ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านวัสดุก่อสร้าง by PN
ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านวัสดุก่อสร้าง by PN Steel Product

ร้านสยามคอนกรีต

ร้านสยามคอนกรีต ผลิตและจำหน่ายคอนกรีต สำหรับงานก่อสร้าง | คุมโทนสีขาวคลีนเรียบง่ายทันสมัย ด้วยชั้นวางสินค้าสั่งผลิตเพิ่มป้ายหน้าแร็ค ฟังก์ชันผสมผสานกัน ตอบโจทย์การวางสินค้าแต่ละประเภทเป็นอย่างดี ทั้งแบบแผ่นชั้น แบบแขวนฮุกหลังตาข่าย/หลังพันชิ่ง แบบฮุกบาร์ครอบ และแบบตะกร้ากั้นแบ่ง

1
2
3
4
ชั้นตะกร้าวางสินค้าสีขาวสองหน้า ร้านสยามคอนกรีต
5
6
7

วิดีโอตัวอย่าง

ผลงานรวมการติดตั้ง

10