ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านค้าปลีกทั่วไป by PN Steel Product
ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านค้าปลีกทั่วไป by PN

ร้านถูกซุปเปอร์มาร์เก็ต (สาขาหนองกรุงศรี)

ร้านค้าปลีก / ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ร้านถูกซุปเปอร์มาร์เก็ต (สาขาหนองกรุงศรี) จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคทุกชนิด เลือกสั่งผลิตชั้นวางสินค้าโทนสีขาว-เขียว ประกอบไปด้วย แร็คครอบชั้นวางสินค้าหลังตาข่าย ชั้นวางสินค้ากลางห้อง 7 ชั้นรวมฐาน และชั้นวางสินค้าหลังทึบปิดหัวเชลฟ์แบบโค้ง

จัดชั้นวางสินค้า ร้านถูกซุปเปอร์มาร์เก็ต
ชั้นวางสินค้าหลังตาข่าย ร้านถูกซุปเปอร์มาร์เก็ต
แบบชั้นวางสินค้า ร้านถูกซุปเปอร์มาร์เก็ต
ชั้นวางสินค้าแบบโค้ง สีเขียว ร้านถูกซุปเปอร์มาร์เก็ต
ชั้นวางร้านค้าปลีก ร้านถูกซุปเปอร์มาร์เก็ต
ชั้นวางสินค้าหลังทึบ ปิดหัวเชลฟ์แบบโค้ง สีเขียว ร้านถูกซุปเปอร์มาร์เก็ต

วิดีโอตัวอย่าง

จากร้านถูกซุปเปอร์มาร์เก็ต (สาขาหนองกรุงศรี)

ปกวิดีโอ YouTube ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าจากร้านถูกซุปเปอร์มาร์เก็ตสาขาหนองกรุงศรี