ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านอุปกรณ์การเกษตร by PN Steel Product
ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านอุปกรณ์การเกษตร by PN

ร้านไสหร้า เกษตรภัณฑ์

ร้านไสหร้า เกษตรภัณฑ์ จำหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร และเคมีภัณฑ์ ทุกชนิด ร้านนี้ประกอบไปด้วย แร็คฮุกบาร์แป๊บโชว์ท่อ PVC แบบยาว, ชั้นวางท่อ, แร็คครอบชั้นตะกร้า, ชั้นวางสินค้าพร้อมหัวปิดเชลฟ์แบบแขวนฮุก โดยใช้ตัวชั้นวางเป็นโทนสีขาว ส่วนเสาเป็นสีเทา เพื่อให้ร้านดูมีความเรียบง่ายทันสมัย

ชั้นวางท่อpvcขาย ร้านไสหร้าเกษตรภัณฑ์
แร็ควางสินค้า ชั้นวางสินค้าสั่งผลิต ร้านไสหร้าเกษตรภัณฑ์
ชั้นวางขายอุปกรณ์การเกษตร ร้านไสหร้าเกษตรภัณฑ์
ชั้นวางสินค้า ร้านไสหร้าเกษตรภัณฑ์
ชั้นแขวนสินค้าเกษตร ร้านไสหร้าเกษตรภัณฑ์
ชั้นแขวนสินค้า ร้านไสหร้าเกษตรภัณฑ์
ชั้นตะกร้า ร้านไสหร้าเกษตรภัณฑ์
ชั้นตะกร้า ชั้นวางขายอุปกรณ์การเกษตร ร้านไสหร้าเกษตรภัณฑ์
แร็คครอบชั้นวางอุปกรณ์การเกษตร ร้านไสหร้าเกษตรภัณฑ์

วิดีโอตัวอย่าง

ผลงานรวมการติดตั้ง

3