✎ 1. การวางแปลนชั้นวางสินค้าเบื้องต้น

ชั้นวางวัสดุก่อสร้าง 6

โซนการจัดชั้นวางวัสดุก่อสร้างดังต่อไปนี้

โซน A  ชั้นวางสินค้าปิดหน้าแร็ค รุ่น Integrated Endcap ( Endcap คืออะไร? Wiki.) ขนาด 60 x 117 x 240 ซม. 4 ชั้นรวมฐาน (หลังทึบไม้) จำนวน 10 ชุด

โซน B  แร็คครอบชั้นวางสินค้า รุ่น Mini Top ขนาด 120 x 232 x 400 ซม. 2 ชั้นสต๊อก (พื้นไม้) ครอบชั้นวาง ขนาด 120 x 120 x 240 ซม. 1 พื้นไม้ (หลังทึบไม้) จำนวน 1 ชุดต้น 3 ชุดต่อ

โซน C แร็คครอบชั้นวางสินค้า รุ่น Mini Top ขนาด 120 x 232 x 400 ซม. 2 ชั้นสต๊อก (พื้นไม้) ครอบชั้นวาง ขนาด 120 x 120 x 240 ซม. 1 พื้นไม้ (หลังทึบไม้) จำนวน 1 ชุดต้น 3 ชุดต่อ

โซน D ชั้นแร็ควางสินค้า รุ่น Mini Top ขนาด 120 x 232 x 400 ซม. 5 ชั้นสต๊อก (พื้นไม้)  จำนวน 1 ชุดต้น 3 ชุดต่อ

โซน E ชั้นแร็ควางสินค้า รุ่น Mini Top ขนาด 120 x 232 x 400 ซม. 2 ชั้นสต๊อก (พื้นไม้) ครอบชั้นวาง ขนาด 120 x 120 x 240 ซม. 1พื้นไม้ (หลังทึบไม้) จำนวน 1 ชุดต้น 3 ชุดต่อ

โซน F ชั้นแร็ควางสินค้า รุ่น Mini Top ขนาด 120 x 232 x 400 ซม. 2 ชั้นสต๊อก (พื้นไม้) ครอบชั้นวาง ขนาด 120 x 120 x 240 ซม. 1 พื้นไม้ (หลังทึบไม้) จำนวน 1 ชุดต้น 3 ชุดต่อ

โซน G ชั้นแร็ควางสินค้า รุ่น Top ขนาด 100 x 140 x 600 ซม. 3+1 ชั้นสต๊อก (วางพาเลท)  จำนวน 1 ชุดต้น 3 ชุดต่อ

โซน H ชั้นแร็ควางสินค้า รุ่น Top ขนาด 100 x 170 x 600 ซม. 3+1 ชั้นสต๊อก (วางพาเลท)  จำนวน 1 ชุดต้น 3 ชุดต่อ

โซน I ชั้นแร็ควางสินค้า รุ่น Top ขนาด 100 x 260 x 600 ซม. 3+1 ชั้นสต๊อก (วางพาเลท)  จำนวน 1 ชุดต้น 3 ชุดต่อ

 2. ภาพสามมิติอธิบายแปลนชั้นวางสินค้า

 3. ภาพขยายชั้นวางวัสดุก่อสร้างแต่ละโซน

4.1 ภาพขยายแร็คมินิท็อปครอบชั้นวางสินค้าแบบเสา I ขนาด 120 x 232 x 400 ซม. 2 ชั้นสต๊อก

โซน B

ชั้นวางสินค้าปิดหัวร้านพรชัย

รายละเอียด

 • เสาแร็คหน้า 7 x 5 ซม. แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ขนาด 120 x 401 ซม. (เจาะรูหน้าเสา)
 • บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. (ร่องกระดูก 5 ร่อง)
 • เสาแร็คหน้า 7 x 5 ซม. แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ขนาด 120 x 401 ซม.
 • ไม้ MDF ( Medium-density fireboard Wikipedia ) 10 มิลลิเมตร
 • กระดูก I หน้า 5 ซม. (จำนวน 5อัน/ชั้น)
 • รางยูร่อง 12 มิลลิเมตร
 • ไม้ MDF 10 มิลลิเมตร
 • แขนรับชั้นรุ่น 50 ซม.
 • แผ่นชั้น (หลังตรง) ขนาด 50 x 116 ซม.

4.2 ภาพขยายแร็คมินิท็อปครอบชั้นวางสินค้าแบบเสา I สูง ขนาด 120x232x400 ซม. 2 ชั้นสต๊อก

โซน C

ชั้นวางสินค้าปิดหัวร้านพรชัย โซน C

รายละเอียด

 • เสาแร็คหน้า 7 x 5 ซม. แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ขนาด 120 x 401 ซม. (เจาะรูหน้าเสา)
 • -ไม้ MDF 10 มิลลิเมตร
 • -แขนรับชั้นรุ่น 50 ซม.
 • -แผ่นชั้น (หลังตรง) ขนาด 50 x 116 ซม.
 • -แผ่นฐาน (หลังตรง) ขนาด 60 x 117 ซม.
 • -กันเท้ารุ่น 116 ซม.
 • -ตัวต่อขาเสารุ่น 54 ซม.
 • -บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. (ร่องกระดูก 5 ร่อง)
 • -เสาแร็คหน้า 7 x 5 ซม. แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ขนาด
 • 120 x 401ซม.
 • -กระดูก I หน้า 5 ซม. (จำนวน 5อัน/ชั้น)
 • -รางยูร่อง 12 มิลลิเมตร

4.3 ภาพขยายแร็คมินิท็อปครอบชั้นวางสินค้าแบบเสา I สูง 223.5 ซม. ขนาด 120 x 232 x 400 ซม. 5 ชั้นสต๊อก

โซน D

ชั้นวางสินค้าปิดหัวร้านพรชัย โซน D

รายละเอียด

 • เสาแร็คหน้า 7 x 5 ซม. แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ขนาด 120 x 401 ซม. (เจาะรูหน้าเสา)
 • ไม้ปาติเกิ้ล 16 มิลลิเมตร
 • ไม้ MDF 10 มิลลิเมตร
 • แขนรับชั้นรุ่น 50 ซม.
 • แผ่นชั้น (หลังตรง) ขนาด 50 x 116 ซม.
 • แผ่นฐาน (หลังตรง) ขนาด 60 x 117 ซม.
 • กันเท้ารุ่น 116 ซม.
 • ตัวต่อขาเสารุ่น 54 ซม.
 • บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. (ร่องกระดูก 5 ร่อง)

4.4 ภาพขยายแร็คมินิท็อปครอบชั้นวางสินค้าแบบเสา I สูง 223.5 ซม. ขนาด 120 x 232 x 400 ซม. 2 ชั้นสต๊อก

โซน E

ชั้นวางสินค้าปิดหัวร้านพรชัย โซน E

รายละเอียด

 • เสาแร็คหน้า 7 x 5 ซม. แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ขนาด 120 x 401 ซม. (เจาะรูหน้าเสา)
 • ไม้ MDF 10 มิลลิเมตร
 • แขนรับชั้นรุ่น 50 ซม.
 • แผ่นชั้น (หลังตรง) ขนาด 50 x 116 ซม.
 • แผ่นฐาน (หลังตรง) ขนาด 60 x 117 ซม.
 • กันเท้ารุ่น 116 ซม.
 • ตัวต่อขาเสารุ่น 54 ซม.
 • บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. (ร่องกระดูก 5 ร่อง)
 • เสาแร็คหน้า 7 x 5 ซม. แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ขนาด
 • 120 x 401 ซม.
 • กระดูก I หน้า 5 ซม. (จำนวน 5อัน/ชั้น)
 • เสา I หน้า 4 x 7 ซม. สูง 223.5 ซม. (ติดยูรับแป๊บ 1 1/2 x 3 นิ้ว)
 • รางยูร่อง 12 มิลลิเมตร
 • ไม้ MDF 10 มิลลิเมตร
 • ไม้ปาติเกิ้ล 16 มิลลิเมตร
 • แขนบาร์แป๊บ 3/4 x 1 ½ นิ้ว ยาว 119.5 ซม. (ยื่น 10 ซม.)

4.5 ภาพขยายแร็คมินิท็อปครอบชั้นวางสินค้าแบบเสา I สูง 223.5 ซม. ขนาด 120 x 232 x 400 ซม. 2 ชั้นสต๊อก

โซน F

ชั้นวางสินค้าปิดหัวร้านพรชัย โซน F

รายละเอียด

 • เสาแร็คหน้า 7 x 5 ซม. แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ขนาด 120 x 401 ซม. (เจาะรูหน้าเสา)
 • ไม้ MDF 10 มิลลิเมตร
 • แขนรับชั้นรุ่น 50 ซม.
 • แผ่นชั้น (หลังตรง) ขนาด 50 x 116 ซม.
 • แผ่นฐาน (หลังตรง) ขนาด 60 x 117 ซม.
 • กันเท้ารุ่น 116 ซม.
 • ตัวต่อขาเสารุ่น 54 ซม.
 • แผ่นเหล็กทึบ ขนาด 60 x 120 ซม.
 • ฮุกร์บาร์แป๊บ 3/4 x 1 ½ นิ้ว (จำนวน 24 อัน/ชุด)
 • ไม้ MDF 10 มิลลิเมตร
 • รางยูร่อง 12 มิลลิเมตร
 • กระดูก I หน้า 5 ซม. (จำนวน 5 อัน/ชั้น)
 • เสาแร็คหน้า 7 x 5 ซม. แบบเชื่อมติดขารับเสา I สูง 223.5 ซม. ขนาด
 • 120 x 401 ซม.
 • บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. (ร่องกระดูก 5 ร่อง)

4.6 ภาพขยายแร็คท็อปขนาด 100 x 140 x 500 ซม. 3+1 ชั้น

โซน G

แร็คสต๊อกสินค้าร้านพรชัย โซน G

รายละเอียด

 • เสาแร็คท็อปหน้า 9 x 7 ซม. ขนาด 100 x 500 ซม.
 • กระดูกแป๊บ I 1/2 x 3 นิ้ว รุ่น 100 ซม. (จำนวน 2 อัน/ชั้น)
 • บีมมินิท็อปหน้า 19 ซม. ยาว 140 ซม. (เชื่อมติดยูรับแป๊บ 2 อัน)

4.7 ภาพขยายแร็คท็อปขนาด 100 x 170 x 500 ซม. 3+1 ชั้น

โซน H

แร็คสต๊อกสินค้าร้านพรชัย โซน H

รายละเอียด

 • เสาแร็คท็อปหน้า 9 x 7 ซม. ขนาด 100 x 500 ซม.
 • กระดูกแป๊บ I 1/2 x 3 นิ้ว รุ่น 100 ซม. (จำนวน 2 อัน/ชั้น)
 • บีมมินิท็อปหน้า 19 ซม. ยาว 170 ซม. (เชื่อมติดยูรับแป๊บ 2 อัน)

4.8 ภาพขยายแร็คท็อปขนาด 100 x 260 x 500 ซม. 3+1 ชั้น

โซน I

แร็คสต๊อกสินค้าร้านพรชัย โซน I

รายละเอียด

 • เสาแร็คท็อปหน้า 9 x 7 ซม. ขนาด 100 x 500 ซม.
 • กระดูกแป๊บ I 1/2 x 3 นิ้ว รุ่น 100 ซม. (จำนวน 2 อัน/ชั้น)
 • บีมมินิท็อปหน้า 19 ซม. ยาว 260 ซม. (เชื่อมติดยูรับแป๊บ 2 อัน)

พรชัยโฮมเซ็นเตอร์ ร้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านขนาดใหญ่ มีสินค้าหลากหลายมากให้ช่างทำบ้าน สามารถเลือกสินค้าไปใช้ได้อย่างครบครัน

สั่งทำชั้นวางวัสดุก่อสร้างมากมาย โดยจะมีชั้นวางสินค้าโชว์ถังสี, ชั้นวางสินค้าบันไดลิง, ชั้นวางสินค้าเครื่องสูบน้ำ, แร็คโชว์โถสุขภัณฑ์ และอื่น ๆ

ข้อมูลของร้านค้า

ชื่อร้าน : พรชัยโฮมเซ็นเตอร์

ที่ตั้ง : อำเภอ บ้านหมอ จังหวัด สระบุรี

เว็บไซต์ : pchcenter.toasmart.com

Facebook : พรชัยโฮมเซ็นเตอร์ ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอบ้านหมอ