ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านอุปกรณ์การเกษตร by PN Steel Product
ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านอุปกรณ์การเกษตร by PN

ร้านคลองหินการเกษตร

จำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร

ร้านคลองหินการเกษตร จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย เคมีเกษตร และอาหารสัตว์ PN ตอบโจทย์ร้านนี้โดยเฉพาะ ด้วยหัวปิดเชลฟ์แบบแขวนฮุกเพิ่มประโยชน์ในการแขวนสินค้า แร็คครอบชั้นตะกร้าขนาดใหญ่ และยังสั่งผลิตชั้นวางแบบหน้าแคบพิเศษ เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ร้านค้าได้มากขึ้นอีกเท่าตัว

หัวปิดเชลฟ์สีเขียว ขนาดเล็ก ร้านคลองหินการเกษตร
หัวปิดเชลฟ์แบบมีตะขอแขวน ร้านคลองหินการเกษตร
แร็คครอบชั้นตะกร้า ร้านคลองหินการเกษตร
แร็คครอบชั้นแขวนฮุกร้านคลองหินการเกษตร
แร็คสั่งผลิตแบบมีตะขอแขวนด้านข้าง ร้านคลองหินการเกษตร
แร็คสต็อกแบบหน้าแคบพิเศษ งานสั่งผลิต ร้านคลองหินการเกษตร
แร็คครอบชั้นตะขอแขวน ร้านคลองหินการเกษตร
แร็คครอบเชลฟ์ริมผนัง ร้านคลองหินการเกษตร

วิดีโอตัวอย่าง

ผลงานรวมการติดตั้ง

1