ชั้นวางสินค้าบนเคาน์เตอร์ แบบเอียง

  • กว้าง 19 เซนติเมตร
  • ยาว 35 เซนติเมตร
  • สูง 50 เซนติเมตร
  • จำนวน 4 ชั้น

ติดต่อขอใบเสนอราคา

เบอร์โทรพีเอ็น
เฟสบุ๊คพีเอ็น
อีเมลล์พีเอ็น
ไลน์พีเอ็น