ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านอุปกรณ์การเกษตร by PN Steel Product
ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านอุปกรณ์การเกษตร by PN

ร้าน เพิ่มพูลเกษตรภัณฑ์

ร้านเพิ่มพูลเกษตรภัณฑ์ จำหน่ายปุ๋ย, ยา และอุปกรณ์การเกษตร ครบวงจร | จัดร้านให้ประกอบไปด้วย แร็คครอบชั้นตะกร้าข้อต่อ PVC, แร็คครอบชั้นแขวนฮุกบาร์คู่เพื่อโชว์สินค้าแบบยาว, แร็คครอบชั้นโชว์เครื่องตัดหญ้า, แร็คครอบชั้นแขวนฮุกผสมชั้นวางสินค้า หน้าแร็คออกแบบให้ติดป้ายแบรนด์บอกโซนสินค้าได้ 2 ฝั่ง และยังมีชั้นวางกลางห้อง 5 ชั้น และชั้นแขวนฮุกผสมแผ่นชั้น เพิ่มป้ายขาวหน้าแร็คให้ติดไวนิลได้ คุมโทนเชลฟ์ด้วยสีขาว-เทา ดูเรียบง่ายทันสมัย แบ่งสัดส่วนเชลฟ์อย่างเป็นระเบียบเพื่อเน้นให้มองเห็นสินค้าได้ง่าย เป็นอีกร้านที่ผลิตเชลฟ์ให้เหมาะสมกับสินค้าทุกตัวได้ครบทุกฟังก์ชัน

1
2
3
แร็คครอบชั้นวางสินค้าแบบยาว
4
5
6
ชั้นวางอุปกรณ์การเกษตร
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ชั้นวางโชว์สินค้ากลางห้อง
20
21

วิดีโอตัวอย่าง

ผลงานรวมการติดตั้ง

24