ตัวอย่าง ชั้นวางสินค้าอาหารสัตว์

จากร้านลูกปลา

ชั้นวางสินค้าอาหารสัตว์-ร้านลูกปลา

ร้านลูกปลา เป็นลูกค้าของ PN ที่ซื้อ ชั้นวางสินค้าแบบสั่งทำ เพื่อนำไปใช้เป็นในการเปิดร้านขายอาหารสัตว์ ที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ร้านนี้เป็นร้านโทนอบอุ่นที่ ออกแบบร้านค้า และตกแต่งให้เข้ากับธีมสัตว์แบบชัดเจน เพราะเมื่อเข้าไปในร้าน คุณจะเจอกับพื้นไม้แบบปาร์เก้ ด้านบนเป็นพืชพันธุ์ไม้ที่นอกจากจะมองแล้วสบายตา ยังเพิ่มความรู้สึกสดชื่นให้กับผู้คนที่เดินช้อปในร้าน 

ยิ่งเพิ่ม ชั้นวางสินค้าสีดำ ของ PN เข้าไปแล้ว ยิ่งเข้ากันกับธีมร้านขายอาหารสัตว์สุดอบอุ่นนี้เป็นอย่างดี  เราไปดูรายละเอียดการผลิตชั้นวางสินค้าให้ร้านนี้กันค่ะ ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง ตามมาดูกัน 🙂 

รายละเอียด 

1.การวางแปลนของร้าน

 • แปลนการจัดวางชั้นโกดัง
 • แปลนการจัดวางหน้าร้าน(ชั้น 1)
 • แปลนการจัดวางชั้นลอย

2.ภาพ 3D ของร้าน 

3.ภาพขยายรายละเอียดชั้นวางในแต่ละส่วน

 • ภาพขยายชั้นวางในโกดัง
 • ภาพขยายชั้นวางหน้าร้าน(ชั้น1) 
 • ภาพขยายชั้นวางบนชั้นลอย

4.วิดีโอชั้นวางสินค้าอาหารสัตว์ร้านลูกปลา 

 

1.การวางแปลนของร้าน

ร้านลูกปลา ออกแบบร้านค้าในแต่ละชั้นมีความเป็นระเบียบและชัดเจนมาก ๆ เลยค่ะ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 แปลนด้วยกัน คือ 

 • แปลนการจัดวางชั้นโกดัง

แปลนนี้จะเป็นชั้นของโกดัง ใช้สำหรับจัดเก็บคลังสินค้าในสต็อกทั้งหมด 

แปลนร้านลูกปลา-ชั้นวางสินค้าอาหารสัตว์-โกดัง

โซน A แร็คมินิท็อป ขนาด 65x172x295 ซม. 1 ชั้นสต็อก(พื้นไม้)+ป้าย ครอบชั้นขนาด 55x90x200 ซม. 4 ชั้นรวมฐาน(หลังพัลชิ่ง) จำนวน 3 ชุดต่อ 

โซน B แร็คมินิท็อป ขนาด 65x232x295 ซม. 1 ชั้นสต็อก(พื้นไม้)+ป้าย ครอบชั้นขนาด 55x120x200 ซม. 4 ชั้นรวมฐาน(หลังพัลชิ่ง) จำนวน 6 ชุดต้น

โซน C ชั้นวาง 2 หน้า ขนาด 90x120x200 ซม. 4 ชั้นรวมฐาน(หลังพัลชิ่ง)+ป้าย จำนวน 12 ชุดต้น 20 ชุดต่อ 

โซน D ชั้นวาง 1 หน้า ขนาด 45x90x200 ซม. 4 ชั้นรวมฐาน(หลังพัลชิ่ง) + ป้าย จำนวน 12 ชุดต้น 

โซน E แร็คมินิท็อป ขนาด 65x112x295 ซม. 1 ชั้นสต็อก(พื้นไม้)+ป้าย ครอบชั้นขนาด 55x120x200 ซม. 4 ชั้นรวมฐาน(หลังพัลชิ่ง) จำนวน 1 ชุดต้น 

โซน F แร็คมินิท็อป ขนาด 65x162x295 ซม. 1 ชั้นสต็อก(พื้นไม้)+ป้าย ครอบชั้นขนาด 55x85x200 ซม. 4 ชั้นรวมฐาน(หลังพัลชิ่ง) จำนวน 2 ชุดต่อ 

โซน G แร็คมินิท็อป ขนาด 65x172x295 ซม. 1 ชั้นสต็อก(พื้นไม้)+ป้าย ครอบชั้นขนาด 55x90x200 ซม. 4 ชั้นรวมฐาน(หลังพัลชิ่ง จำนวน 1 ชุดต่อ 

 • แปลนการจัดวางหน้าร้าน(ชั้น 1) 

ในส่วนของ แปลนหน้าร้านที่เป็นชั้น 1 จะเป็นชั้นที่ลูกค้าเข้ามาแล้วเจอเป็นอันดับแรก จึงทำให้สินค้าสำหรับวางขายเกือบ 90% จะมาอยู่ในชั้นนี้ ส่งผลให้ชั้นวางสินค้ามีเยอะมากในแต่ละโซนค่ะ 

แปลนร้านลูกปลา-ร้านขายอาหารสัตวเลี้ยง-ชั้น1

โซน A ชั้นวางสินค้า 1 หน้า ขนาด 25x50x110 ซม. 4 ชั้นรวมฐาน(หลังพัลชิ่ง) จำนวน 2 ชุดต้น

โซน B ชั้นวางสินค้า 2 หน้า ขนาด 60x60x120 ซม. 4 ชั้นรวมฐาน(หลังพัลชิ่ง)+ป้าย จำนวน 3 ชุดต้น 

โซน C ชั้นวางสินค้า 1 หน้า ขนาด 30x60x120 ซม. 4 ชั้นรวมฐาน(หลังพัลชิ่ง) จำนวน 6 ชุดต้น

โซน D ชั้นวางสินค้า 1 หน้า ขนาด 45x100x230 ซม. 5 ชั้นรวมฐาน(หลังพัลชิ่ง)+กล่องไฟ จำนวน 2 ชุดต้น 4 ชุดต่อ 

โซน E ชั้นวางสินค้า 1 หน้า ขนาด 45x120x230 ซม. 5 ชั้นรวมฐาน(หลังพัลชิ่ง)+กล่องไฟ จำนวน 4 ชุดต้น 5 ชุดต่อ 

โซน F ชั้นวางสินค้า 1 หน้า ขนาด 45x100x270 ซม. 6 ชั้นรวม(หลังพัลชิ่ง)+กล่องไฟ จำนวน 5 ชุดต่อ 

โซน G ชั้นวางสินค้า 1 หน้า ขนาด 45x120x270 ซม. 6 ชั้นรวมฐาน(หลังพัลชิ่ง)+กล่องไฟ จำนวน 6 ชุดต้น 4 ชุดต่อ 

โซน H ชั้นวางสินค้า 2 หน้า ขนาด 90x120x180 ซม. 5 ชั้นรวมฐาน(หลังพัลชิ่ง)+ป้าย จำนวน 4 ชุดต้น 8 ชุดต่อ 

โซน I ชั้นวางสินค้า 1 หน้า ขนาด 45x90x180 ซม. 5 ชั้นรวมฐาน(หลังพัลชิ่ง)+ป้าย จำนวน 8 ชุดต้น 

โซน L ชั้นวางสินค้า 2 หน้า ขนาด 60x60x150 ซม. 4 ชั้นรวมฐาน(หลังพัลชิ่ง)+ป้าย จำนวน 1 ชุดต้น 

โซน M ชั้นวางสินค้า 1 หน้า ขนาด 30x60x150 ซม. 4 ชั้นรวมฐาน(หลังพัลชิ่ง)+ป้าย จำนวน 2 ชุดต้น 

 • แปลนการจัดวางชั้นลอย

ชั้นลอย เป็นชั้นสำหรับให้ลูกค้าในร้านได้มาเลือกชมเพิ่มเติม และเป็นที่สำหรับให้ผ่อนคลายกัน โซนสินค้าจึงมีน้อยลง แต่จะปรับให้มีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมอย่างอื่นมากกว่า 

แปลนร้านลูกปลา-ร้านขายอาหารสัตวเลี้ยง-ชั้นลอย

โซน A ชั้นวางสินค้า 1 หน้า ขนาด 60x80x200 ซม. 4 ชั้นรวมฐาน(หลังพัลชิ่ง)+กล่องไฟ จำนวน 1 ชุดต้น 1 ชุดต่อ

โซน B ชั้นวางสินค้า 1 หน้า ขนาด 60x100x200 ซม. 4 ชั้นรวมฐาน(หลังพัลชิ่ง)+กล่องไฟ จำนวน 1 ชุดต่อ 

โซน C ชั้นวางสินค้า 1 หน้า ขนาด 60x120x200 ซม. 4 ชั้นรวมฐาน(หลังพัลชิ่ง)+กล่องไฟ จำนวน 2 ชุดต้น 2 ชุดต่อ

โซน D ชั้นวางสินค้า 1 หน้า ขนาด 60x80x230 ซม. 4 ชั้นรวมฐาน(หลังพัลชิ่ง)+กล่องไฟ จำนวน 1 ชุดต่อ 

โซน E ชั้นวางสินค้า 1 หน้า ขนาด 60x120x230 ซม. 5 ชั้นรวมฐาน(หลังพัลชิ่ง)+กล่องไฟ จำนวน 1 ชุดต้น 6 ชุดต่อ 

 

2.ภาพ 3D ของร้าน 

นอกจากจะมีแปลนร้านค้าให้แล้ว PN ยังมี ภาพ 3D ให้ลูกค้าของเราได้ใช้ประกอบการตัดสินใจ และเห็นภาพได้ชัดเจนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้านล่างเป็นภาพ 3D ชั้นวางสินค้าอาหารสัตว์ ของของร้านลูกปลาค่ะ 

ภาพ 3D ร้านลูกปลา-ขายอาหารสัตว์

ภาพ 3D ร้านลูกปลา-ขายอาหารสัตว์

ภาพ 3D ร้านลูกปลา-ขายอาหารสัตว์

ภาพ 3D ร้านลูกปลา-ขายอาหารสัตว์

ภาพ 3D ร้านลูกปลา-ขายอาหารสัตว์

3.ภาพขยายรายละเอียดชั้นวางในแต่ละส่วน

การมีภาพขยายของชั้นวางสินค้าอาหารสัตว์ในแต่ละส่วน จะทำให้ลูกค้าของเรา เห็นรายละเอียดที่เจาะลึกมากขึ้น เพื่อที่จะได้ชั้นวางสินค้าที่เหมาะสมมากที่สุดให้กับร้านค้าปลีกนั้น ๆ ค่ะ 

 • ภาพขยายชั้นวางในโกดัง

1.ภาพขยายชั้นวางสินค้าในโกดัง โซน A 

แร็คมินิท็อป ขนาด 65x172x295 ซม. 1 ชั้นสต็อก ครอบชั้นขนาด 55x90x200 ซม. 4ชั้น

ภาพขยายร้านค้าแบบ3D-ร้านลูกปลา-โกดัง-โซนA

ชั้นสต็อก (ภาพด้านขวา) ประกอบไปด้วย

 • เสาแร็คมินิท็อปหน้า 5×7 ซม. ขนาด 65×296 ซม.(เชื่อมติดเสา L สูง 200 ซม.)
 • ไม้ปาติเกิ้ล 16 มม.
 • กระดูก I หน้า 5 ซม. (จำนวน 4 อัน/ชั้น)
 • บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 172 ซม. หนา 1.4 มม. (เจาะร่องกระดูก 5 ร่อง)
 • ไม้ MDF 12 มม. ขนาด 40×180 ซม.
 • บีมกันเท้าแบบเหล็กพับตัว C แป๊บ 1×4 นิ้ว, ยาว 172 ซม. (หนา 0.8 มม.)

เสาแร็คมินิท็อปหน้า 5×7 ซม. ขนาด 65×296 ซม.

ภาพตัวอย่างชิ้นส่วน เสาแร็คมินิท็อปหน้า 5×7 ซม. ขนาด 65×296 ซม.

ชั้นวางสินค้า 4 ชั้นรวมฐาน (ภาพด้านซ้าย) ประกอบไปด้วย 

 • เสา L หน้า 4×7 ซม. ขนาด 44×200 ซม. 
 • แผ่นชั้นขนาด 45×90 ซม. (หนา 0.7 มม.)
 • แขนรับชั้นรุ่น 45 ซม.
 • แผ่นฐานขนาด 55×90 ซม. (เว้าเข้าเสา L) หนา 0.7 ซม. 
 • พัลชิ่งขนาด 86×193 ซม. (หนา 0.8 มม.) 
 • แผ่นฐานขนาด 55×90 ซม. (เว้าเข้าเสา R) หนา 0.7 มม.

เสา L หน้า 4×7 ซม. ขนาด 44×200 ซม.

ภาพตัวอย่างชิ้นส่วน เสา L หน้า 4×7 ซม. ขนาด 44×200 ซม.

2.ภาพขยายชั้นวางสินค้าในโกดัง โซน B 

แร็คมินิท็อป ขนาด 65x232x295 ซม. 1 ชั้นสต็อก ครอบชั้นขนาด 55x120x200 ซม. 4ชั้น

ภาพขยายร้านค้าแบบ3D-ร้านลูกปลา-โกดัง-โซนB

ชั้นสต็อก (ภาพด้านขวา) ประกอบไปด้วย

 • เสาแร็คมินิท็อปหน้า 5×7 ซม. ขนาด 65×296 ซม.(เชื่อมติดเสา L สูง 200 ซม.)
 • ไม้ปาติเกิ้ล 16 มม.
 • บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. หนา 1.4 มม. (เจาะร่องกระดูก 5 ร่อง)
 • กระดูก I หน้า 5 ซม. (จำนวน 4 อัน/ชั้น)
 • ไม้ MDF 12 มม. ขนาด 40×240 ซม.
 • บีมกันเท้าแบบเหล็กพับตัว C แป๊บ 1×4 นิ้ว, ยาว 232 ซม. 

บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. หนา 1.4 มม.

ภาพตัวอย่างชิ้นส่วน บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. หนา 1.4 มม

ชั้นวางสินค้า 4 ชั้นรวมฐาน (ภาพด้านซ้าย) ประกอบไปด้วย 

 • เสา L หน้า 4×7 ซม. ขนาด 44×200 ซม. 
 • แผ่นชั้นขนาด 45×120 ซม. (หนา 0.7 มม.)
 • แขนรับชั้นรุ่น 45 ซม. (หนา 2.5 มม.)
 • แผ่นฐานขนาด 55×120 ซม. (เว้าเข้าเสา L) หนา 0.7 ซม. 
 • พัลชิ่งขนาด 116×193 ซม. (หนา 0.8 มม.) 
 • แผ่นฐานขนาด 55×120 ซม. (เว้าเข้าเสา R) หนา 0.7 มม.

แผ่นชั้นขนาด 45x120 ซม. 

ภาพตัวอย่างชิ้นส่วน แผ่นชั้นขนาด 45×120 ซม. 

3.ภาพขยายชั้นวางสินค้าในโกดัง โซน C 

ชั้นวางสินค้า 2 หน้า ขนาด 90x120x200 ซม. 4 ชั้น

ภาพขยายร้านค้าแบบ3D-ร้านลูกปลา-โกดัง-โซนC

ประกอบไปด้วย 

 • รางยูสอดป้ายขนาด 20×120 ซม. (ร่อง 6 มม.)
 • เสา T หน้า 4×7 ซม. ขนาด 39x200x39 ซม.
 • พัลชิ่งขนาด 116×193 ซม. (หนา 0.8 มม.)

รางยูสอดป้ายขนาด 20x120 ซม.

ภาพตัวอย่างชิ้นส่วน รางยูสอดป้ายขนาด 20×120 ซม.

 • แผ่นชั้นขนาด 45×120 ซม. (หนา 0.7 มม.)
 • แขนรับชั้นรุ่น 45 ซม. (หนา 2.5 มม.)
 • แผ่นฐานขนาด 45×120 ซม. (หนา 0.7 มม.)
 • กันเท้ารุ่น 120 ซม.

4.ภาพขยายชั้นวางสินค้าในโกดัง โซน D 

ชั้นวางสินค้า 1 หน้า ขนาด 45x90x200 ซม. 4 ชั้น

ภาพขยายร้านค้าแบบ3D-ร้านลูกปลา-โกดัง-โซนD

ประกอบไปด้วย 

 • รางยูสอดป้ายขนาด 20×90 ซม. (ร่อง 6 มม.)
 • เสา L หน้า 4×7 ซม. ขนาด 39×200 ซม.
 • พัลชิ่งขนาด 86×193 ซม. (หนา 0.8 มม.)

พัลชิ่งขนาด 86x193 ซม. 

ภาพตัวอย่างชิ้นส่วน พัลชิ่งขนาด 86×193 ซม. 

 • แผ่นชั้นขนาด 45×90 ซม. (หนา 0.7 มม.)
 • แขนรับชั้นรุ่น 45 ซม. (หนา 2.5 มม.)
 • แผ่นฐานขนาด 45×90 ซม. (หนา 0.7 มม.)
 • กันเท้ารุ่น 90 ซม.

 

ชมผลงานชั้นวางของร้านค้า
พีเอ็น สตีลโปรดักส์

ชมผลงานของพีเอ็น สตีลโปรดักส์

 

 • ภาพขยายชั้นวางหน้าร้าน (ชั้น1) 

1.ภาพขยายชั้นวางสินค้าหน้าร้าน โซน A 

ชั้นวางสินค้า 1 หน้า ขนาด 25x50x110 ซม. 4 ชั้น

ภาพขยายร้านค้าแบบ3D-ร้านลูกปลา-ชั้น1-โซนA

ประกอบไปด้วย

 • พัลชิ่งขนาด 47.3×100 ซม. (หนา 0.6 มม.)
 • เสา L หน้า 2.5×6.5 ซม.
 • แผ่นชั้นหน้าตรง (หนา 0.6 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค 5.5 มม.) ขนาด 25×50 ซม.

แผ่นชั้นหน้าตรง ขนาด 25x50 ซม.

ภาพตัวอย่างชิ้นส่วน แผ่นชั้นหน้าตรง ขนาด 25×50 ซม.

 • แขนรับชั้นรุ่น 25 ซม. (หนา 2 มม.)
 • แผ่นฐานขนาด 25×50 ซม. (หนา 0.6 มม.)
 • กันเท้ารุ่น 50 ซม.

2.ภาพขยายชั้นวางสินค้าหน้าร้าน โซน B 

ชั้นวางสินค้า 2 หน้า ขนาด 60x60x120 ซม. 4 ชั้น

ภาพขยายร้านค้าแบบ3D-ร้านลูกปลา-ชั้น1-โซนB

ประกอบไปด้วย

 • พัลชิ่งขนาด 57.3×110 ซม. (หนา 0.6 มม.)
 • รางยูสอดป้ายขนาด 10×60 ซม. (ร่อง 6 มม.)
 • เสา T หน้า 2.5×6.5 ซม. ขนาด 24x120x24 ซม. 
 • แผ่นอะคริลิค (หนา 4.5 มม.) ขนาด 6×59 ซม.
 • แผ่นชั้นหน้าตรง (หนา 0.6 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค) ขนาด 25×60 ซม.

แขนรับชั้นรุ่น 25 ซม.

ภาพตัวอย่างชิ้นส่วน แขนรับชั้นรุ่น 25 ซม.

 • แขนรับชั้นรุ่น 25 ซม. หนา 2 มม.
 • แผ่นชั้นหน้าตรง  (หนา 0.6 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค) ขนาด 30×60 ซม.
 • แขนรับชั้นรุ่น 30 ซม. หนา 2 มม.
 • แผ่นฐานหน้าตรง (หนา 0.6 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค) ขนาด 30×60 ซม. 
 • กันเท้ารุ่น 60 ซม.

3.ภาพขยายชั้นวางสินค้าหน้าร้าน โซน C

ชั้นวางสินค้า 1 หน้า ขนาด 30x60x120 ซม. 4 ชั้น

ภาพขยายร้านค้าแบบ3D-ร้านลูกปลา-ชั้น1-โซนC

ประกอบไปด้วย

 • โครงชั้นวางเครื่องสำอาง ขนาด 30x60x120 ซม. 
 • แผ่นชั้นขนาด 25×53 ซม. หนา 0.5 มม. (มีร่องอะคริลิค 5.5 มม.) 
 • แผ่นชั้นขนาด 25×57 ซม. หนา 0.5 มม. (มีร่องอะคริลิค 5.5 มม.) 
 • แผ่นอะคริลิค หนา 4.5 มม. 

โครงชั้นวางเครื่องสำอาง ขนาด 30x60x120 ซม.

ภาพตัวอย่างชิ้นส่วน โครงชั้นวางเครื่องสำอาง ขนาด 30x60x120 ซม. 

 • แขนรับชั้นรุ่น 25 ซม. (หนา 2 มม.)
 • แขนรับชั้นรุ่น 30 ซม. (หนา 2 มม.)
 • แขนรับชั้นรุ่น 35 ซม. (หนา 2 มม.)
 • แผ่นชั้นขนาด 30×61 ซม. หนา 0.5 มม. (มีร่องอะคริลิค 5.5 มม.)

4.ภาพขยายชั้นวางสินค้าหน้าร้าน โซน D 

ชั้นวางสินค้า 1 หน้า ขนาด 45x100x230 ซม. 5 ชั้น

ภาพขยายร้านค้าแบบ3D-ร้านลูกปลา-ชั้น1-โซนD

ประกอบไปด้วย

 • พัลชิ่งขนาด 96×223 ซม. (หนา 0.7 มม.)
 • กล่องไฟขนาด 30x100x30 ซม. 
 • เสา L หน้า 4×7 ซม. ขนาด 39×230 ซม. 

กล่องไฟขนาด 30x100x30 ซม. 

ภาพตัวอย่างชิ้นส่วน กล่องไฟขนาด 30x100x30 ซม. 

 • แผ่นชั้นหน้าตรง (หนา 0.7 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค) ขนาด 33.5×100 ซม.
 • แผ่นชั้นหน้าตรง (หนา 0.7 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค) ขนาด 38.5×100 ซม.
 • แผ่นชั้นหน้าตรง (หนา 0.7 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค) ขนาด 40×100 ซม.
 • แผ่นชั้นหน้าตรง (หนา 0.7 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค) ขนาด 42×100 ซม.
 • แผ่นฐานหน้าตรง (หนา 0.7 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค) ขนาด 42×100 ซม. 

กันเท้า ขนาด 10x100 ซม. 

ภาพตัวอย่างชิ้นส่วน กันเท้า ขนาด 10×100 ซม. 

 • แขนรับชั้นรุ่น 33.5 ซม. (หนา 2.5 มม.)
 • แขนรับชั้นรุ่น 38.5 ซม. (หนา 2.5 มม.)
 • แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม. (หนา 2.5 มม.)
 • แขนรับชั้นรุ่น 42 ซม. (หนา 2.5 มม.)
 • กันเท้ารุ่น 100 ซม.

5.ภาพขยายชั้นวางสินค้าหน้าร้าน โซน E 

ชั้นวางสินค้า 1 หน้า ขนาด 45x120x230 ซม. 5 ชั้น

ภาพขยายร้านค้าแบบ3D-ร้านลูกปลา-ชั้น1-โซนE

ประกอบไปด้วย

 • พัลชิ่งขนาด 116×223 ซม. (หนา 0.7 มม.)
 • กล่องไฟขนาด 30x120x30 ซม. 
 • เสา L หน้า 4×7 ซม. ขนาด 39×230 ซม. 

เสา L ขนาด 39x230 ซม.

ภาพตัวอย่างชิ้นส่วน  เสา L ขนาด 39×230 ซม.

 • แผ่นชั้นหน้าตรง (หนา 0.7 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค 5.5 มม.) ขนาด 33.5×120 ซม.
 • แผ่นชั้นหน้าตรง (หนา 0.7 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค 5.5 มม.) ขนาด 38.5×120 ซม.
 • แผ่นชั้นหน้าตรง (หนา 0.7 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค 5.5 มม.) ขนาด 40×120 ซม.
 • แผ่นชั้นหน้าตรง (หนา 0.7 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค 5.5 มม.) ขนาด 42×120 ซม.
 • แผ่นฐานหน้าตรง (หนา 0.7 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค 5.5 มม.) ขนาด 42×120 ซม. 

แผ่นฐานหน้าตรง ขนาด 42x120 ซม.

ภาพตัวอย่างชิ้นส่วน แผ่นฐานหน้าตรง ขนาด 42×120 ซม.

 • แขนรับชั้นรุ่น 33.5 ซม. (หนา 2.5 มม.)
 • แขนรับชั้นรุ่น 38.5 ซม. (หนา 2.5 มม.)
 • แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม. (หนา 2.5 มม.)
 • แขนรับชั้นรุ่น 42 ซม. (หนา 2.5 มม.)
 • กันเท้ารุ่น 120 ซม.

6.ภาพขยายชั้นวางสินค้าหน้าร้าน โซน F 

ชั้นวางสินค้า 1 หน้า ขนาด 45x100x270 ซม. 6 ชั้น

ภาพขยายร้านค้าแบบ3D-ร้านลูกปลา-ชั้น1-โซนF

ประกอบไปด้วย

 • พัลชิ่งขนาด 96×130 ซม. (จำนวน 2 แผ่น) หนา 0.7 มม.
 • กล่องไฟขนาด 30x100x30 ซม. 
 • เสา L หน้า 4×7 ซม. ขนาด 39×270 ซม. 

พัลชิ่งขนาด 96x130 ซม.

ภาพตัวอย่างชิ้นส่วน พัลชิ่งขนาด 96×130 ซม.

 • แผ่นชั้นหน้าตรง (หนา 0.7 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค 5.5 มม.) ขนาด 33.5×100 ซม.
 • แผ่นชั้นหน้าตรง (หนา 0.7 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค 5.5 มม.) ขนาด 38.5×100 ซม.
 • แผ่นชั้นหน้าตรง (หนา 0.7 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค 5.5 มม.) ขนาด 40×100 ซม.
 • แผ่นชั้นหน้าตรง (หนา 0.7 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค 5.5 มม.) ขนาด 42×100 ซม.
 • แผ่นฐานหน้าตรง (หนา 0.7 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค 5.5 มม.) ขนาด 42×100 ซม. 

แผ่นชั้นหน้าตรง ขนาด 33.5x100 ซม.

ภาพตัวอย่างชิ้นส่วน แผ่นชั้นหน้าตรง ขนาด 33.5×100 ซม.

 • แขนรับชั้นรุ่น 33.5 ซม. (หนา 2.5 มม.)
 • แขนรับชั้นรุ่น 38.5 ซม. (หนา 2.5 มม.)
 • แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม. (หนา 2.5 มม.)
 • แขนรับชั้นรุ่น 42 ซม. (หนา 2.5 มม.)
 • กันเท้ารุ่น 100 ซม.

7.ภาพขยายชั้นวางสินค้าหน้าร้าน โซน G 

ชั้นวางสินค้า 1 หน้า ขนาด 45x120x270 ซม. 6 ชั้น

ภาพขยายร้านค้าแบบ3D-ร้านลูกปลา-ชั้น1-โซนG

ประกอบไปด้วย

 • พัลชิ่งขนาด 116×131.5 ซม. (จำนวน 2 แผ่น) หนา 0.7 มม.
 • กล่องไฟขนาด 30x120x30 ซม. 
 • เสา L หน้า 4×7 ซม. ขนาด 39×270 ซม. 

เสา L ขนาด 39x270 ซม.

ภาพตัวอย่างชิ้นส่วน  เสา L ขนาด 39×270 ซม.

 • แผ่นชั้นหน้าตรง (หนา 0.7 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค 5.5 มม.) ขนาด 33.5×120 ซม.
 • แผ่นชั้นหน้าตรง (หนา 0.7 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค 5.5 มม.) ขนาด 38.5×120 ซม.
 • แผ่นชั้นหน้าตรง (หนา 0.7 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค 5.5 มม.) ขนาด 40×120 ซม.
 • แผ่นชั้นหน้าตรง (หนา 0.7 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค 5.5 มม.) ขนาด 42×120 ซม.
 • แผ่นฐานหน้าตรง (หนา 0.7 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค 5.5 มม.) ขนาด 42×120 ซม. 

กันเท้ารุ่น 120 ซม.

ภาพตัวอย่างชิ้นส่วน  กันเท้ารุ่น 120 ซม.

 • แขนรับชั้นรุ่น 33.5 ซม. (หนา 2.5 มม.)
 • แขนรับชั้นรุ่น 38.5 ซม. (หนา 2.5 มม.)
 • แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม. (หนา 2.5 มม.)
 • แขนรับชั้นรุ่น 42 ซม. (หนา 2.5 มม.)
 • กันเท้ารุ่น 120 ซม. (หนา 2.5 มม.) 

8.ภาพขยายชั้นวางสินค้าหน้าร้าน โซน H 

ชั้นวางสินค้า 2 หน้า ขนาด 90x120x180 ซม. 5 ชั้น

ภาพขยายร้านค้าแบบ3D-ร้านลูกปลา-ชั้น1-โซนH

ประกอบไปด้วย

 • รางยูสอดป้ายขนาด 20×120 ซม. (ร่อง 6 มม.)
 • พัลชิ่งขนาด 116×173 ซม. (หนา 0.7 มม.)
 • เสา T หน้า 4×7 ซม. ขนาด 39x180x39 ซม. 

รางยูสอดป้ายขนาด 20x120 ซม.

ภาพตัวอย่างชิ้นส่วน  รางยูสอดป้าย ขนาด 20×120 ซม.

 • แผ่นชั้นหน้าตรง (หนา 0.7 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค 5.5 มม.) ขนาด 33.5×120 ซม.
 • แผ่นชั้นหน้าตรง (หนา 0.7 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค 5.5 มม.) ขนาด 38.5×120 ซม.
 • แผ่นชั้นหน้าตรง (หนา 0.7 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค 5.5 มม.) ขนาด 40×120 ซม.
 • แผ่นชั้นหน้าตรง (หนา 0.7 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค 5.5 มม.) ขนาด 42×120 ซม.
 • แผ่นฐานหน้าตรง (หนา 0.7 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค 5.5 มม.) ขนาด 42×120 ซม. 

เสา T ขนาด 39x180x39 ซม.

ภาพตัวอย่างชิ้นส่วน  เสา T ขนาด 39x180x39 ซม.

 • แขนรับชั้นรุ่น 33.5 ซม. (หนา 2.5 มม.)
 • แขนรับชั้นรุ่น 38.5 ซม. (หนา 2.5 มม.)
 • แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม. (หนา 2.5 มม.)
 • แขนรับชั้นรุ่น 42 ซม. (หนา 2.5 มม.)
 • กันเท้ารุ่น 120 ซม.

9.ภาพขยายชั้นวางสินค้าหน้าร้าน โซน I 

ชั้นวางสินค้า 1 หน้า ขนาด 45x90x180 ซม. 5 ชั้น

ภาพขยายร้านค้าแบบ3D-ร้านลูกปลา-ชั้น1-โซนI

ประกอบไปด้วย

 • โครงชั้นวางเครื่องสำอาง ขนาด 45x90x180 ซม.
 • แผ่นชั้นขนาด 25×80 ซม. (หนา 0.5 มม.)
 • แผ่นชั้นขนาด 30×86 ซม. (หนา 0.5 มม.)
 • แผ่นชั้นขนาด 35×88 ซม. (หนา 0.5 มม.)
 • แผ่นอะคริลิค 5 มม.

แขนรับชั้นรุ่น 25 ซม.

ภาพตัวอย่างชิ้นส่วน  แขนรับชั้นรุ่น 25 ซม.

 • แขนรับชั้นรุ่น 25 ซม. (หนา 2 มม.)
 • แขนรับชั้นรุ่น 30 ซม. (หนา 2 มม.)
 • แขนรับชั้นรุ่น 35 ซม. (หนา 2 มม.)

10.ภาพขยายชั้นวางสินค้าหน้าร้าน โซน L 

ชั้นวางสินค้า 2 หน้า ขนาด 60x60x150 ซม. 4 ชั้น

ภาพขยายร้านค้าแบบ3D-ร้านลูกปลา-ชั้น1-โซนL

ประกอบไปด้วย

 • รางยูสอดป้ายขนาด 10×60 ซม. 
 • พัลชิ่งขนาด 57.3×140 ซม. 
 • เสา T หน้า 4×7 ซม. ขนาด 24x150x24 ซม. 

เสา T ขนาด 24x150x24 ซม.

ภาพตัวอย่างชิ้นส่วน  เสา T ขนาด 24x150x24 ซม.

 • แผ่นชั้นหน้าตรง (แบบมีร่องอะคริลิค) ขนาด 25×60 ซม.
 • แผ่นชั้นหน้าตรง (แบบมีร่องอะคริลิค) ขนาด 30×60 ซม.
 • แผ่นฐานหน้าตรง (แบบมีร่องอะคริลิค) ขนาด 30×60 ซม.

แผ่นอะคริลิค ขนาด 6x59 ซม.

ภาพตัวอย่างชิ้นส่วน  แผ่นอะคริลิค ขนาด 6×59 ซม.

 • แผ่นอะคริลิค ขนาด 6×59 ซม.
 • แขนรับชั้นรุ่น 25 ซม. 
 • แขนรับชั้นรุ่น 30 ซม. 
 • กันเท้ารุ่น 60 ซม. 

11.ภาพขยายชั้นวางสินค้าหน้าร้าน โซน M 

ชั้นวางสินค้า 1 หน้า ขนาด 30x60x150 ซม. 4 ชั้น

ภาพขยายร้านค้าแบบ3D-ร้านลูกปลา-ชั้น1-โซนM

ประกอบไปด้วย

 • โครงชั้นวางเครื่องสำอาง ขนาด 30x60x150 ซม.
 • แผ่นชั้นขนาด 25×50 ซม. (หนา 0.6 มม.)
 • แผ่นชั้นขนาด 25×55 ซม. (หนา 0.6 มม.)
 • แผ่นชั้นขนาด 30×58 ซม. (หนา 0.6 มม.)
 • แผ่นอะคริลิค 4.5 มม.

แผ่นชั้นขนาด 30x58 ซม.

ภาพตัวอย่างชิ้นส่วน แผ่นชั้นขนาด 30×58 ซม.

 • แขนรับชั้นรุ่น 25 ซม. (หนา 2 มม.)
 • แขนรับชั้นรุ่น 25 ซม. (หนา 2 มม.)
 • แขนรับชั้นรุ่น 30 ซม. (หนา 2 มม.)
 • ภาพขยายชั้นวางบนชั้นลอย

1.ภาพขยายชั้นวางสินค้าบนชั้นลอย โซน A 

ชั้นวางสินค้า 1 หน้า ขนาด 60x80x200 ซม. 4 ชั้น

ภาพขยายร้านค้าแบบ3D-ร้านลูกปลา-ชั้นลอย-โซนA

ประกอบไปด้วย 

 • กล่องไฟ ขนาด 30x80x30 ซม. 
 • เสา L หน้า 4×7 ซม. ขนาด 54×200 ซม.
 • พัลชิ่งขนาด 76×193 ซม. (หนา 0.7 มม.)

กล่องไฟ ขนาด 30x80x30 ซม.

ภาพตัวอย่างชิ้นส่วน  กล่องไฟ ขนาด 30x80x30 ซม. 

 • แผ่นชั้นหน้าตรง (หนา 0.7 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค 5.5 มม.) ขนาด 60×80 ซม.
 • แผ่นฐานหน้าตรง (หนา 0.7 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค 5.5 มม.) ขนาด 60×80 ซม. 
 • แขนรับชั้นรุ่น 60 ซม. (หนา 2.5 มม.)
 • กันเท้ารุ่น 80 ซม.

2.ภาพขยายชั้นวางสินค้าบนชั้นลอย โซน B 

ชั้นวางสินค้า 1 หน้า ขนาด 60x100x200 ซม. 4 ชั้น

ภาพขยายร้านค้าแบบ3D-ร้านลูกปลา-ชั้นลอย-โซนB

ประกอบไปด้วย 

 • กล่องไฟ ขนาด 30x100x30 ซม. 
 • เสา L หน้า 4×7 ซม. ขนาด 54×200 ซม.
 • พัลชิ่งขนาด 96×193 ซม. (หนา 0.7 มม.)

แผ่นฐานหน้าตรง ขนาด 60x100 ซม.

ภาพตัวอย่างชิ้นส่วน  แผ่นฐานหน้าตรง ขนาด 60×100 ซม.

 • แผ่นชั้นหน้าตรง (หนา 0.7 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค 5.5 มม.) ขนาด 80×100 ซม.
 • แผ่นฐานหน้าตรง (หนา 0.7 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค 5.5 มม.) ขนาด 60×100 ซม. 
 • แขนรับชั้นรุ่น 60 ซม. (หนา 2.5 มม.)
 • กันเท้ารุ่น 100 ซม.

3.ภาพขยายชั้นวางสินค้าบนชั้นลอย โซน C 

ชั้นวางสินค้า 1 หน้า ขนาด 60x120x200 ซม. 4 ชั้น

ภาพขยายร้านค้าแบบ3D-ร้านลูกปลา-ชั้นลอย-โซนC

ประกอบไปด้วย 

 • กล่องไฟ ขนาด 30x120x30 ซม. 
 • เสา L หน้า 4×7 ซม. ขนาด 54×200 ซม.
 • พัลชิ่งขนาด 116×193 ซม. (หนา 0.7 มม.)

พัลชิ่งขนาด 116x193 ซม.

ภาพตัวอย่างชิ้นส่วน  พัลชิ่งขนาด 116×193 ซม.

 • แผ่นชั้นหน้าตรง (หนา 0.7 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค 5.5 มม.) ขนาด 60×120 ซม.
 • แผ่นฐานหน้าตรง (หนา 0.7 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค 5.5 มม.) ขนาด 60×120 ซม. 
 • แขนรับชั้นรุ่น 60 ซม. (หนา 2.5 มม.)
 • กันเท้ารุ่น 120 ซม.

4.ภาพขยายชั้นวางสินค้าบนชั้นลอย โซน D 

ชั้นวางสินค้า 1 หน้า ขนาด 60x120x200 ซม. 4 ชั้น

ภาพขยายร้านค้าแบบ3D-ร้านลูกปลา-ชั้นลอย-โซนD

ประกอบไปด้วย 

 • กล่องไฟ ขนาด 30x120x30 ซม. 
 • เสา L หน้า 4×7 ซม. ขนาด 54×200 ซม.
 • พัลชิ่งขนาด 116×193 ซม. (หนา 0.7 มม.)

เสา L หน้า 4x7 ซม. ขนาด 54x230 ซม.

เสา L หน้า 4×7 ซม. ขนาด 54×230 ซม.

 • แผ่นชั้นหน้าตรง (หนา 0.7 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค 5.5 มม.) ขนาด 60×120 ซม.
 • แผ่นฐานหน้าตรง (หนา 0.7 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค 5.5 มม.) ขนาด 60×120 ซม. 
 • แขนรับชั้นรุ่น 60 ซม. (หนา 2.5 มม.)
 • กันเท้ารุ่น 120 ซม.

5.ภาพขยายชั้นวางสินค้าบนชั้นลอย โซน E 

ชั้นวางสินค้า 1 หน้า ขนาด 60x120x230 ซม. 5 ชั้น

ภาพขยายร้านค้าแบบ3D-ร้านลูกปลา-ชั้นลอย-โซนE

ประกอบไปด้วย 

 • กล่องไฟ ขนาด 30x120x30 ซม. 
 • เสา L หน้า 4×7 ซม. ขนาด 54×230 ซม.
 • พัลชิ่งขนาด 116×223 ซม. (หนา 0.7 มม.)

กันเท้ารุ่น 120 ซม.

ภาพตัวอย่างชิ้นส่วน  กันเท้ารุ่น 120 ซม. 

 • แผ่นชั้นหน้าตรง (หนา 0.7 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค 5.5 มม.) ขนาด 60×120 ซม.
 • แผ่นฐานหน้าตรง (หนา 0.7 มม.) (แบบมีร่องอะคริลิค 5.5 มม.) ขนาด 60×120 ซม. 
 • แขนรับชั้นรุ่น 60 ซม. (หนา 2.5 มม.)
 • กันเท้ารุ่น 120 ซม.

นี่ก็เป็นข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดของกระบวนการจัดทำ ชั้นวางสินค้าอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นชั้นวางสั่งทำ จาก PN Steel ส่ง

มอบให้กับ

 “คุณกอล์ฟ เจ้าของร้านลูกปลา ร้านขายอาหารสัตว์ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

ทุกขั้นตอน ทุกรายละเอียดที่ลูกค้าเจาะจง  PN ใส่ใจและพร้อมที่จะตอบโจทย์ต่าง ๆ ให้ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด 

เพื่อให้ลูกค้าได้รับชั้นวางสินค้าที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับร้านค้าในแบบที่ลูกค้าพึงพอใจ 

หากคุณซื้อชั้นวางแบบทั่วไป คุณก็จะได้ชั้นวางแบบไหนก็ได้ 

แต่ถ้าหากคุณซื้อชั้นวางแบบสั่งทำจาก PN คุณจะได้ชั้นวางที่ใช่.. และตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุดค่ะ 

 4. วิดีโอรีวิวชั้นวางสินค้า

ชมผลงานอื่นๆจาก โรงงานเชลฟ์วางของ พีเอ็น สตีล โปรดักส์ เลยสิ 🙂