กระบะโปรโมชั่นแบบตะแกรง

  • มี 2 ขนาด
  • ขนาดเล็ก 55 x 84 x 84 เซนติเมตร
  • ขนาดใหญ่ 84 x 105 x 84 เซนติเมตร
  • สีขาว มีสต็อก

ติดต่อสอบถาม