ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านวัสดุก่อสร้าง by PN
ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านวัสดุก่อสร้าง by PN Steel Product

ร้านจำลองชัยโฮมเซ็นเตอร์

วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

ร้านจำลองชัยโฮมเซ็นเตอร์ จำหน่ายวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง และผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลือกเพิ่มพื้นที่ให้ร้านค้าด้วยดีไซน์เชลฟ์ที่ผสมผสานแผ่นชั้นวางม้วนสายไฟและชั้นโชว์โคมไฟได้ตามความต้องการ โดดเด่นด้วยแร็คครอบชั้นโชว์ประตูแบบบานพับขนาดใหญ่ ที่สต็อกพร้อมโชว์บานประตูได้แบบจัดเต็ม

แร็คครอบชั้นวางสินค้าสีขาว
ชั้นโชว์ประตู
แร็คครอบชั้นโชว์ประตู ร้านจำลองชัยโฮมเซนเตอร์
การเติมสินค้าบนเชลฟ์ ร้านจำลองชัยโฮมเซนเตอร์
ชั้นสต็อกสินค้า ร้านจำลองชัยโฮมเซนเตอร์
แร็คครอบชั้นวางสินค้าสีขาว ร้านจำลองชัยโฮมเซนเตอร์
ชั้นแร็คโชว์โคมไฟ ร้านจำลองชัยโฮมเซนเตอร์
ชั้นวางวัสดุก่อสร้าง ร้านจำลองชัยโฮมเซนเตอร์
ชั้นวางสายไฟแบบแกนโรล ร้านจำลองชัยโฮมเซนเตอร์
ชั้นวางสินค้าริมผนังสีขาว ร้านจำลองชัยโฮมเซนเตอร์
ชั้นวางสายไฟ ร้านจำลองชัยโฮมเซนเตอร์

วิดีโอตัวอย่าง

จากร้านโสภณซุปเปอร์

ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านโสภณซุปเปอร์สโตร์