การออกแบบแปลนชั้นวางสินค้า ร้านโสภณซุปเปอร์สโตร์

ร้านโสภณซุปเปอร์

ร้านซุปเปอร์สโตร์

ร้านโสภณซุปเปอร์ เป็นร้านจำหน่ายสินค้าประเภคอุปโภค-บริโภคทุกชนิด ทั้งราคาปลีก-ส่ง สั่งผลิตแร็คครอบเชลฟ์สีดำพรีเมียม หัวปิดเชลฟ์มีป้ายบอกโซนสินค้าและแถบไล่เฉดสีที่เป็นโทนสีของแบรนด์ จับคู่กับเคาน์เตอร์คิดเงินท็อปสแตนเลส ฟังก์ชั่นครบด้วยที่แขวนถุง ช่องเก็บของ และลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก

แบบเคาน์เตอร์คิดเงิน ร้านโสภณซุปเปอร์สโตร์
ด้านหลังของเคาน์เตอร์คิดเงิน ขนาดใหญ่ ร้านโสภณซุปเปอร์สโตร์
เคาน์เตอร์คิดเงิน ขนาดใหญ่ ร้านโสภณซุปเปอร์สโตร์
เคาน์เตอร์คิดเงินสีดำ ขนาดใหญ่ ร้านโสภณซุปเปอร์สโตร์
แบบเคาน์เตอร์คิดเงินสีดำขนาดใหญ่ ร้านโสภณซุปเปอร์สโตร์
มุมด้านข้างของแร็คครอบชั้นวางสินค้า ร้านโสภณซุปเปอร์สโตร์
ทางเชื่อมต่อระหว่างแร็คครอบชั้นวางสินค้า ร้านโสภณซุปเปอร์สโตร์
แร็คครอบเชลฟ์สีดำขนาดใหญ่ ร้านโสภณซุปเปอร์
ทางเดินระหว่างแร็คครอบชั้นวางสินค้า ร้านโสภณซุปเปอร์สโตร์
แร็คครอบชั้นวางสินค้าแบบมีป้าย ร้านโสภณซุปเปอร์
มุมกว้างของแร็คครอบชั้นวางสินค้า ร้านโสภณซุปเปอร์สโตร์
หัวปิดเชลฟ์แร็คครอบชั้นวางสินค้า ร้านโสภณซุปเปอร์

วิดีโอตัวอย่าง

จากร้านโสภณซุปเปอร์

ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านโสภณซุปเปอร์สโตร์