ชั้นวางเครื่องมือช่าง

จากร้านศรีราชามงคลชัย

ร้านนี้จะเน้นที่แร็คครอบชั้นวางเพิ่มดีเทลด้วยฮุกร์ ที่ใช้ชั้นวางเครื่องมือช่างต่าง ๆเยอะมาก ด้านบนเป็นแร็คที่สต็อกสินค้าได้ ( ดูชั้นวางสินค้า )

การวางแปลนชั้นวางของร้าน

มีแปลนร้านด้วยกัน 2 โซน นั่นก็คือ แปลนหน้าร้าน กับแปลนโกดัง ซึ่งก็จะมีรายละเอียดดังนี้ 

 • แปลนการจัดวางหน้าร้าน

โซนหน้าร้าน จะจัดชั้นวางสินค้าเพื่อแสดงสินค้าในการขาย จึงทำให้มีชั้นวางเยอะในแบบที่แตกต่างกันออกไป 

การวางแปลนหน้าร้าน-ร้านศรีราชามงคลชัย

ประกอบไปด้วย โซน A ชั้นวางริมผนัง ขนาด 60x100x200 ซม. 3 ชั้นรวมฐาน+ฮุกร์ 3 ชั้นๆละ 6 ตัว (หลังพัลชิ่ง)  1 ชุดต่อ

 • โซน B  ชั้นวางริมผนัง ขนาด 60x120x200 ซม. 3 ชั้นรวมฐาน+ฮุกร์ 3 ชั้นๆละ 6 ตัว (หลังพัลชิ่ง) 1 ชุดต้น 1 ชุดต่อ 
 • โซน C ชั้นวางปิดหัวท้าย ขนาด 60x120x150 ซม. 2 ชั้นรวมฐาน+ฮุกร์ 3 ชั้นๆละ 6 ตัว (หลังตาข่าย) 10 ชุดต้น
 • โซน D ชั้นวางกลางห้อง ขนาด 120x120x150 ซม. 2 ชั้นรวมฐาน+ฮุกร์ 3 ชั้นๆละ 6 ตัว (หลังตาข่าย) 5 ชุดต้น 5 ชุดต่อ 
 • โซน E แร็คมินิท็อป ขนาด 100x232x150 ซม. 3 ชั้นสต็อก(พื้นไม้) 3 ชุดต้น 9 ชุดต่อ 
 • โซน F แร็คมินิท็อป ขนาด 120x232x350 ซม. 2 ชั้นสต็อก(พื้นไม้)  ครอบชั้นขนาด 120x120x200 ซม. 4 ชั้นรวมฐาน(หลังตาข่าย) จำนวน 8 ชุดต่อ 
 • โซน G แร็คมินิท็อป ขนาด 120x232x350 ซม. 2 ชั้นสต็อก(พื้นไม้) ครอบชั้นขนาด 120x120x200 ซม. 4 ชั้นรวมฐาน(หลังตาข่าย) จำนวน 8 ชุดต้น 16 ชุดต่อ 
 • ซน H  ชั้นวางปิดหน้าแร็ค ขนาด 60x117x200 ซม. 4 ชั้นรวมฐาน(หลังตาข่าย) จำนวน 16 ชุด
 • โซน I เคาน์เตอร์ตรง ขนาด 60x130x90 ซม.(ท็อปสแตนเลส) จำนวน 2 ตัว
 • โซน J เคาน์เตอร์ตรง ขนาด 60x150x90 ซม.(ท็อปสแตนเลส) จำนวน 2 ตัว
 • โซน K เคาน์เตอร์ตรง ขนาด 60x200x90 ซม.(ท็อปสแตนเลส) จำนวน 4 ตัว
 • แปลนการจัดวางชั้นโกดัง

โซนนี้จะแปลนการจัดชั้นวางสินค้าของโกดัง ใช้สำหรับจัดเก็บคลังสินค้าในสต็อกทั้งหมด ซึ่งจะให้แร็คขนาดใหญ่เป็นหลัก 

การวางแปลนชั้นวางสินค้า-โกดัง-ร้านศรีราชามงคลชัย

ประกอบไปด้วย 

โซน A 

 • แร็คท็อป ขนาด 100x290x400 ซม. 2+1 ชั้นสต็อก จำนวน 1 ชุดต้น 7 ชุดต่อ 
 • ตัวยึดริมผนัง 5 อัน

ภาพ 3D ชั้นวางของร้าน 

ร้านนี้มีชั้นขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ด้วยกัน 2 โซน คือโซนหน้าร้าน และโซนโกดัง PN จึงทำภาพ 3D ขึ้นมาให้ลูกค้าทั้งสองส่วน ได้แก่

 • ภาพ 3D โซนหน้าร้าน 

ภาพ3D-ชั้นวางสินค้า-ร้านศรีราชามงคลชัย

ภาพ3D-ชั้นวางสินค้า-ร้านศรีราชามงคลชัย

ภาพ3D-ชั้นวางสินค้า-ร้านศรีราชามงคลชัย

ภาพ3D-ชั้นวางสินค้า-ร้านศรีราชามงคลชัย

ภาพ3D-ชั้นวางสินค้า-ร้านศรีราชามงคลชัย

ภาพ3D-ชั้นวางสินค้า-ร้านศรีราชามงคลชัย

 • ภาพ 3D โซน โกดัง  

โซนโกดังใช้เป็นแร็คสต็อกสินค้าทั้งหมด รับน้ำหนักได้เยอะ เหมาะสำหรับของหนัก

ภาพ3D-ชั้นวางสินค้า-โกดัง-ร้านศรีราชามงคลชัย

ภาพ3D-ชั้นวางสินค้า-โกดัง-ร้านศรีราชามงคลชัย

ภาพ3D-ชั้นวางสินค้า-โกดัง-ร้านศรีราชามงคลชัย

ภาพ3D-ชั้นวางสินค้า-โกดัง-ร้านศรีราชามงคลชัย

ภาพ3D-ชั้นวางสินค้า-โกดัง-ร้านศรีราชามงคลชัย

ภาพ3D-ชั้นวางสินค้า-โกดัง-ร้านศรีราชามงคลชัย

ภาพขยายรายละเอียดชั้นวาง

 

ตัวอย่างภาพขยายวางในโกดัง

แร็คท็อป ขนาด 100x290x400 ซม. 2+1 ชั้นสต็อก  

ภาพขยายแร็คท็อป ขนาด 100x290x400 ซม. 2+1 ชั้นสต็อก

ประกอบไปด้วย

 • เสาแร็คท็อป หน้า 9×7 ซม. ขนาด 100×400 ซม.
 • บีม CC หน้า 19 ซม. ยาว 290 ซม. 
 • กระดูกแป๊บ 1 ½ x 3 นิ้ว  (เชื่อมยูครอบแป๊บ) รุ่น 100 ซม. (4 อัน/ชั้น)

ข้อมูลของร้าน 

ชื่อร้าน : ศรีราชามงคลชัย

ที่ตั้ง : 95/4 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เว็บไซต์ : www.s-mkc.com 

Facebook : SMKC Tools

ไปหน้าผลงานจริง