ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านวัสดุก่อสร้าง by PN
ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านวัสดุก่อสร้าง by PN Steel Product

ร้านลิปไชยโฮมเซ็นเตอร์

ร้านลิปไชยโฮมเซ็นเตอร์ จำหน่ายวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง, อุปกรณ์ไฟฟ้า-ประปาทุกชนิด, เครื่องมือช่าง และศูนย์ผสมสี คุมโทนร้านด้วยสีส้มตามโทนสีแบรนด์ ด้วยการสั่งผลิตแร็คครอบชั้นวางสินค้าหลังตาข่ายเสาสีส้ม-ขาว นอกจากนี้ยังมีแร็คครอบชั้นโชว์สินค้าปิดหน้าแร็คด้วยแผ่นเหล็กและแผ่นไม้ แร็คครอบชั้นตะกร้าข้อต่อ PVC ชั้นแขวนฮุก ชั้นโชว์สว่านหลังพันช์ชิ่ง ชั้นวางเครื่องปั๊มน้ำ แร็คโชว์สินค้าสุขภัณฑ์ แร็คโชว์ประตูแบบบานพับ และแร็คโชว์คิ้วบัว

ชั้นวางอุปกรณ์ก่อสร้าง 1
ชั้นวางอุปกรณ์ก่อสร้าง 2
ชั้นวางอุปกรณ์ก่อสร้าง 3
ชั้นวางอุปกรณ์ก่อสร้าง 4
ชั้นวางอุปกรณ์ก่อสร้าง 5
ชั้นวางอุปกรณ์ก่อสร้าง 6
ชั้นวางอุปกรณ์ก่อสร้าง 7
ชั้นวางอุปกรณ์ก่อสร้าง 8
ชั้นวางอุปกรณ์ก่อสร้าง 9
ชั้นวางอุปกรณ์ก่อสร้าง 10
ชั้นวางอุปกรณ์ก่อสร้าง 11
ชั้นวางอุปกรณ์ก่อสร้าง 12
ชั้นวางอุปกรณ์ก่อสร้าง 13
ชั้นวางอุปกรณ์ก่อสร้าง 14
ชั้นวางอุปกรณ์ก่อสร้าง 15
ชั้นวางอุปกรณ์ก่อสร้าง 16
ชั้นวางอุปกรณ์ก่อสร้าง 17
ชั้นวางอุปกรณ์ก่อสร้าง 18
ชั้นวางอุปกรณ์ก่อสร้าง 19
ชั้นวางอุปกรณ์ก่อสร้าง 20
ชั้นวางอุปกรณ์ก่อสร้าง 21
ชั้นวางอุปกรณ์ก่อสร้าง 22
ชั้นวางอุปกรณ์ก่อสร้าง 23
ชั้นวางอุปกรณ์ก่อสร้าง 24
ชั้นวางอุปกรณ์ก่อสร้าง 25
ชั้นวางอุปกรณ์ก่อสร้าง 26
ชั้นวางอุปกรณ์ก่อสร้าง 27
ชั้นวางอุปกรณ์ก่อสร้าง 28
ชั้นวางอุปกรณ์ก่อสร้าง 29
ชั้นวางอุปกรณ์ก่อสร้าง 30

วิดีโอตัวอย่าง

ผลงานรวมการติดตั้ง

ชั้นวางอุปกรณ์ก่อสร้าง 33