ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านอุปกรณ์การเกษตร by PN Steel Product
ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านอุปกรณ์การเกษตร by PN

ร้านคลังเกษตรนครศรี

ร้านคลังเกษตรนครศรี จำหน่ายปุ๋ย, ยา และอุปกรณ์ทางการเกษตร | สั่งผลิตแร็คครอบเชลฟ์หลังตาข่ายทั้งแบบกลางห้องและริมผนัง มาพร้อมกับแร็คสต็อกสินค้าพื้นไม้อัดที่รับน้ำหนักได้เยอะ คุมโทนร้านการเกษตรขนาดใหญ่ให้น่ามองไปกับเชลฟ์และแร็คโทนสีเขียว-ขาวที่ถูกจัดเรียงไว้สวยงามเป็นระเบียบเต็มพื้นที่

ชั้นแร็ควางของ ชั้นสต้ฮกสินค้า ร้านขายอุปกรณ์การเกษตร
1
2
3
4
5

วิดีโอตัวอย่าง

ผลงานรวมการติดตั้ง

8