ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านค้าปลีกทั่วไป by PN Steel Product
ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านค้าปลีกทั่วไป by PN

ร้านวุฒิชัยพาณิชย์

ร้านวุฒิชัยพาณิชย์ จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค | ชั้นวางสินค้าสองหน้าสีขาวล้วนหลังตาข่าย 6 ชั้น จัดเรียงไว้กลางห้อง หัวปิดเชลฟ์ใช้เป็นหลังทึบเพิ่มความพรีเมียมมากขึ้น สิ่งที่พิเศษคือการตัดแผ่นฐานของเชลฟ์ให้พอดีกับเสาที่ตั้งอยู่กลางร้านได้พอดี ซึ่งเป็นดีเทลที่ PN สามารถทำให้เหมาะสมกับพื้นที่ของร้านได้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

วิดีโอตัวอย่าง

จากร้านวุฒิชัยภาณิชย์

ปกวิดีโอแนะนำชั้นวางสินค้าในร้านวุฒิชัยพาณิชย์