ชั้นวางสินค้า Integrated สีดำ

จากร้าน 360 เกษตร (บริษัท ตรีเพ็ชร ครอปซายน์)

ชั้นวางขายของ ร้าน 360 เกษตร-จันทบุรี

ร้านนี้ เลือกชั้นวางสีดำ Super Black เพิ่มความดุดัน แข็งแรง และพรีเมี่ยมไว้ในร้านเดียว ด้วยการสั่งทำชั้นวางเป็นพิเศษจาก PN จะเป็นชั้นวางสินค้าครอบด้วยแร็คขนาดใหญ่ ใช้ได้ทั้งโชว์สินค้าและสต็อกสินค้าแบบ 2in1

รายละเอียด

1. แปลน ชั้นวางขายของ ร้าน 360 เกษตร

ชั้นวางขายของ 21

โซน A แร็คมินิท็อป แร็ควางสินค้า ขนาด 100x232x400 ซม. 2 ชั้นสต๊อก (พื้นไม้ดำ) ครอบชั้นวาง 1 หน้า ขนาด 100x120x240 ซม. 4 ชั้นรวมพื้นไม้ดำ
(หลังทึบเหล็ก) จำนวน 1 ชุดต้น 3 ชุดต่อโซน B แร็คมินิท็อป ขนาด 100x232x400 ซม. 2 ชั้นสต๊อก (พื้นไม้ดำ) ครอบชั้นวาง 1 หน้า ขนาด 100x120x240 ซม. 4 ชั้นรวมพื้นไม้ดำ (หลังทึบเหล็ก) จำนวน 1 ชุดต้น 3 ชุดต่อ

โซน C แร็คมินิท็อป แร็ควางสินค้า ขนาด 100x232x400 ซม. 2 ชั้นสต๊อก (พื้นไม้ดำ) ครอบชั้นวาง 2 หน้า ขนาด 100x120x240 ซม. 5 ชั้นรวมพื้นไม้ดำ (หลังตาข่ายดับเบิ้ล)  จำนวน 3 ชุดต้น 9 ชุดต่อ

โซน D แร็คมินิท็อป แร็ควางสินค้า ขนาด 100x232x400 ซม. 2 ชั้นสต๊อก (พื้นไม้ดำ) ครอบชั้นวาง 2 หน้า ขนาด 100x120x240 ซม. 5ชั้นรวมพื้นไม้ดำ (ตะกร้า) (หลังตาข่ายดับเบิ้ล)  จำนวน 1 ชุดต้น 3 ชุดต่อ

โซน E แร็คมินิท็อป แร็ควางสินค้า ขนาด 100x232x400 ซม. 2 ชั้นสต๊อก (พื้นไม้ดำ) ครอบชั้นวาง 2 หน้า ขนาด 100x120x240 ซม. 4ชั้นรวมพื้นไม้ดำ (หลังตาข่ายดับเบิ้ล)  จำนวน 3 ชุดต้น 9 ชุดต่อ

โซน F ชั้นวางปิดหน้าแร็ค แร็ควางสินค้า ขนาด 50x100x240 ซม. 4 ชั้นรวมฐาน (หลังทึบเหล็ก)  จำนวน 7 ชุด

โซน G ชั้นวางท่อ ขนาด 100x360x300 ซม. 3 ชั้น  จำนวน 1 ชุดต้น 8 ชุดต่อ

2. ภาพ 3 D แรควางสินค้า ชั้นสต๊อก แต่ละโซน

2.1 รายละเอียด แรคมิทิท็อป ครอบ แรควางสินค้า โซน A,B

ภาพขยายแร็คมินิท็อปครอบชั้นวางสินค้าแบบเสา I สูง 223.05 ซม. ขนาด100x232x400 ซม. 2 ชั้นสต๊อกโซน A,B

ชั้นวางขายของ 30

-เสาแร็คหน้า 7×5 ซม. ขนาด 100×401 ซม. หนา 2 มิลลิเมตร แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม.

-บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร (ร่องกระดูก 5 ร่อง)

-ไม้ MDF 16 มิลลิเมตร

-บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร (เชื่อติดยูรับแป๊บ 1½x3 นิ้ว) (ตัวบน)

-เสา I หน้า 4×7 ซม. สูง 223.5 ซม. หนา 2 มิลลิเมตร (เชื่อมติดยูรับแป๊บ 1½x3 นิ้ว)

-บีมเกี่ยวเสา I ยาว 119 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร (ร่องกระดูก 3 ร่อง)

-ไม้ MDF 10 มิลลิเมตร

-กระดูกหน้า I หน้า 5 ซม. (จำนวน 6 อัน/ชิ้น)

-บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร (เชื่อมติดยูรับแป๊บ 1½x3 นิ้ว) (ตัวล่าง)

-ไม้ MDF 16 มิลลิเมตร

-บีมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร (ร่องกระดูก 6 ร่อง)

-แผ่นหลังทึบเหล็ก ขนาด 116×221 ซม. หนา 0.7 มิลลิเมตร

-กระดูก I หน้า 5 ซม. (จำนวน 5 อัน/ชั้น)

2.2 รายละเอียด แรคมินิท็อป ครอบ เชลวางสินค้า และ ชั้นสต๊อก

ชั้นวางขายของ 31

-เสา แร็ควางสินค้า หน้า 7×5 ซม. ขนาด 100x 401 ซม. หนา 2 มิลลิเมตร แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม. (เชื่อมติดแผ่นเหล็กสูง 237 ซม.) (เจาะรูหน้าเสา)

-บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร (ร่องกระดูก 5 ร่อง)

-เสา แร็คหน้า 7×5 ซม. ขนาด 100×401 ซม. หนา 2 มิลลิเมตร แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม.

-กระดูกหน้า I หน้า 5 ซม. (จำนวน 5 อัน/ชั้น)

-ตาข่ายดับเบิ้ล ขนาด 116×221 ซม.

-แผ่นชั้นขนาด 40×120 ซม. หนา 0.7 มิลลิเมตร

-ไม้ MDF 16 มิลลิเมตร

-แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม. หนา 2.5 มิลลิเมตร

-แผ่นชั้นหลังตรง ขนาด 40×96 ซม. หนา 0.7 มิลลิเมตร

-แผ่นฐานหลังตรง ขนาด 50×97 ซม. หนา 0.7 มิลลิเมตร

-กันเท้ารุ่น 96 ซม.

-ตัวต่อขาเสา รุ่น 44 ซม.

-เสา I หน้า 4×7 ซม. สูง 223.5 ซม. หนา 2 มิลลิเมตร (เชื่อมติดยูรับแป๊บ 1½x3 นิ้ว)

-แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม. หนา 2.5 มิลลิเมตร

-บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร (เชื่อมติดยูรับแป๊บ 1½x3) (ตัวบน)

-บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร (เชื่อมติดยูรับแป๊บ 1½x3 นิ้ว) (ตัวล่าง)

2.3 ภาพขยาย แรคมินิท็อป แร็ควางสินค้า และ ชั้นเก็บของ

โซน D

ชั้นวางขายของ 32

-เสาแร็คหน้า 7×5 ซม. ขนาด 100×401 ซม. หนา 2 มิลลิเมตร แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม. (เชื่อมติดแผ่นเหล็กสูง 237 ซม.) (เจาะรูหน้าเสา)

-ไม้ MDF 16 มิลลิเมตร

-แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม. หนา 2.5 มิลลิเมตร

-แผ่นชั้นหลังตรง ขนาด 40×96 ซม. หนา 0.7 มิลลิเมตร

-แผ่นฐานหลังตรง ขนาด 50×97 ซม. หนา 0.7 มิลลิเมตร

-กันเท้ารุ่น 96 ซม.

-ตัวต่อขาเสา รุ่น 44 ซม.

-ไม้ MDF 16 มิลลิเมตร

-บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร (ร่องกระดูก 6 ร่อง)

-ตาข่ายดับเบิ้ล ขนาด 116×221 ซม.

-กระดูก I หน้า 5 ซม. (จำนวน 5 อัน/ชั้น)

-เสาแร็คหน้า 7×5 ซม. ขนาด 100×401 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม.

-บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร (ร่องกระดูก 5 ร่อง)

2.4 ภาพขยาย แร็คมินิท็อป แร็ควางสินค้า แบบ เสา I ผสม ชั้นเก็บสินค้า 2 ชั้น

โซน E

ชั้นวางขายของ 33

-เสาแร็คหน้า 7×5 ซม. ขนาด 100×401 ซม. หนา 2 มิลลิเมตร แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม. (เชื่อมติดแผ่นเหล็กสูง 237 ซม.) (เจาะรูหน้าเสา)

-ไม้ MDF 16 มิลลิเมตร

-แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม. หนา 2.5 มิลลิเมตร

-แผ่นชั้นหลังตรง ขนาด 40×96 ซม. หนา 0.7 มิลลิเมตร

-แผ่นฐานหลังตรง ขนาด50×97 ซม. หนา 0.7 มิลลิเมตร

-กันเท้ารุ่น 96 ซม.

-ตัวต่อขาเสา รุ่น 44 ซม.

-ไม้ MDF 16 มิลลิเมตร

-บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร (ร่องกระดูก 6 ร่อง)

-ตาข่ายดับเบิ้ล ขนาด 116×221 ซม.

-กระดูก I หน้า 5 ซม. (จำนวน 5 อัน/ชั้น)

-เสาแร็คหน้า 7×5 ซม. ขนาด 100×401 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม.

-บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร (ร่องกระดูก 5 ร่อง)

-เสา I หน้า 4×7 ซม. สูง 223.5 ซม. หนา 2 ซม. (เชื่อมติดยูรับแป๊บ 1½x3 นิ้ว)

-บีมเกี่ยวหน้าเสา I ยาว 119 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร (ร่องกระดูก 3 ร่อง)

-กระดูก I หน้า 5 ซม. (จำนวน 6 อัน/ชั้น)

-บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร (เชื่อมติดยูรับแป๊บ 1½x3 นิ้ว) (ตัวล่าง)

-บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร (เชื่อมติดยูรับแป๊บ 1½x3 นิ้ว) (ตัวบน)

2.5 ภาพขยาย แรคมินิท็อป แร็ควางสินค้า ขนาด 360 x 100 x 300 ซม. 3 ชั้น

ชั้นวางขายของ 34

เสาแร็คหน้า 7×5 ซม. ขนาด 120×301 ซม. หนา 2 มิลลิเมตร (จำนวน 20ต้น)

-บีมแป๊บ 1×3 นิ้ว ยาว 120 ซม. หนา 0.8 มิลลิเมตร (จำนวน 20 อัน)

-บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 100 ซม. หนา 1.4 มิลลิเมตร (ร่องกระดูก 3 ร่อง) (จำนวน 108 อัน)

3. ใบถอดแบบ ชั้นวางขายของ ชั้นวางสินค้า ชั้นเก็บสินค้า

3.1 ใบถอดแบบ ชั้นวางขายของ โซน A

โซน A ชั้นมินิ TOP 2 ชั้น 100x232x400 ครอบชั้นหน้าเดียว 1 ชั้นรวมฐาน 100x120x240 ซม. (แผ่นหลังทึบ)

3.1. เสามินิ TOP (หน้า 5×7) มีขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ถักสูง 260 ซม. เชื่อมติดแผ่นหลังทึบ สูง 225 ซม.+เจาะรูหน้าเสา เกรด S ขนาด 100×400 สีดำหยาบ จำนวน 2 ต้น

3.2. เสามินิ TOP (หน้า5×7) มีขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ถักสูง 260 ซม. ขนาด 100×400 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 3 ต้น

3.3. บีมมินิ TOP ตัวล่าง (ร่องกระดูก 4 ร่อง) เชื่อมยูรับแป๊บ 1”1/2×3” (เชื่อมหูบีมลง 2 ซม.) ขนาด 10×232 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 8 อัน

3.4. บีมมินิ TOP ตัวบน (ร่องกระดูก 4 ร่อง) เชื่อมยูรับแป๊บ 1”1/2×3” (เชื่อมหูบีมลง 4.5 ซม.) ขนาด 10×232 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 8 อัน

3.5. บีมมินิ TOP (ร่องกระดูก 5 ร่อง) ขนาด 10×232 สีดำหยาบ จำนวน 8 อัน

3.6. กระดูก I ขนาด 5×100 สีดำหยาบ จำนวน 52 อัน

3.7. กระดูก I แป๊บ (หนา1.5 มิลลิเมตร) ขนาด 1”1/2×3”x89.8 สีดำหยาบ จำนวน 5 อัน

3.8. กระดูก I แป๊บ (หนา 1.5 มิลลิเมตร) ขนาด 1”1/2×3”x91.5 สีดำหยาบ จำนวน 4 อัน

3.9. กระดูก I แป๊บ (เชื่อมติดน็อตเกลียว 3 หุน) หนา 1.5 มิลลิเมตร ขนาด 1”1/2×3”x91.5 สีดำหยาบ จำนวน 4 อัน

3.10. ไม้ MDF หนา 16 มิลลิเมตร เคลือบดำ 2 หน้า ขนาด 94×231.5 ซม. จำนวน 8 แผ่น (ใช้ไม้เต็ม 8 แผ่น)

3.11. ไม้ MDF หนา 16 มิลลิเมตร เคลือบดำ 2 หน้า ขนาด 85.5×239.2 ซม. จำนวน 4 แผ่น (ใช้ไม้เต็ม 4 แผ่น)

3.12. ไม้ MDF หนา 16 มิลลิเมตร เคลือบดำ 2 หน้า ขนาด 8.5×239.2 ซม. จำนวน 4 แผ่น

3.13. เสา I เกรด S (4×7) เชื่อมยูรับบน-ล่าง ขนาด 223.5 สีดำหยาบ จำนวน 9 ต้น

3.14. แผ่นหลังทึบ (หนา0.7 มิลลิเมตร) ขนาด 115.8×221 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 8 อัน

3.15. น็อตตาข่าย ขนาด 6×2.5 มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 48 ตัว

3.16. น็อตยึดบีม ขนาด 3/8×3”1/2 มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 48 ตัว

3.17. น็อตยึดกระดูกแป๊บ ขนาด 1/4×2” มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 26 ตัว

3.18. น็อตยึดเสา ขนาด 1/4×2” มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 18 ตัว

3.19. ปุ่มปรับระดับแบบเหล็ก ขนาด 3/8×4”1/2 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 18 อัน

3.20. เพลทรองเสา I ขนาด 3.5×6 สีชุบซิงค์ จำนวน 18 อัน

3.21. แผ่นเพลทรองขาเสามินิ TOP (หนา 3 มิลลิเมตร) ขนาด 5×7 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 20 อัน

3.2 อุปกรณ์ชั้นวางสินค้า เสริม โซน A

โซน A ชุดเพิ่มชั้นบีมมินิ ขนาด 80×232 ซม. (อุปกรณ์เสริม)

3.2.1. บีมมินิ TOP (ร่องกระดูกพิเศษ 6 ร่อง) เกี่ยวเสามินิ TOP ขนาด 10×232 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 12 อัน

3.2.2. บีมมินิ TOP (ร่องกระดูกพิเศษ 3 ช่อง) เกี่ยวเสาเกรด S ขนาด 10×119.5 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 24 อัน

3.2.3. กระดูก I (ความยาวเต็ม) ขนาด 5×74.3 สีดำหยาบ จำนวน 72 อัน

3.2.4. ไม้ MDF หนา 16 มิลลิเมตร เคลือบดำ 2 หน้า 74.3×231.5 จำนวน 12 แผ่น (ใช้ไม้เต็ม 12 แผ่น)

3.2.5. น็อตยึดบีม ขนาด 3/8×3”1/2 มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 24 ตัว

3.3 ชั้นวางขายของ กลางห้อง โซน B

โซน B ชั้นมินิ TOP 2 ชั้น 100x232x400 ครอบชั้นหน้าเดียว 1 ชั้นรวมฐาน 100x120x240 ซม. (แผ่นหลังทึบ)

1. เสามินิ TOP (หน้า 5×7) มีขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ถักสูง 260 ซม. เชื่อมติดแผ่นหลังทึบ สูง 225 ซม. + เจาะรูหน้าเสา เกรด S ขนาด 100×400 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 2 ต้น

2. เสามินิ TOP (หน้า5×7) มีขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ถักสูง 260 ซม. ขนาด 100×400 สีดำหยาบ จำนวน 3 ต้น

3. บีมมินิ TOP ตัวล่าง (ร่องกระดูก 4 ร่อง) เชื่อมยูรับแป๊บ 1”1/2×3” (เชื่อมหูบีมลง 2 ซม.) ขนาด 10×232 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 8 อัน

4. บีมมินิ TOP ตัวบน (ร่องกระดูก 4 ร่อง) เชื่อมยูรับแป๊บ 1”1/2×3” (เชื่อมหูบีมลง 4.5 ซม.) ขนาด 10×232 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 8 อัน

5. บีมมินิ TOP (ร่องกระดูก 5 ร่อง) ขนาด 10×232 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 8 อัน

6. กระดูก I ขนาด 5×100 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 52 อัน

7. กระดูก I แป๊บ (หนา 1.5 มิลลิเมตร) ขนาด 1”1/2×3”x89.8 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 5 อัน

8. กระดูก I แป๊บ (หนา 1.5 มิลลิเมตร) ขนาด 1”1/2×3”x91.5 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 4 อัน

9. กระดูก I แป๊บ (เชื่อมติดน็อตเกลียว 3 หุน) หนา 1.5 มิลลิเมตร ขนาด 1”1/2×3”x91.5 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 4 อัน

10. ไม้ MDF หนา 16 มิลลิเมตร เคลือบดำ 2 หน้า ขนาด 94×231.5 ซม. จำนวน 8 แผ่น (ใช้ไม้เต็ม 8 แผ่น)

11. ไม้ MDF หนา 16 มิลลิเมตร เคลือบดำ 2 หน้า ขนาด 85.5×239.2 ซม. จำนวน 4 แผ่น (ใช้ไม้เต็ม 4 แผ่น)

12. ไม้ MDF หนา 16 มิลลิเมตร เคลือบดำ 2 หน้า ขนาด 8.5×239.2 ซม. จำนวน 4 แผ่น

13. เสา I เกรด S (4×7) เชื่อมยูรับบน-ล่าง ขนาด 223.5 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 9 ต้น

14. แผ่นหลังทึบ (หนา 0.7 มิลลิเมตร) ขนาด 115.8×221 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 8 อัน

15. น็อตตาข่าย ขนาด 6×2.5 มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 48 ตัว

16. น็อตยึดบีม ขนาด 3/8×3”1/2 มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 48 ตัว

17. น็อตยึดกระดูกแป๊บ ขนาด 1/4×2” มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 26 ตัว

18. น็อตยึดเสา ขนาด 1/4×2” มิลลิเมตร สีดำหยาบ จำนวน 18 อัน

19. ปุ่มปรับระดับแบบเหล็ก ขนาด 3/8×4”1/2 สีดำหยาบ จำนวน 18 อัน

20. เพลทรองเสา I 3.5×6 ซม. สีชุบซิงค์ จำนวน 18 อัน

21. แผ่นเพลทรองขาเสามินิ TOP (หนา 3 มิลลิเมตร) ขนาด 5×7 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 20 อัน

3.4 อุปกรณ์ ชั้นวางขายของ เสริม โซน B

โซน B ชุดเพิ่มเติมบีมมินิ ขนาด 80×232 ซม. (อุปกรณ์เสริม)

1 .บีมมินิ TOP (ร่องกระดูกพิเศษ 6 ร่อง) เกี่ยวเสามินิ TOP ขนาด 10×232 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 12 อัน

2. บีมมินิ TOP (ร่องกระดูกพิเศษ 3 ร่อง) เกี่ยวเสาเกรด s ขนาด 10×119.5 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 24 อัน

3. กระดูก I (ความยาวเต็ม) ขนาด 5×74.3 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 72 อัน

4. ไม้ MDF หนา 16 มิลลิเมตร เคลือบดำ 2 หน้า ขนาด 74.3×231.5 ซม. จำนวน 12 แผ่น (ใช้ไม้เต็ม 12 แผ่น)

5. น็อตยึดบีม ขนาด 3/8×3”1/2 มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 24 ตัว

3.5 ชั้นวางขายของ รุ่น Mini Top 2 ชั้น โซน C

โซน C ชั้นมินิ TOP 2 ชั้น 100x232x400 ซม. ครอบชั้นสองหน้า 1 ชั้นรวมฐาน 100x120x240 ซม. (หลังตาข่ายดับเบิ้ล)

1. เสามินิ TOP (หน้า5×7) มีขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ถักสูง 260 ซม. เชื่อมติดแผ่นหลังทึบ สูง 225 ซม. +เจาะรูหน้าเสา เกรด S ขนาด 100×400 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 6 ต้น

2. เสามินิ TOP (หน้า5×7) มีขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ถักสูง 260 ซม. ขนาด 100×400 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 9 ต้น

3. บีมมินิ TOP ตัวล่าง (ร่องกระดูก 4 ร่อง) เชื่อมยูรับแป๊บ 1”1/2×3” (เชื่อมหูบีมลง 2 ซม.) ขนาด 10×232 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 24 อัน

4. บีมมินิ TOP ตัวบน (ร่องกระดูก 4 ร่อง) เชื่อมยูรับแป๊บ 1”1/2×3” (เชื่อมหูบีมลง 4.5 ซม.) ขนาด 10×232 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 24 อัน

5. บีมมินิ TOP (ร่องกระดูก 5 ร่อง) ขนาด 10×232 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 24 อัน

6. กระดูก I ขนาด 5 x100 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 156 อัน

7. กระดูก I แป๊บ (หนา 1.5 มิลลิเมตร) ขนาด 1”1/2×3”x89.8 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 15 อัน

8. กระดูก I แป๊บ (หนา 1.5 มิลลิเมตร) ขนาด 1”1/2X3”X91.5 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 12 อัน

9. กระดูก I แป๊บ (เชื่อมติดน็อตเกลียว 3 หุน) หนา 1.5 มิลลิเมตร ขนาด 1”1/2×3”x91.5 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 12 อัน

10. ไม้ MDF หนา 16 มิลลิเมตร เคลือบดำ 2 หน้า ขนาด 94×231.5 ซม. จำนวน 24 แผ่น (ใช้ไม้เต็ม 24 แผ่น)

11. ไม้ MDF หนา 16 มิลลิเมตร เคลือบดำ 2 หน้า ขนาด 47×239.2 ซม. จำนวน 12 แผ่น (ใช้ไม้เต็ม 12 แผ่น)

12. เสา I เกรด S (4×7) เชื่อมยูรับบน-ล่าง ขนาด 223.5 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 27 ต้น

13. ตาข่ายดับเบิ้ล ขนาด 115.8×221 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 24 อัน

14. น็อตตาข่าย ขนาด 1/4×1”1/2 มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 144 ตัว

15. น็อตยึดบีม ขนาด 3/8×3”1/2 มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 144 ตัว

16. น็อตยึดกระดูกแป๊บ ขนาด 1/4×2” มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 78 ตัว

17. น็อตยึดเสา ขนาด 1/4×2“ มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 54 ตัว

18. ปุ่มปรับระดับแบบเหล็ก ขนาด 3/8×4” มิลลิเมตร สีดำหยาบ จำนวน 54 อัน

19. เพลทรองเสา I ขนาด 3.5×6 ซม. สีชุบซิงค์ จำนวน 54 อัน

20. แผ่นเพลทรองขาเสามินิ TOP (หนา 3 มิลลิเมตร) ขนาด 5×7 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 60อัน

3.6 อุปกรณ์เสริม ชั้นวางขายของ โซน C

โซน C อุปกรณ์เสริม

3.6.1. แผ่นชั้นเกรด A+PLUS (หนา 0.7 มิลลิเมตร) มุม S ขนาด 40×120 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 192 แผ่น

3.6.2. แขนรับชั้นแบบตรง 3 เขี้ยว เกรดS (หนา 2.5 มิลลิเมตร) ขนาด 40 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 384 อัน

3.7 ชั้นวางขายของ หลังตาข่าย โซน D

โซน D ชั้นมินิ TOP 2 ชั้น 100x232x400 ซม. ครอบชั้นสองหน้า 1 ชั้นรวมฐาน 100x120x240 ซม. (หลังตาข่ายดับเบิ้ล)

3.7.1. เสามินิ TOP (หน้า5×7) มีขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ถักสูง 260 ซม. ขนาด 100×400 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 2 ต้น

3.7.2. เสามินิ TOP (หน้า5×7) มีขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ถักสูง 260 ซม. ขนาด 100×400 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 3 ต้น

3.7.3. บีมมินิ TOP ตัวล่าง (ร่องกระดูก 4 ร่อง) เชื่อมยูรับแป๊บ 1”1/2×3” (เชื่อมหูบีมลง 2 ซม.) ขนาด 10×232 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 8 อัน

3.7.4. บีมมินิ TOP ตัวบน (ร่องกระดูก 4 ร่อง) เชื่อมยูรับแป๊บ 1”1/2×3” (เชื่อมหูบีมลง 4.5 ซม.) ขนาด 10×232 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 8 อัน

3.7.5. บีมมินิ TOP (ร่องกระดูก 5 ร่อง) ขนาด 10×232 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 8 อัน

3.7.6. กระดูก I ขนาด 5×100 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 52 อัน

3.7.7. กระดูก I แป๊บ (หนา 1.5 มิลลิเมตร) ขนาด 1”1/2×3”x89.8 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 5 อัน

3.7.8. กระดูก I แป๊บ (หนา 1.5 มิลลิเมตร) ขนาด 1”1/2×3”x91.5 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 4อัน

3.7.9. กระดูก I แป๊บ (เชื่อมติดน็อตเกลียว 3 หุน) หนา 1.5 มิลลิเมตร ขนาด 1”1/2×3”x91.5 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 4 อัน

3.7.10. ไม้ MDF หนา 16 มิลลิเมตร เคลือบดำ 2 หน้า ขนาด 94×231.5 ซม. จำนวน 8 แผ่น (ใช้ไม้เต็ม 8 แผ่น)

3.7.11. ไม้ MDF หนา 16 มิลลิเมตร เคลือบดำ 2 หน้า ขนาด 47×239.2 ซม. จำนวน 4 แผ่น (ใช้ไม้เต็ม 4 แผ่น)

3.7.12. เสา I เกรด S (4×7) เชื่อมยูรับบน-ล่าง ขนาด 223.5 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 9 ต้น

3.7.13. ตาข่ายดับเบิ้ล ขนาด 115.8×221 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 8 อัน

3.7.14. น็อตตาข่าย ขนาด1/4×1”1/2 มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 48 ตัว

3.7.15. น็อตยึดบีม ขนาด 3/8×3”1/2 มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 48 ตัว

3.7.16. น็อตยึดกระดูกแป๊บ ขนาด 1/4×2” มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 26 ตัว

3.7.17. น็อตยึดเสา ขนาด 1/4×2” มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 18 ตัว

3.7.18. ปุ่มปรับระดับแบบเหล็ก ขนาด 3/8×4”1/2 มิลลิเมตร สีดำหยาบ จำนวน 18 อัน

3.7.19. เพลทรองเสา I ขนาด 3.5×6 ซม. สีชุบซิงค์ จำนวน 18 อัน

3.7.20. แผ่นเพลทรองขาเสามินิ TOP (หนา 3 มิลลิเมตร) ขนาด 5×7 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 20 อัน

3.8 อุปกรณ์ชั้นวางของ เสริม โซน D

โซน D อุปกรณ์เสริม

3.8.1. ตะกร้าใส่ข้อต่อติดเพลทสล็ตรู (หน้าสูง 22 ซม.) ลวด 5/3 มิลลิเมตร ขนาด 40×120 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 64 แผ่น

3.8.2. แขนตะกร้าพับฉากปรับเอียง 3 เขี้ยว เกรด S (หนา 2.5 มิลลิเมตร) ขนาด 40 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 128 อัน

3.8.3. น็อตตะกร้า ขนาด 6×2.5 มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 256 ตัว

3.8.4. ตัวแบ่งกั้นตะกร้าใส่ข้อต่อ (ลวด 5/3 มิลลิเมตร) ขนาด 35×40 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 192 อัน

3.9 ชั้น แรค มินิท็อป 2 ชั้น ครอบชั้น 2 หน้า

โซน E ชั้นมินิ TOP 2 ชั้น 100X232X400 ซม. ครอบชั้นสองหน้า 1 ชั้นรวมฐาน 100x120x240 ซม. (หลังตาข่ายดับเบิ้ล)

1. เสามินิ TOP (หน้า 5×7) มีขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ถักสูง 260 ซม. ขนาด 100×400 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 6 ต้น

2. เสามินิ TOP (หน้า 5×7) มีขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ถักสูง 260 ซม. ขนาด 100×400 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 9 ต้น

3. บีมมินิ TOP ตัวล่าง (ร่องกระดูก 4 ร่อง) เชื่อมยูรับแป๊บ 1”1/2×3” (เชื่อมหูบีมลง 2 ซม.) ขนาด 10×232 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 24 อัน

4. บีมมินิ TOP ตัวบน (ร่องกระดูก 4 ร่อง) เชื่อมยูรับแป๊บ 1”1/2×3” (เชื่อมหูบีมลง 4.5 ซม.) ขนาด 10×232 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 24 อัน

5. บีมมินิ TOP (ร่องกระดูก 5 ร่อง) ขนาด 10×232 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 24 อัน

6. กระดูก I ขนาด 5×100 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 156 อัน

7. กระดูก I แป๊บ (หนา 1.5 มิลลิเมตร) ขนาด 1”1/2×3”x89.8 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 15 อัน

8. กระดูก I แป๊บ (หนา 1.5 มิลลิเมตร) ขนาด 1”1/2×3”x91.5 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 12 อัน

9. กระดูก I แป๊บ (เชื่อมติดน็อตเกลียว 3 หุน) หนา 1.5 มิลลิเมตร ขนาด 1”1/2×3”x91.5 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 12 อัน

10. ไม้ MDF หนา 16 มิลลิเมตร เคลือบดำ 2 หน้า ขนาด 94×231.5 ซม. จำนวน 24 แผ่น (ใช้ไม้เต็ม 24 แผ่น)

11. ไม้ MDF หนา 16 มิลลิเมตร เคลือบดำ 2 หน้า ขนาด 47×239.2 ซม. จำนวน 24 แผ่น (ใช้ไม้เต็ม 12 แผ่น)

12. เสา I เกรด S (4×7) เชื่อมยูรับบน-ล่าง ขนาด 223.5 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 27 ต้น

13. ตาข่ายดับเบิ้ล ขนาด 115.8×221 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 24 อัน

14. น็อตตาข่าย ขนาด 1/4×1”1/2 สีชุป จำนวน 144 ตัว

15. น็อตยึดบีม ขนาด 3/8×3”1/2 มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 144 ตัว

16. น็อตยึดกระดูกแป๊บ ขนาด 1/4×2” มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 78 ตัว

17. น็อตยึดเสา ขนาด 1/4×2” มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 54 ตัว

18. ปุ่มปรับระดับแบบเหล็ก ขนาด 3/8×4”1/2 สีดำหยาบ จำนวน 54 อัน

19. เพลทรองเสา I ขนาด 3.5×6 ซม. สีชุบซิงค์ จำนวน 54 อัน

20. แผ่นเพลทรองขาเสามินิ TOP (หนา 3 มิลลิเมตร) ขนาด 5×7 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 60 อัน

3.10 โซน E ชุดเพิ่มเติม บีม แร็ควางสินค้า มินิ

โซน E ชุดเพิ่มเติมบีมมินิ ขนาด 50×232 ซม. (อุปกรณ์เสริม)

3.10.1. บีมมินิ TOP (ร่องกระดูกพิเศษ 6 ร่อง) เกี่ยวเสามินิ TOP ขนาด 10×232 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 72 อัน

3.10.2. บีมมินิ TOP (ร่องกระดูกพิเศษ 3 ร่อง) เกี่ยวเสาเกรด S ขนาด 10×11935 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 144 อัน

3.10.3. กระดูก I (ความยาวเต็ม) ขนาด 5×39.3 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 432 อัน

3.10.4. ไม้ MDF หนา 16 มิลลิเมตร เคลือบดำ 2 หน้า ขนาด 39.3×231.5 ซม. จำนวน 72 แผ่น (ใช้ไม้เต็ม 36 แผ่น)

3.10.5. น็อตยึดบีม ขนาด 3/8×3”1/2 มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 144 ตัว

3.11 ชั้นวางสินค้าหน้าแรค 4ชั้น โซน F

โซน F ชั้นหน้าแร็ค 4 ชั้นรวมฐาน 50×97 ซม.

3.11.1. ตัวต่อขาเสา L+R เกรด S (4×7) ขนาด 10×45 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 14 อัน

3.11.2. กันเท้า 2 เขี้ยว ขนาด 10×96.5 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 7 อัน

3.11.3. แผ่นฐานหลังตรง เกรด A+PLUS (หนา 0.7 มิลลิเมตร) ขนาด 50×97 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 7 แผ่น

3.11.4. แผ่นชั้นหลังตรง เกรด A+PLUS (หนา 0.7 มิลลิเมตร) ขนาด 40×96 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 21 แผ่น

3.11.5. แขนรับชั้นแบบตรง 3 เขี้ยว เกรด S (หนา 2.5 มิลลิเมตร) ขนาด 40 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 42 อัน

3.11.6. ปุ่มปรับระดับแบบเหล็ก ขนาด 3/8×3”1/2 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 14 อัน

3.12 ชุด ป้ายราคา หน้า แร็ควางสินค้า

โซน F ชุดป้ายหน้าแร็ค ขนาด 100×160 ซม. (อุปกรณ์เสริม)

3.12.1. ไม้ MDF หนา 16 มิลลิเมตร เคลือบดำ 2 หน้า (เอดขอบ 4 ด้าน) ขนาด 100×160 ซม. จำนวน 7 แผ่น

3.12.2. แขนบารืเชื่อมแบบตรง (แป๊บ 6 หุนx1”1/2) เกี่ยวเสาเกรด S ขนาด 95.2 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 14 แผ่น

3.12.3. เหล็กฉากยึดไม้ (หนา 2 มิลลิเมตร) ขนาด 2.3x85x7 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 14 อัน

3.13 แร็ควางสินค้า ชั้นวางท่อ โซน G

โซน G ชั้นมินิ TOP 3 ชั้น 360x100x300 ซม. (วางท่อ)

3.13.1. เสามินิ TOP (หน้า 5×7) ขนาด 120×300 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 20 ต้ย

3.13.2. บีมมินิ TOP (ร่องกระดูก 3 ร่อง) ขนาด 10×100 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 108 อัน

3.13.3. ตัวยึดระหว่างแร็ค (หนา 0.8 มิลลิเมตร) เกี่ยวเสามินิ TOP ขนาด 1”x3”x120 สีดำหยาบ จำนวน 20 อัน

3.13.4. น็อตยึดบีม ขนาด 3/8×3”1/2 มิลลิเมตร สีชุบ จำนวน 216 ตัว

3.13.5. แผ่นเพลทรองขาเสามินิ TOP (หนา 3 มิลลิเมตร) ขนาด 5×7 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 80 อัน

3.14 อุปกรณ์เสริม ชั้นวางท่อ

อุปกรณ์เสริม

3.14.1. ตัวยึดระหว่างแร็ค (หนา 1.5 มิลลิเมตร) เกี่ยวเสามินิ TOP ขนาด 1”1/2×3”x150 สีดำหยาบ จำนวน 16 อัน

3.14.2. แขนบาร์เชื่อมแบบตรง (แป๊บ 6 หุนx1”1/2) ยื่นเข้าใน 15 ซม. ขนาด120 ซม. สีดำหยาบ จำนวน 2 อัน (เกี่ยวเสาเกรด S)

รายละเอียดร้านค้า

ชื่อร้าน : 360 เกษตร (บริษัท ตรีเพ็ชรครอปซายน์ จำกัด)

ที่ตั้ง : 302/1 หมู่ 9 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180

Facebook : 360เกษตร