ชั้นตะกร้า รุ่น Pony

  • มีรุ่นโครง กับ รุ่นถอดประกอบ
  • ขนาด 58, 72, 90 เซนติเมตร
  • มีแบบ 1 หน้า กับ 2 หน้า
  •  มีสี 10 สี
  • มีล้อเคลื่อนย้ายสะดวก

ติดต่อสอบถาม