Showing all 4 results

ชั้นแกนโรล

ชั้นแกนโรล หรือชั้นสำหรับโชว์ สายไฟ โซ่ สายยาง และสินค้าอื่นๆที่เป็นสายยาว สามารถพันรอบแกนโรลได้ อย่างไรก็ตาม ชั้นวางประเภทนี้ถือว่าทำได้ยาก ด้วยความที่ต้องคำนวณน้ำหนักของสินค้าเป็นอย่างดี ไม่เช่นนั้นก็อาจล้มลงมาได้


  • โครงสร้างเหล็กชั้นดี ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานเฉพาะอย่าง
  • ชั้นแกนโล ออกแบบมาให้เหมาะกับสินค้าประเภทสายยาง หรือสายไฟ ต่าง ๆ ช่วยให้สินค้าเก็บได้เรียบร้อยและสามารถหมุนเพื่อเก็บสินค้าได้สะดวกลดปัญหาการพันกันของสินค้าได้ดี
  • แผ่นพื้นเหล็กของชุด สามารถนำสินค้า หรืออะไหล่สินค้าต่าง ๆ มาวางเพื่อขายได้
  • ชุดแกนโล สามารถทำเป็นแบบหน้าเดียว เพื่อเป็นชุดพิงผนัง หรือเป็นชุดกลางห้องเพื่อแขวนโชว์สินค้าหรือวางสินค้าได้อีกด้านหนึ่งก็สามารถทำได้ตามความต้องการของลูกค้า
  • ตัวแกนโล สามารถปรับระดับขึ้น-ลงได้ตามความต้องการ (เกี่ยวเข้ากับเสาเพื่อเลื่อนระดับได้ทุกร่อง)
  • ชุดแกนโลสามารถ ทำได้ทั้งโชว์สินค้า และวาง Stock ได้อย่างสวยงาม
  • สินค้าเป็นแบบ Knock Down เพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
  • สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 2000 ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทนต่อรอยขีดข่วน
  • สีมาตรฐานของเสามีให้เลือกหลายสี เช่น แดง น้ำเงิน เขียว และสีอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า
  • ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนขนาดหรือการรับน้ำหนักได้ตามการใช้งานจริง

ชั้นวางแกนโรล งานจริง

ชั้นวางขายโซ่
ชั้นวางสายยาง
ชั้นวางขายเชือกสี
ชั้นวางขายโซ่
ชั้นวางสินค้าม้วน