ชั้นวาง (โชว์) สินค้าโคมไฟ / หลอดไฟ / ไฟสปอร์ตไลท์

  • เลือกสีให้เข้ากับร้านค้า หรือแบรนด์
  • ปรับขนาดตามความเหมาะสมของร้านค้า
  • เลือกการรับน้ำหนักที่เหมาะสม
  • เวลาการผลิตสินค้าไม่แน่นอน โปรดติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม