ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านซุปเปอร์สโตร์ by PN
ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านซุปเปอร์สโตร์ by PN Steel Product

ร้านพรทวี ดอนขม

ร้านพรทวี ดอนขม จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค และเครื่องสำอาง | ร้านขนาดใหญ่ที่มีความคล้ายกับแม็คโคร สั่งผลิตแร็คสต็อกสินค้าริมผนังพื้นไม้อัดขนาดใหญ่ 5 ชั้น, ชั้นสต็อกสินค้า Endcap ชั้นวางสินค้าหลังพันชิ่ง หน้าแร็คติดป้ายบอกโซนสินค้าได้, Selective Rack วางพาเลท สำหรับสต็อกสินค้าในโกดัง, ชั้นวางเครื่องสำอางหลังทึบสีขาว, แร็คเพิ่มตะกร้าแบ่งกั้น วางแพ็คกาแฟ แพ็คหลอด แพ็คลูกโป่ง, และแร็คครอบชั้นกระบะใส่สินค้าแบบตะแกรงใส่แพ็คห่อขนม

1
2
3
4
ชั้นวางพาเลท ชั้นสต็อกสินค้าในโกดัง ร้านพรทวี ดอนขม
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ชั้นสต็อกและกระบะตะแกรง Sale

วิดีโอตัวอย่าง

ผลงานรวมการติดตั้ง

21