั้นร้านเล็กก่อสร้าง
ทางเดินระหว่างชั้นวางสินค้า ร้านเล็กก่อสร้าง
แร็คครอบชั้นวางสินค้าสองหน้า ขนาดใหญ่ ร้านเล็กก่อสร้าง
แร็คครอบเชลฟ์ขนาดใหญ่ สีเทา ร้านเล็กก่อสร้าง
ชั้นตะกร้าข้อต่อ ชั้นวางวัสดุก่อสร้าง ร้านเล็กก่อสร้าง
ชั้นโชว์ถังสี ชั้นสต็อกสินค้า ร้านเล็กก่อสร้าง
ชั้นสต็อกปิดหน้าแร็คสีเทา ชั้นวางสินค้าหลังตาข่าย ร้านเล็กก่อสร้าง
ชั้นสต็อกสินค้า ชั้นโชว์ประตู ร้านเล็กก่อสร้าง

วิดีโอตัวอย่าง

จากร้านเล็กก่อสร้าง

ปกวิดีโอ YouTube ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าจากร้านเล็ก ก่อสร้าง