ชั้นวางสินค้าเหล็ก

ร้านฮาร์ดแวร์คิง 

ชมวิดีโอชั้นวางสินค้าเหล็ก
Hardware King Shop 

ชั้นวางสินค้าเหล็ก Hardware King Shop

ผลงานเบื้องต้น มีรายละเอียดในงานมากมาย ตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงรูปภาพบางส่วนจากร้านค้าฮาร์ดแวร์คิง เท่านั้น

ชมผลงานอื่นๆจาก โรงงานเชลฟ์วางของ พีเอ็น สตีล โปรดักส์ เลยสิ 🙂