ชั้นวางสินค้า Integrated สีดำ

จากร้าน 360 เกษตร (บริษัท ตรีเพ็ชร ครอปซายน์)

ร้านนี้ เลือกชั้นวางสีดำ Super Black เพิ่มความดุดัน แข็งแรง และพรีเมี่ยมไว้ในร้านเดียว ด้วยการสั่งทำชั้นวางเป็นพิเศษจาก PN จะเป็นชั้นวางสินค้าครอบด้วยแร็คขนาดใหญ่ ใช้ได้ทั้งโชว์สินค้าและสต็อกสินค้าแบบ 2in1

รายละเอียด

1. แปลน ชั้นวางขายของ ร้าน 360 เกษตร

ชั้นวางขายของ 21

โซน A แร็คมินิท็อป แร็ควางสินค้า ขนาด 100x232x400 ซม. 2 ชั้นสต๊อก (พื้นไม้ดำ) ครอบชั้นวาง 1 หน้า ขนาด 100x120x240 ซม. 4 ชั้นรวมพื้นไม้ดำ
(หลังทึบเหล็ก) จำนวน 1 ชุดต้น 3 ชุดต่อโซน B แร็คมินิท็อป ขนาด 100x232x400 ซม. 2 ชั้นสต๊อก (พื้นไม้ดำ) ครอบชั้นวาง 1 หน้า ขนาด 100x120x240 ซม. 4 ชั้นรวมพื้นไม้ดำ (หลังทึบเหล็ก) จำนวน 1 ชุดต้น 3 ชุดต่อ

โซน C แร็คมินิท็อป แร็ควางสินค้า ขนาด 100x232x400 ซม. 2 ชั้นสต๊อก (พื้นไม้ดำ) ครอบชั้นวาง 2 หน้า ขนาด 100x120x240 ซม. 5 ชั้นรวมพื้นไม้ดำ (หลังตาข่ายดับเบิ้ล)  จำนวน 3 ชุดต้น 9 ชุดต่อ

โซน D แร็คมินิท็อป แร็ควางสินค้า ขนาด 100x232x400 ซม. 2 ชั้นสต๊อก (พื้นไม้ดำ) ครอบชั้นวาง 2 หน้า ขนาด 100x120x240 ซม. 5ชั้นรวมพื้นไม้ดำ (ตะกร้า) (หลังตาข่ายดับเบิ้ล)  จำนวน 1 ชุดต้น 3 ชุดต่อ

โซน E แร็คมินิท็อป แร็ควางสินค้า ขนาด 100x232x400 ซม. 2 ชั้นสต๊อก (พื้นไม้ดำ) ครอบชั้นวาง 2 หน้า ขนาด 100x120x240 ซม. 4ชั้นรวมพื้นไม้ดำ (หลังตาข่ายดับเบิ้ล)  จำนวน 3 ชุดต้น 9 ชุดต่อ

โซน F ชั้นวางปิดหน้าแร็ค แร็ควางสินค้า ขนาด 50x100x240 ซม. 4 ชั้นรวมฐาน (หลังทึบเหล็ก)  จำนวน 7 ชุด

โซน G ชั้นวางท่อ ขนาด 100x360x300 ซม. 3 ชั้น  จำนวน 1 ชุดต้น 8 ชุดต่อ

2. ภาพ 3 D แรควางสินค้า ชั้นสต๊อก แต่ละโซน

2.1 รายละเอียด แรคมิทิท็อป ครอบ แรควางสินค้า โซน A,B

ภาพขยายแร็คมินิท็อปครอบชั้นวางสินค้าแบบเสา I สูง 223.05 ซม. ขนาด100x232x400 ซม. 2 ชั้นสต๊อกโซน A,B

ชั้นวางขายของ 30

-เสาแร็คหน้า 7×5 ซม. ขนาด 100×401 ซม. หนา 2 มิลลิเมตร แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม.

-บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร (ร่องกระดูก 5 ร่อง)

-ไม้ MDF 16 มิลลิเมตร

-บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร (เชื่อติดยูรับแป๊บ 1½x3 นิ้ว) (ตัวบน)

-เสา I หน้า 4×7 ซม. สูง 223.5 ซม. หนา 2 มิลลิเมตร (เชื่อมติดยูรับแป๊บ 1½x3 นิ้ว)

-บีมเกี่ยวเสา I ยาว 119 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร (ร่องกระดูก 3 ร่อง)

-ไม้ MDF 10 มิลลิเมตร

-กระดูกหน้า I หน้า 5 ซม. (จำนวน 6 อัน/ชิ้น)

-บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร (เชื่อมติดยูรับแป๊บ 1½x3 นิ้ว) (ตัวล่าง)

-ไม้ MDF 16 มิลลิเมตร

-บีมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร (ร่องกระดูก 6 ร่อง)

-แผ่นหลังทึบเหล็ก ขนาด 116×221 ซม. หนา 0.7 มิลลิเมตร

-กระดูก I หน้า 5 ซม. (จำนวน 5 อัน/ชั้น)

2.2 รายละเอียด แรคมินิท็อป ครอบ เชลวางสินค้า และ ชั้นสต๊อก

ชั้นวางขายของ 31

-เสา แร็ควางสินค้า หน้า 7×5 ซม. ขนาด 100x 401 ซม. หนา 2 มิลลิเมตร แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม. (เชื่อมติดแผ่นเหล็กสูง 237 ซม.) (เจาะรูหน้าเสา)

-บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร (ร่องกระดูก 5 ร่อง)

-เสา แร็คหน้า 7×5 ซม. ขนาด 100×401 ซม. หนา 2 มิลลิเมตร แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม.

-กระดูกหน้า I หน้า 5 ซม. (จำนวน 5 อัน/ชั้น)

-ตาข่ายดับเบิ้ล ขนาด 116×221 ซม.

-แผ่นชั้นขนาด 40×120 ซม. หนา 0.7 มิลลิเมตร

-ไม้ MDF 16 มิลลิเมตร

-แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม. หนา 2.5 มิลลิเมตร

-แผ่นชั้นหลังตรง ขนาด 40×96 ซม. หนา 0.7 มิลลิเมตร

-แผ่นฐานหลังตรง ขนาด 50×97 ซม. หนา 0.7 มิลลิเมตร

-กันเท้ารุ่น 96 ซม.

-ตัวต่อขาเสา รุ่น 44 ซม.

-เสา I หน้า 4×7 ซม. สูง 223.5 ซม. หนา 2 มิลลิเมตร (เชื่อมติดยูรับแป๊บ 1½x3 นิ้ว)

-แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม. หนา 2.5 มิลลิเมตร

-บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร (เชื่อมติดยูรับแป๊บ 1½x3) (ตัวบน)

-บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร (เชื่อมติดยูรับแป๊บ 1½x3 นิ้ว) (ตัวล่าง)

2.3 ภาพขยาย แรคมินิท็อป แร็ควางสินค้า และ ชั้นเก็บของ

โซน D

ชั้นวางขายของ 32

-เสาแร็คหน้า 7×5 ซม. ขนาด 100×401 ซม. หนา 2 มิลลิเมตร แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม. (เชื่อมติดแผ่นเหล็กสูง 237 ซม.) (เจาะรูหน้าเสา)

-ไม้ MDF 16 มิลลิเมตร

-แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม. หนา 2.5 มิลลิเมตร

-แผ่นชั้นหลังตรง ขนาด 40×96 ซม. หนา 0.7 มิลลิเมตร

-แผ่นฐานหลังตรง ขนาด 50×97 ซม. หนา 0.7 มิลลิเมตร

-กันเท้ารุ่น 96 ซม.

-ตัวต่อขาเสา รุ่น 44 ซม.

-ไม้ MDF 16 มิลลิเมตร

-บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร (ร่องกระดูก 6 ร่อง)

-ตาข่ายดับเบิ้ล ขนาด 116×221 ซม.

-กระดูก I หน้า 5 ซม. (จำนวน 5 อัน/ชั้น)

-เสาแร็คหน้า 7×5 ซม. ขนาด 100×401 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม.

-บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร (ร่องกระดูก 5 ร่อง)

2.4 ภาพขยาย แร็คมินิท็อป แร็ควางสินค้า แบบ เสา I ผสม ชั้นเก็บสินค้า 2 ชั้น

โซน E

ชั้นวางขายของ 33

-เสาแร็คหน้า 7×5 ซม. ขนาด 100×401 ซม. หนา 2 มิลลิเมตร แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม. (เชื่อมติดแผ่นเหล็กสูง 237 ซม.) (เจาะรูหน้าเสา)

-ไม้ MDF 16 มิลลิเมตร

-แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม. หนา 2.5 มิลลิเมตร

-แผ่นชั้นหลังตรง ขนาด 40×96 ซม. หนา 0.7 มิลลิเมตร

-แผ่นฐานหลังตรง ขนาด50×97 ซม. หนา 0.7 มิลลิเมตร

-กันเท้ารุ่น 96 ซม.

-ตัวต่อขาเสา รุ่น 44 ซม.

-ไม้ MDF 16 มิลลิเมตร

-บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร (ร่องกระดูก 6 ร่อง)

-ตาข่ายดับเบิ้ล ขนาด 116×221 ซม.

-กระดูก I หน้า 5 ซม. (จำนวน 5 อัน/ชั้น)

-เสาแร็คหน้า 7×5 ซม. ขนาด 100×401 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม.

-บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร (ร่องกระดูก 5 ร่อง)

-เสา I หน้า 4×7 ซม. สูง 223.5 ซม. หนา 2 ซม. (เชื่อมติดยูรับแป๊บ 1½x3 นิ้ว)

-บีมเกี่ยวหน้าเสา I ยาว 119 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร (ร่องกระดูก 3 ร่อง)

-กระดูก I หน้า 5 ซม. (จำนวน 6 อัน/ชั้น)

-บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร (เชื่อมติดยูรับแป๊บ 1½x3 นิ้ว) (ตัวล่าง)

-บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร (เชื่อมติดยูรับแป๊บ 1½x3 นิ้ว) (ตัวบน)

2.5 ภาพขยาย แรคมินิท็อป แร็ควางสินค้า ขนาด 360 x 100 x 300 ซม. 3 ชั้น

ชั้นวางขายของ 34

เสาแร็คหน้า 7×5 ซม. ขนาด 120×301 ซม. หนา 2 มิลลิเมตร (จำนวน 20ต้น)

-บีมแป๊บ 1×3 นิ้ว ยาว 120 ซม. หนา 0.8 มิลลิเมตร (จำนวน 20 อัน)

-บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 100 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร (ร่องกระดูก 3 ร่อง) (จำนวน 108 อัน)

3. ใบถอดแบบ ชั้นวางขายของ ชั้นวางสินค้า ชั้นเก็บสินค้า

3.1 ใบถอดแบบ ชั้นวางขายของ โซน A

โซน A ชั้นมินิ TOP 2 ชั้น 100x232x400 ครอบชั้นหน้าเดียว 1 ชั้นรวมฐาน 100x120x240 ซม. (แผ่นหลังทึบ)

3.1. เสามินิ TOP (หน้า 5×7) มีขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ถักสูง 260 ซม. เชื่อมติดแผ่นหลังทึบ สูง 225 ซม.+เจาะรูหน้าเสา เกรด S ขนาด 100×400 สีดำหยาบ จำนวน 2 ต้น

3.2. เสามินิ TOP (หน้า5×7) มีขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ถักสูง 260 ซม. ขนาด 100×400 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 3 ต้น

3.3. บีมมินิ TOP ตัวล่าง (ร่องกระดูก 4 ร่อง) เชื่อมยูรับแป๊บ 1”1/2×3” (เชื่อมหูบีมลง 2 ซม.) ขนาด 10×232 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 8 อัน

3.4. บีมมินิ TOP ตัวบน (ร่องกระดูก 4 ร่อง) เชื่อมยูรับแป๊บ 1”1/2×3” (เชื่อมหูบีมลง 4.5 ซม.) ขนาด 10×232 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 8 อัน

3.5. บีมมินิ TOP (ร่องกระดูก 5 ร่อง) ขนาด 10×232 สีดำหยาบ จำนวน 8 อัน

3.6. กระดูก I ขนาด 5×100 สีดำหยาบ จำนวน 52 อัน

3.7. กระดูก I แป๊บ (หนา1.5 มิลลิเมตร) ขนาด 1”1/2×3”x89.8 สีดำหยาบ จำนวน 5 อัน

3.8. กระดูก I แป๊บ (หนา 1.5 มิลลิเมตร) ขนาด 1”1/2×3”x91.5 สีดำหยาบ จำนวน 4 อัน

3.9. กระดูก I แป๊บ (เชื่อมติดน็อตเกลียว 3 หุน) หนา 1.5 มิลลิเมตร ขนาด 1”1/2×3”x91.5 สีดำหยาบ จำนวน 4 อัน

3.10. ไม้ MDF หนา 16 มิลลิเมตร เคลือบดำ 2 หน้า ขนาด 94×231.5 ซม. จำนวน 8 แผ่น (ใช้ไม้เต็ม 8 แผ่น)

3.11. ไม้ MDF หนา 16 มิลลิเมตร เคลือบดำ 2 หน้า ขนาด 85.5×239.2 ซม. จำนวน 4 แผ่น (ใช้ไม้เต็ม 4 แผ่น)

3.12. ไม้ MDF หนา 16 มิลลิเมตร เคลือบดำ 2 หน้า ขนาด 8.5×239.2 ซม. จำนวน 4 แผ่น

3.13. เสา I เกรด S (4×7) เชื่อมยูรับบน-ล่าง ขนาด 223.5 สีดำหยาบ จำนวน 9 ต้น

3.14. แผ่นหลังทึบ (หนา0.7 มิลลิเมตร) ขนาด 115.8×221 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 8 อัน

3.15. น็อตตาข่าย ขนาด 6×2.5 มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 48 ตัว

3.16. น็อตยึดบีม ขนาด 3/8×3”1/2 มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 48 ตัว

3.17. น็อตยึดกระดูกแป๊บ ขนาด 1/4×2” มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 26 ตัว

3.18. น็อตยึดเสา ขนาด 1/4×2” มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 18 ตัว

3.19. ปุ่มปรับระดับแบบเหล็ก ขนาด 3/8×4”1/2 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 18 อัน

3.20. เพลทรองเสา I ขนาด 3.5×6 สีชุบซิงค์ จำนวน 18 อัน

3.21. แผ่นเพลทรองขาเสามินิ TOP (หนา 3 มิลลิเมตร) ขนาด 5×7 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 20 อัน

3.2 อุปกรณ์ชั้นวางสินค้า เสริม โซน A

โซน A ชุดเพิ่มชั้นบีมมินิ ขนาด 80×232 ซม. (อุปกรณ์เสริม)

3.2.1. บีมมินิ TOP (ร่องกระดูกพิเศษ 6 ร่อง) เกี่ยวเสามินิ TOP ขนาด 10×232 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 12 อัน

3.2.2. บีมมินิ TOP (ร่องกระดูกพิเศษ 3 ช่อง) เกี่ยวเสาเกรด S ขนาด 10×119.5 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 24 อัน

3.2.3. กระดูก I (ความยาวเต็ม) ขนาด 5×74.3 สีดำหยาบ จำนวน 72 อัน

3.2.4. ไม้ MDF หนา 16 มิลลิเมตร เคลือบดำ 2 หน้า 74.3×231.5 จำนวน 12 แผ่น (ใช้ไม้เต็ม 12 แผ่น)

3.2.5. น็อตยึดบีม ขนาด 3/8×3”1/2 มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 24 ตัว

3.3 ชั้นวางขายของ กลางห้อง โซน B

โซน B ชั้นมินิ TOP 2 ชั้น 100x232x400 ครอบชั้นหน้าเดียว 1 ชั้นรวมฐาน 100x120x240 ซม. (แผ่นหลังทึบ)

1. เสามินิ TOP (หน้า 5×7) มีขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ถักสูง 260 ซม. เชื่อมติดแผ่นหลังทึบ สูง 225 ซม. + เจาะรูหน้าเสา เกรด S ขนาด 100×400 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 2 ต้น

2. เสามินิ TOP (หน้า5×7) มีขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ถักสูง 260 ซม. ขนาด 100×400 สีดำหยาบ จำนวน 3 ต้น

3. บีมมินิ TOP ตัวล่าง (ร่องกระดูก 4 ร่อง) เชื่อมยูรับแป๊บ 1”1/2×3” (เชื่อมหูบีมลง 2 ซม.) ขนาด 10×232 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 8 อัน

4. บีมมินิ TOP ตัวบน (ร่องกระดูก 4 ร่อง) เชื่อมยูรับแป๊บ 1”1/2×3” (เชื่อมหูบีมลง 4.5 ซม.) ขนาด 10×232 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 8 อัน

5. บีมมินิ TOP (ร่องกระดูก 5 ร่อง) ขนาด 10×232 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 8 อัน

6. กระดูก I ขนาด 5×100 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 52 อัน

7. กระดูก I แป๊บ (หนา 1.5 มิลลิเมตร) ขนาด 1”1/2×3”x89.8 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 5 อัน

8. กระดูก I แป๊บ (หนา 1.5 มิลลิเมตร) ขนาด 1”1/2×3”x91.5 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 4 อัน

9. กระดูก I แป๊บ (เชื่อมติดน็อตเกลียว 3 หุน) หนา 1.5 มิลลิเมตร ขนาด 1”1/2×3”x91.5 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 4 อัน

10. ไม้ MDF หนา 16 มิลลิเมตร เคลือบดำ 2 หน้า ขนาด 94×231.5 ซม. จำนวน 8 แผ่น (ใช้ไม้เต็ม 8 แผ่น)

11. ไม้ MDF หนา 16 มิลลิเมตร เคลือบดำ 2 หน้า ขนาด 85.5×239.2 ซม. จำนวน 4 แผ่น (ใช้ไม้เต็ม 4 แผ่น)

12. ไม้ MDF หนา 16 มิลลิเมตร เคลือบดำ 2 หน้า ขนาด 8.5×239.2 ซม. จำนวน 4 แผ่น

13. เสา I เกรด S (4×7) เชื่อมยูรับบน-ล่าง ขนาด 223.5 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 9 ต้น

14. แผ่นหลังทึบ (หนา 0.7 มิลลิเมตร) ขนาด 115.8×221 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 8 อัน

15. น็อตตาข่าย ขนาด 6×2.5 มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 48 ตัว

16. น็อตยึดบีม ขนาด 3/8×3”1/2 มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 48 ตัว

17. น็อตยึดกระดูกแป๊บ ขนาด 1/4×2” มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 26 ตัว

18. น็อตยึดเสา ขนาด 1/4×2” มิลลิเมตร สีดำหยาบ จำนวน 18 อัน

19. ปุ่มปรับระดับแบบเหล็ก ขนาด 3/8×4”1/2 สีดำหยาบ จำนวน 18 อัน

20. เพลทรองเสา I 3.5×6 ซม. สีชุบซิงค์ จำนวน 18 อัน

21. แผ่นเพลทรองขาเสามินิ TOP (หนา 3 มิลลิเมตร) ขนาด 5×7 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 20 อัน

3.4 อุปกรณ์ ชั้นวางขายของ เสริม โซน B

โซน B ชุดเพิ่มเติมบีมมินิ ขนาด 80×232 ซม. (อุปกรณ์เสริม)

1 .บีมมินิ TOP (ร่องกระดูกพิเศษ 6 ร่อง) เกี่ยวเสามินิ TOP ขนาด 10×232 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 12 อัน

2. บีมมินิ TOP (ร่องกระดูกพิเศษ 3 ร่อง) เกี่ยวเสาเกรด s ขนาด 10×119.5 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 24 อัน

3. กระดูก I (ความยาวเต็ม) ขนาด 5×74.3 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 72 อัน

4. ไม้ MDF หนา 16 มิลลิเมตร เคลือบดำ 2 หน้า ขนาด 74.3×231.5 ซม. จำนวน 12 แผ่น (ใช้ไม้เต็ม 12 แผ่น)

5. น็อตยึดบีม ขนาด 3/8×3”1/2 มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 24 ตัว

3.5 ชั้นวางขายของ รุ่น Mini Top 2 ชั้น โซน C

โซน C ชั้นมินิ TOP 2 ชั้น 100x232x400 ซม. ครอบชั้นสองหน้า 1 ชั้นรวมฐาน 100x120x240 ซม. (หลังตาข่ายดับเบิ้ล)

1. เสามินิ TOP (หน้า5×7) มีขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ถักสูง 260 ซม. เชื่อมติดแผ่นหลังทึบ สูง 225 ซม. +เจาะรูหน้าเสา เกรด S ขนาด 100×400 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 6 ต้น

2. เสามินิ TOP (หน้า5×7) มีขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ถักสูง 260 ซม. ขนาด 100×400 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 9 ต้น

3. บีมมินิ TOP ตัวล่าง (ร่องกระดูก 4 ร่อง) เชื่อมยูรับแป๊บ 1”1/2×3” (เชื่อมหูบีมลง 2 ซม.) ขนาด 10×232 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 24 อัน

4. บีมมินิ TOP ตัวบน (ร่องกระดูก 4 ร่อง) เชื่อมยูรับแป๊บ 1”1/2×3” (เชื่อมหูบีมลง 4.5 ซม.) ขนาด 10×232 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 24 อัน

5. บีมมินิ TOP (ร่องกระดูก 5 ร่อง) ขนาด 10×232 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 24 อัน

6. กระดูก I ขนาด 5 x100 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 156 อัน

7. กระดูก I แป๊บ (หนา 1.5 มิลลิเมตร) ขนาด 1”1/2×3”x89.8 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 15 อัน

8. กระดูก I แป๊บ (หนา 1.5 มิลลิเมตร) ขนาด 1”1/2X3”X91.5 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 12 อัน

9. กระดูก I แป๊บ (เชื่อมติดน็อตเกลียว 3 หุน) หนา 1.5 มิลลิเมตร ขนาด 1”1/2×3”x91.5 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 12 อัน

10. ไม้ MDF หนา 16 มิลลิเมตร เคลือบดำ 2 หน้า ขนาด 94×231.5 ซม. จำนวน 24 แผ่น (ใช้ไม้เต็ม 24 แผ่น)

11. ไม้ MDF หนา 16 มิลลิเมตร เคลือบดำ 2 หน้า ขนาด 47×239.2 ซม. จำนวน 12 แผ่น (ใช้ไม้เต็ม 12 แผ่น)

12. เสา I เกรด S (4×7) เชื่อมยูรับบน-ล่าง ขนาด 223.5 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 27 ต้น

13. ตาข่ายดับเบิ้ล ขนาด 115.8×221 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 24 อัน

14. น็อตตาข่าย ขนาด 1/4×1”1/2 มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 144 ตัว

15. น็อตยึดบีม ขนาด 3/8×3”1/2 มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 144 ตัว

16. น็อตยึดกระดูกแป๊บ ขนาด 1/4×2” มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 78 ตัว

17. น็อตยึดเสา ขนาด 1/4×2“ มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 54 ตัว

18. ปุ่มปรับระดับแบบเหล็ก ขนาด 3/8×4” มิลลิเมตร สีดำหยาบ จำนวน 54 อัน

19. เพลทรองเสา I ขนาด 3.5×6 ซม. สีชุบซิงค์ จำนวน 54 อัน

20. แผ่นเพลทรองขาเสามินิ TOP (หนา 3 มิลลิเมตร) ขนาด 5×7 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 60อัน

3.6 อุปกรณ์เสริม ชั้นวางขายของ โซน C

โซน C อุปกรณ์เสริม

3.6.1. แผ่นชั้นเกรด A+PLUS (หนา 0.7 มิลลิเมตร) มุม S ขนาด 40×120 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 192 แผ่น

3.6.2. แขนรับชั้นแบบตรง 3 เขี้ยว เกรดS (หนา 2.5 มิลลิเมตร) ขนาด 40 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 384 อัน

3.7 ชั้นวางขายของ หลังตาข่าย โซน D

โซน D ชั้นมินิ TOP 2 ชั้น 100x232x400 ซม. ครอบชั้นสองหน้า 1 ชั้นรวมฐาน 100x120x240 ซม. (หลังตาข่ายดับเบิ้ล)

3.7.1. เสามินิ TOP (หน้า5×7) มีขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ถักสูง 260 ซม. ขนาด 100×400 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 2 ต้น

3.7.2. เสามินิ TOP (หน้า5×7) มีขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ถักสูง 260 ซม. ขนาด 100×400 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 3 ต้น

3.7.3. บีมมินิ TOP ตัวล่าง (ร่องกระดูก 4 ร่อง) เชื่อมยูรับแป๊บ 1”1/2×3” (เชื่อมหูบีมลง 2 ซม.) ขนาด 10×232 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 8 อัน

3.7.4. บีมมินิ TOP ตัวบน (ร่องกระดูก 4 ร่อง) เชื่อมยูรับแป๊บ 1”1/2×3” (เชื่อมหูบีมลง 4.5 ซม.) ขนาด 10×232 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 8 อัน

3.7.5. บีมมินิ TOP (ร่องกระดูก 5 ร่อง) ขนาด 10×232 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 8 อัน

3.7.6. กระดูก I ขนาด 5×100 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 52 อัน

3.7.7. กระดูก I แป๊บ (หนา 1.5 มิลลิเมตร) ขนาด 1”1/2×3”x89.8 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 5 อัน

3.7.8. กระดูก I แป๊บ (หนา 1.5 มิลลิเมตร) ขนาด 1”1/2×3”x91.5 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 4อัน

3.7.9. กระดูก I แป๊บ (เชื่อมติดน็อตเกลียว 3 หุน) หนา 1.5 มิลลิเมตร ขนาด 1”1/2×3”x91.5 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 4 อัน

3.7.10. ไม้ MDF หนา 16 มิลลิเมตร เคลือบดำ 2 หน้า ขนาด 94×231.5 ซม. จำนวน 8 แผ่น (ใช้ไม้เต็ม 8 แผ่น)

3.7.11. ไม้ MDF หนา 16 มิลลิเมตร เคลือบดำ 2 หน้า ขนาด 47×239.2 ซม. จำนวน 4 แผ่น (ใช้ไม้เต็ม 4 แผ่น)

3.7.12. เสา I เกรด S (4×7) เชื่อมยูรับบน-ล่าง ขนาด 223.5 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 9 ต้น

3.7.13. ตาข่ายดับเบิ้ล ขนาด 115.8×221 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 8 อัน

3.7.14. น็อตตาข่าย ขนาด1/4×1”1/2 มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 48 ตัว

3.7.15. น็อตยึดบีม ขนาด 3/8×3”1/2 มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 48 ตัว

3.7.16. น็อตยึดกระดูกแป๊บ ขนาด 1/4×2” มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 26 ตัว

3.7.17. น็อตยึดเสา ขนาด 1/4×2” มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 18 ตัว

3.7.18. ปุ่มปรับระดับแบบเหล็ก ขนาด 3/8×4”1/2 มิลลิเมตร สีดำหยาบ จำนวน 18 อัน

3.7.19. เพลทรองเสา I ขนาด 3.5×6 ซม. สีชุบซิงค์ จำนวน 18 อัน

3.7.20. แผ่นเพลทรองขาเสามินิ TOP (หนา 3 มิลลิเมตร) ขนาด 5×7 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 20 อัน

3.8 อุปกรณ์ชั้นวางของ เสริม โซน D

โซน D อุปกรณ์เสริม

3.8.1. ตะกร้าใส่ข้อต่อติดเพลทสล็ตรู (หน้าสูง 22 ซม.) ลวด 5/3 มิลลิเมตร ขนาด 40×120 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 64 แผ่น

3.8.2. แขนตะกร้าพับฉากปรับเอียง 3 เขี้ยว เกรด S (หนา 2.5 มิลลิเมตร) ขนาด 40 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 128 อัน

3.8.3. น็อตตะกร้า ขนาด 6×2.5 มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 256 ตัว

3.8.4. ตัวแบ่งกั้นตะกร้าใส่ข้อต่อ (ลวด 5/3 มิลลิเมตร) ขนาด 35×40 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 192 อัน

3.9 ชั้น แรค มินิท็อป 2 ชั้น ครอบชั้น 2 หน้า

โซน E ชั้นมินิ TOP 2 ชั้น 100X232X400 ซม. ครอบชั้นสองหน้า 1 ชั้นรวมฐาน 100x120x240 ซม. (หลังตาข่ายดับเบิ้ล)

1. เสามินิ TOP (หน้า 5×7) มีขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ถักสูง 260 ซม. ขนาด 100×400 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 6 ต้น

2. เสามินิ TOP (หน้า 5×7) มีขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ถักสูง 260 ซม. ขนาด 100×400 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 9 ต้น

3. บีมมินิ TOP ตัวล่าง (ร่องกระดูก 4 ร่อง) เชื่อมยูรับแป๊บ 1”1/2×3” (เชื่อมหูบีมลง 2 ซม.) ขนาด 10×232 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 24 อัน

4. บีมมินิ TOP ตัวบน (ร่องกระดูก 4 ร่อง) เชื่อมยูรับแป๊บ 1”1/2×3” (เชื่อมหูบีมลง 4.5 ซม.) ขนาด 10×232 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 24 อัน

5. บีมมินิ TOP (ร่องกระดูก 5 ร่อง) ขนาด 10×232 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 24 อัน

6. กระดูก I ขนาด 5×100 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 156 อัน

7. กระดูก I แป๊บ (หนา 1.5 มิลลิเมตร) ขนาด 1”1/2×3”x89.8 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 15 อัน

8. กระดูก I แป๊บ (หนา 1.5 มิลลิเมตร) ขนาด 1”1/2×3”x91.5 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 12 อัน

9. กระดูก I แป๊บ (เชื่อมติดน็อตเกลียว 3 หุน) หนา 1.5 มิลลิเมตร ขนาด 1”1/2×3”x91.5 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 12 อัน

10. ไม้ MDF หนา 16 มิลลิเมตร เคลือบดำ 2 หน้า ขนาด 94×231.5 ซม. จำนวน 24 แผ่น (ใช้ไม้เต็ม 24 แผ่น)

11. ไม้ MDF หนา 16 มิลลิเมตร เคลือบดำ 2 หน้า ขนาด 47×239.2 ซม. จำนวน 24 แผ่น (ใช้ไม้เต็ม 12 แผ่น)

12. เสา I เกรด S (4×7) เชื่อมยูรับบน-ล่าง ขนาด 223.5 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 27 ต้น

13. ตาข่ายดับเบิ้ล ขนาด 115.8×221 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 24 อัน

14. น็อตตาข่าย ขนาด 1/4×1”1/2 สีชุป จำนวน 144 ตัว

15. น็อตยึดบีม ขนาด 3/8×3”1/2 มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 144 ตัว

16. น็อตยึดกระดูกแป๊บ ขนาด 1/4×2” มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 78 ตัว

17. น็อตยึดเสา ขนาด 1/4×2” มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 54 ตัว

18. ปุ่มปรับระดับแบบเหล็ก ขนาด 3/8×4”1/2 สีดำหยาบ จำนวน 54 อัน

19. เพลทรองเสา I ขนาด 3.5×6 ซม. สีชุบซิงค์ จำนวน 54 อัน

20. แผ่นเพลทรองขาเสามินิ TOP (หนา 3 มิลลิเมตร) ขนาด 5×7 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 60 อัน

3.10 โซน E ชุดเพิ่มเติม บีม แร็ควางสินค้า มินิ

โซน E ชุดเพิ่มเติมบีมมินิ ขนาด 50×232 ซม. (อุปกรณ์เสริม)

3.10.1. บีมมินิ TOP (ร่องกระดูกพิเศษ 6 ร่อง) เกี่ยวเสามินิ TOP ขนาด 10×232 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 72 อัน

3.10.2. บีมมินิ TOP (ร่องกระดูกพิเศษ 3 ร่อง) เกี่ยวเสาเกรด S ขนาด 10×11935 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 144 อัน

3.10.3. กระดูก I (ความยาวเต็ม) ขนาด 5×39.3 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 432 อัน

3.10.4. ไม้ MDF หนา 16 มิลลิเมตร เคลือบดำ 2 หน้า ขนาด 39.3×231.5 ซม. จำนวน 72 แผ่น (ใช้ไม้เต็ม 36 แผ่น)

3.10.5. น็อตยึดบีม ขนาด 3/8×3”1/2 มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 144 ตัว

3.11 ชั้นวางสินค้าหน้าแรค 4ชั้น โซน F

โซน F ชั้นหน้าแร็ค 4 ชั้นรวมฐาน 50×97 ซม.

3.11.1. ตัวต่อขาเสา L+R เกรด S (4×7) ขนาด 10×45 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 14 อัน

3.11.2. กันเท้า 2 เขี้ยว ขนาด 10×96.5 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 7 อัน

3.11.3. แผ่นฐานหลังตรง เกรด A+PLUS (หนา 0.7 มิลลิเมตร) ขนาด 50×97 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 7 แผ่น

3.11.4. แผ่นชั้นหลังตรง เกรด A+PLUS (หนา 0.7 มิลลิเมตร) ขนาด 40×96 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 21 แผ่น

3.11.5. แขนรับชั้นแบบตรง 3 เขี้ยว เกรด S (หนา 2.5 มิลลิเมตร) ขนาด 40 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 42 อัน

3.11.6. ปุ่มปรับระดับแบบเหล็ก ขนาด 3/8×3”1/2 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 14 อัน

3.12 ชุด ป้ายราคา หน้า แร็ควางสินค้า

โซน F ชุดป้ายหน้าแร็ค ขนาด 100×160 ซม. (อุปกรณ์เสริม)

3.12.1. ไม้ MDF หนา 16 มิลลิเมตร เคลือบดำ 2 หน้า (เอดขอบ 4 ด้าน) ขนาด 100×160 ซม. จำนวน 7 แผ่น

3.12.2. แขนบารืเชื่อมแบบตรง (แป๊บ 6 หุนx1”1/2) เกี่ยวเสาเกรด S ขนาด 95.2 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 14 แผ่น

3.12.3. เหล็กฉากยึดไม้ (หนา 2 มิลลิเมตร) ขนาด 2.3x85x7 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 14 อัน

3.13 แร็ควางสินค้า ชั้นวางท่อ โซน G

โซน G ชั้นมินิ TOP 3 ชั้น 360x100x300 ซม. (วางท่อ)

3.13.1. เสามินิ TOP (หน้า 5×7) ขนาด 120×300 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 20 ต้ย

3.13.2. บีมมินิ TOP (ร่องกระดูก 3 ร่อง) ขนาด 10×100 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 108 อัน

3.13.3. ตัวยึดระหว่างแร็ค (หนา 0.8 มิลลิเมตร) เกี่ยวเสามินิ TOP ขนาด 1”x3”x120 สีดำหยาบ จำนวน 20 อัน

3.13.4. น็อตยึดบีม ขนาด 3/8×3”1/2 มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 216 ตัว

3.13.5. แผ่นเพลทรองขาเสามินิ TOP (หนา 3 มิลลิเมตร) ขนาด 5×7 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 80 อัน

3.14 อุปกรณ์เสริม ชั้นวางท่อ

อุปกรณ์เสริม

3.14.1. ตัวยึดระหว่างแร็ค (หนา 1.5 มิลลิเมตร) เกี่ยวเสามินิ TOP ขนาด 1”1/2×3”x150 สีดำหยาบ จำนวน 16 อัน

3.14.2. แขนบาร์เชื่อมแบบตรง (แป๊บ 6 หุนx1”1/2) ยื่นเข้าใน 15 ซม. ขนาด120 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 2 อัน (เกี่ยวเสาเกรด S)

รายละเอียดร้านค้า

ชื่อร้าน : 360 เกษตร (บริษัท ตรีเพ็ชรครอปซายน์ จำกัด)

ที่ตั้ง : 302/1 หมู่ 9 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180

Facebook : 360เกษตร