ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านวัสดุก่อสร้าง by PN
ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านวัสดุก่อสร้าง by PN Steel Product

ร้าน 331 วัสดุภัณฑ์

ร้าน 331 วัสดุภัณฑ์ จำหน่ายวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง, อุปกรณ์ไฟฟ้า-ประปา, อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์, อุปกรณ์การเกษตร และศูนย์ผสมสี สั่งผลิตแร็คครอบชั้นวางสินค้าสีขาวที่ครบครันในทุก ๆ ฟังก์ชัน ไม่ว่าจะเป็น แร็คครอบชั้นโชว์ประตูแบบสไลด์ แร็คครอบชั้นแขวนเครื่องมือช่างแบบหลังพันช์ชิ่ง แร็คครอบชั้นตะกร้าข้อต่อ PVC ชั้นวางสินค้าแบบมีตะกร้าแบ่งกั้นผสมกับชั้นโชว์หลอดไฟ แร็ควางของหนัก และแร็คครอบชั้นวางสินค้าแบบสั่งผลิตพิเศษเพิ่มกระจกบานเลื่อน

ชั้นโชว์ประตู 1
ชั้นโชว์ประตู 2
ชั้นโชว์ประตู 3
ชั้นโชว์ประตู 4
ชั้นโชว์ประตู 5
ชั้นโชว์ประตู 6
ชั้นโชว์ประตู 7
ชั้นโชว์ประตู 8
ชั้นโชว์ประตู 9
ชั้นโชว์ประตู 10
ชั้นโชว์ประตู 11
ชั้นโชว์ประตู 12
ชั้นโชว์ประตู 13
ชั้นโชว์ประตู 14
ชั้นโชว์ประตู 15
ชั้นโชว์ประตู 16
ชั้นโชว์ประตู 17
ชั้นโชว์ประตู 18
ชั้นโชว์ประตู 19
ชั้นโชว์ประตู 20

วิดีโอตัวอย่าง

จากร้าน 331 วัสดุภัณฑ์

ปกวิดีโอแนะนำชั้นวางสินค้าในร้าน 331 วัสดุภัณฑ์