Showing 1–15 of 20 results

แร็คครอบชั้นวางสินค้า

แร็คครอบชั้นวางสินค้า แร็คครอบเชลฟ์ ด้านบนเป็นชั้นสต็อกสินค้า ด้านล่างเป็นชั้นวางสินค้า เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานในร้านค้ามากขึ้น สะดวกต่อการจัดเก็บสต็อคสินค้า และการนำสินค้าออกมาแสดงบนชั้นวาง