ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านวัสดุก่อสร้าง by PN
ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านวัสดุก่อสร้าง by PN Steel Product

ร้านมาลีค้าวัสดุ

ร้านมาลีค้าวัสดุ จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง, เครื่องมือช่าง, อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์, ประปา และอุปกรณ์ทำความร้อน สั่งผลิตแร็คครอบชั้นวางสินค้าเสาสีเหลือง และตัวแผ่นชั้นเป็นสีขาว ดีเทลชั้นวางสินค้ามีทั้งชั้นแขวนฮุกแบบหลังพัลชิ่งที่ผสมผสานกับชั้นวางสินค้าแบบแผ่นชั้น แร็คโชว์ประตูแบบบานพับ ชั้นโชว์โถสุขภัณฑ์

ชั้นแขวนสินค้า ชั้นแขวนอุปกรณ์ก่อสร้าง หลังเพ็กบอร์ด ร้านมาลีค้าวัสดุ
ชั้นแร็ค ชั้นโชว์ประตู แบบบานพับ ร้านมาลีค้าวัสดุ
หัวปิดเชลฟ์ endcap หลังตาข่าย สีเหลือง ร้านมาลีค้าวัสดุ
แร็คครอบชั้นวางสินค้าสีเหลือง แบบสองหน้า ร้านมาลีค้าวัสดุ
ชั้นวางของร้านวัสดุก่อสร้าง ร้านมาลีค้าวัสดุ
แร็คครอบชั้นวางสินค้า หัวปิดเชลฟ์หลังตาข่าย ร้านมาลีค้าวัสดุ
แร็คครอบชั้นโชว์ประตูสีเหลือง ร้านมาลีค้าวัสดุ
ชั้นวางประตู ชั้นวางวัสดุก่อสร้าง สีเหลือง ร้านมาลีค้าวัสดุ
แร็คครอบชั้นโชว์บานประตู ร้านมาลีค้าวัสดุ

วิดีโอตัวอย่าง

จากร้านมาลีค้าวัสดุ

ปกวิดีโอผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าในร้านมาลีค้าวัสดุ