ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านซุปเปอร์สโตร์ by PN
ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านซุปเปอร์สโตร์ by PN Steel Product

ร้านไทยถาวรรุ่งโรจน์

ร้านไทยถาวรรุ่งโรจน์ ศูนย์รวมวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง และเครื่องมือช่าง | สั่งผลิตแร็ควางของหนักพื้นไม้อัดที่รับน้ำหนักได้เยอะ ใช้สำหรับโชว์ถังสี วางน้ำยาทำความสะอาด หรือจะเพิ่มชั้นตะกร้าแบ่งกั้นใส่เครื่องมือช่าง สเปรย์พ่น และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีแร็คครอบชั้นแขวนฮุกผสมแผ่นชั้นอีกด้วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

วิดีโอตัวอย่าง

ผลงานรวมการติดตั้ง

15