ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านวัสดุก่อสร้าง by PN
ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านวัสดุก่อสร้าง by PN Steel Product

ร้านพรชัยโฮมเซ็นเตอร์

ร้านพรชัยโฮมเซ็นเตอร์ จำหน่ายวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง, เครื่องมือช่าง, สี, เคมีภัณฑ์, อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์การเกษตร สั่งผลิตแร็คครอบชั้นวางสินค้าพร้อมหัวปิดหน้าแร็คแบบมีป้ายแบรนด์ ชั้นด้านบนสต็อกสินค้าได้ 2 ชั้น ส่วนชั้นด้านล่างสามารถโชว์ประตู กระเบื้อง หลอดไฟ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

ออกแบบจัดวางชั้นวางสินค้า ร้านพรชัยโฮมเซ็นเตอร์
แร็คครอบชั้นวางวัสดุก่อสร้าง สีแดง ร้านพรชัยโฮมเซ็นเตอร์
แบบร้านวัสดุก่อสร้าง ร้านพรชัยโฮมเซ็นเตอร์
แร็คครอบชั้นวางกระเบื้อง ร้านพรชัยโฮมเซ็นเตอร์
แร็คครอบชั้นโชว์หน้าต่าง ร้านพรชัยโฮมเซ็นเตอร์
แร็คครอบชั้นโชว์หลอดไฟ ร้านพรชัยโฮมเซ็นเตอร์
ชั้นโชว์หลอดไฟ แบบสโลป ร้านพรชัยโฮมเซ็นเตอร์
ชั้นวางโถสุขภัณฑ์ ชั้นวางวัสดุก่อสร้าง ร้านพรชัยโฮมเซ็นเตอร์
แร็คโชว์บันไดช่าง ริมผนัง ร้านพรชัยโฮมเซ็นเตอร์
ชั้นวางสีทาบ้าน ชั้นวางของ ร้านวัสดุก่อสร้าง ร้านพรชัยโฮมเซ็นเตอร์
ชั้นโชว์โคมไฟ ชั้นวางของ ร้านวัสดุก่อสร้าง ร้านพรชัยโฮมเซ็นเตอร์
ชั้นแขวนสินค้าหลังตาข่าย ร้านพรชัยโฮมเซ็นเตอร์

วิดีโอตัวอย่าง

จากร้านพรชัยโฮมเซ็นเตอร์

ปกวิดีโอแนะนำชั้นวางสินค้าในร้านพรชัยโฮมเซ็นเตอร์