แร็คครอบชั้นแกนโรลสามเหลี่ยม

  • เลือกสีตัวเสา ตัวแผ่น ตัวแกนโรล ได้ 10 สี
  • ตัวแกนโรลสามารถถอดออกมา และใส่กลับเข้าได้ง่าย
  • มีหลายรูปแบบ ทั้งแรคครอบ แบบสามเหลี่ยม และอื่นๆ
  • เวลาการผลิตสินค้าไม่แน่นอน โปรดติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม