ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านอุปกรณ์การเกษตร by PN Steel Product
ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านอุปกรณ์การเกษตร by PN

ร้านพันธ์ทวีมอลล์

ร้านพันธ์ทวีมอลล์ จำหน่ายเมล็ดพันธ์ุพืช, วัสดุ-อุปกรณ์การเกษตร และเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร ครบวงจร | จัดร้านด้วยเชลฟ์หลังทึบกลางห้องสองหน้าทั้งแบบไม่มีแผ่นชั้นเปิดโล่งไว้โชว์สินค้าและแบบมีแผ่นชั้นมากถึง 5 ชั้น, ชั้นโชว์เครื่องมือฮาร์ดแวร์ ผสมผสานกับแผ่นชั้น, ชั้นแขวนฮุก และชั้นตะกร้า ดีไซน์ทุกฟังก์ชันให้รองรับสินค้าแต่ละประเภทได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มาในโทนสีเขียว-ขาว เข้ากันได้อย่างดีกับความเป็นร้านจำหน่ายสินค้าเกษตร

1
ชั้นวางสินค้าริมผนัง ร้านพันทวีมอล
2
ชั้นวางสินค้าหลังพันชิ่งริมผนัง
3
4
5
6
7
8
9
10

วิดีโอตัวอย่าง

ผลงานรวมการติดตั้ง

11