ชั้นแร็ควางบันไดช่าง

  • แร็คถูกออกแบบมาเพื่อวางบันไดช่างโดยเฉพาะ
  • ด้านล่างสามารถเพิ่มฟังก์ชันวางสินค้าประเภทอื่นได้
  • เหมาะสำหรับร้านวัสดุก่อสร้าง ร้านอุปกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่
  • **สินค้าเป็นงานสั่งผลิตใช้เวลาประมาณ 20-30 วัน

ติดต่อสอบถาม