เชลวางสินค้า

ร้านดงบังพลาสติก

แปลน เชลล์วางสินค้า ร้านค้า

โซน A แร็คมินิท็อป ขนาด 60x232x300 ซม. 2 ชั้นสต๊อก (พื้นไม้) ครอบชั้นวาง ขนาด 50x120x180 ซม. 4 ชั้นรวมฐาน (หลังตาข่าย) จำนวน 7 ชุดต่อ

เชลล์วางสินค้า 8

โซน B ชั้นวางปิดหน้าแลค ขนาด 50x97x200 ซม. 5 ชั้นรวมฐาน (หลังตาข่าย) จำนวน 3 ชุด
โซน C แร็คมินิท็อป ขนาด 100x232x300 ซม. 2 ชั้นสต๊อก (พื้นไม้) ครอบชั้นวาง ขนาด 100x120x200 ซม. 5 ชั้นรวมฐาน (หลังตาข่าย) จำนวน 2 ชุดต้น 4 ชุดต่อ
โซน D แร็คมินิท็อป ขนาด 100x232x300 ซม. 2 ชั้นสต๊อก (พื้นไม้) ครอบชั้นเดิม จำนวน 1 ชุดต้น 2 ชุดต่อ
โซน E ชั้นวางกลางห้อง ขนาด 100x120x180 ซม. 4 ชั้นรวมฐาน (หลังตาข่าย) จำนวน 1 ชุดต้น 8 ชุดต่อ

แปลน เชลล์วางสินค้า ร้านค้า

โซน A แร็คมินิท็อป ขนาด 60x232x300 ซม. 2 ชั้นสต๊อก (พื้นไม้) ครอบชั้นวาง ขนาด 50x120x180 ซม. 4 ชั้นรวมฐาน (หลังตาข่าย)
จำนวน 7 ชุดต่อ

เชลล์วางสินค้า 8

โซน B ชั้นวางปิดหน้าแลค ขนาด 50x97x200 ซม. 5 ชั้นรวมฐาน (หลังตาข่าย) จำนวน 3 ชุด
โซน C แร็คมินิท็อป ขนาด 100x232x300 ซม. 2 ชั้นสต๊อก (พื้นไม้) ครอบชั้นวาง ขนาด 100x120x200 ซม. 5 ชั้นรวมฐาน (หลังตาข่าย) จำนวน 2 ชุดต้น 4 ชุดต่อ
โซน D แร็คมินิท็อป ขนาด 100x232x300 ซม. 2 ชั้นสต๊อก (พื้นไม้) ครอบชั้นเดิม จำนวน 1 ชุดต้น 2 ชุดต่อ
โซน E ชั้นวางกลางห้อง ขนาด 100x120x180 ซม. 4 ชั้นรวมฐาน (หลังตาข่าย) จำนวน 1 ชุดต้น 8 ชุดต่อ

ภาพแบบขยาย เชลล์วางสินค้า แรค มินิท๊อป

1. ภาพขยายแร็คมินิท็อป
ขนาด 60x232x301 ซม. 2ชั้น ครอบชั้นวางสินค้า 50x120x180 ซม. 4ชั้น โซน A

เชลล์วางสินค้า 16

1.1 เสา L หน้า 3.2×7.5 ซม. ขนาด 40×180 ซม.
1.2 แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม.
1.3 ตาข่ายขนาด 116.8×170 ซม.
1.4 แผ่นชั้นขนาด 40×120 ซม.

1.5 แผ่นฐานขนาด 50×120 ซม. (เว้าเข้าเสาL)1.6 แผ่นฐานขนาด 50×120 ซม. (เว้าเข้าหาเสาR)
1.7 ชั้นวางสินค้า (2 ชุด) ขนาด 50x120x180 ซม. 4 ชั้น
1.8 ไม้ MDF 16 มม.
1.9 เสามินิท็อปหน้า 7×5 ซม. ขนาด 60×301 ซม. (ถักสูง 190 ซม.

1.10 บีมมินท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. (ร่องกระดูก 5 ร่อง)
1.11 กระดูก l หน้า 5 ซม. (จำนวน 5 อัน/ชั้น)
1.12 บีมกันเท้าแป๊บ 1×3 นิ้ว ยาว 232 ซม.

ภาพแบบขยาย เชลล์วางสินค้า แรค มินิท๊อป โซน A

1. ภาพขยายแร็คมินิท็อป
ขนาด 60x232x301 ซม. 2ชั้น ครอบชั้นวางสินค้า 50x120x180 ซม. 4ชั้น โซน A

เชลล์วางสินค้า 16

1.1 เสา L หน้า 3.2×7.5 ซม. ขนาด 40×180 ซม.
1.2 แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม.
1.3 ตาข่ายขนาด 116.8×170 ซม.
1.4 แผ่นชั้นขนาด 40×120 ซม.
1.5 แผ่นฐานขนาด 50×120 ซม. (เว้าเข้าเสาL)
1.6 แผ่นฐานขนาด 50×120 ซม. (เว้าเข้าหาเสาR)
1.7 ชั้นวางสินค้า (2 ชุด) ขนาด 50x120x180 ซม. 4 ชั้น
1.8 ไม้ MDF 16 มม.
1.9 เสามินิท็อปหน้า 7×5 ซม. ขนาด 60×301 ซม. (ถักสูง 190 ซม.
1.10 บีมมินท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. (ร่องกระดูก 5 ร่อง)
1.11 กระดูก l หน้า 5 ซม. (จำนวน 5 อัน/ชั้น)
1.12 บีมกันเท้าแป๊บ 1×3 นิ้ว ยาว 232 ซม.

ภาพขยาย เชลล์วางสินค้า แรคมินิท็อป โซน C, B

2 ภาพขยายแร็คมินิท็อป โซน C, B
ขนาด 100x232x301 ซม. 2 ชั้น ครอบชั้นวางสินค้าขนาด 100x120x200 ซม. 5 ชั้น

เชลล์วางสินค้า 18

2.1 บีมมินิท็อป หน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. (ร่องกระดูก 5 ร่อง)-เสามินิท็อปหน้า 7×5 ซม. ขนาด 100×301 ซม. ถักสูง 210 ซม.
2.2 เสามินิท็อปหน้า 7×5 ซม. ขนาด 100×301 ซม. ถักสูง 210 ซม. (เชื่อมตาข่าย 205 ซม.) (เจาะรูหน้าเสา)
2.3 ไม้ MDF 16 มม.
2.4 กระดูก l หน้า 5ซม. (จำนวน 5 อัน/ชั้น)

2.5 แผ่นชั้น (หลังตรง) ขนาด 40×96 ซม.
2.6 แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม.
2.7 แผ่นฐาน (หลังตรง) ขนาด 50×97 ซม.
2.8 กันเท้ารุ่น 96 ซม.

2.9 ตัวต่อขาเสารุ่น 45 ซม.
2.10 บีมกันเท้าแป๊บ 1×3 นิ้ว ยาว 232 ซม.

ภาพขยาย ชั้นวางสินค้า แรคมินิท็อป โซน C, B

2 ภาพขยายแร็คมินิท็อป โซน C, B
ขนาด 100x232x301 ซม. 2 ชั้น ครอบชั้นวางสินค้าขนาด 100x120x200 ซม. 5 ชั้น

เชลล์วางสินค้า 18

2.1 บีมมินิท็อป หน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. (ร่องกระดูก 5 ร่อง)-เสามินิท็อปหน้า 7×5 ซม. ขนาด 100×301 ซม. ถักสูง 210 ซม.
2.2 เสามินิท็อปหน้า 7×5 ซม. ขนาด 100×301 ซม. ถักสูง 210 ซม. (เชื่อมตาข่าย 205 ซม.) (เจาะรูหน้าเสา)
2.3 ไม้ MDF 16 มม.
2.4 กระดูก l หน้า 5ซม. (จำนวน 5 อัน/ชั้น)
2.5 แผ่นชั้น (หลังตรง) ขนาด 40×96 ซม.

2.6 แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม.
2.7 แผ่นฐาน (หลังตรง) ขนาด 50×97 ซม.
2.8 กันเท้ารุ่น 96 ซม.
2.9 ตัวต่อขาเสารุ่น 45 ซม.
2.10 บีมกันเท้าแป๊บ 1×3 นิ้ว ยาว 232 ซม.

เชลล์วางสินค้า 20

2.11 เสามินิท็อปหน้า 7×5 ซม. ขนาด 100×301 ซม. (เชื่อมติดเสา T สูง 200 ซม.) (เจาะรูหน้าเสา)
2.12 บีมมินิท็อปหน้า 10 ซม. ยาว 232 ซม. (ร่องกระดูก 5 ร่อง)
2.13 เสามินิท็อปหน้า 7×5 ซม. ขนาด 100×301 ซม. (เชื่อมติดเสา T สูง 200 ซม.)
2.14 ชั้นวางสินค้า (2ชุด) ขนาด 100x120x200 ซม. 5 ชั้น

2.15 ไม้ MDF 16 มม.
2.16 กระดูก l หน้า 5 ซม. (จำนวน 5 อัน/ชั้น)
2.17 แผ่นชั้น (หลังตรง) ขนาด 40×96 ซม.
2.18 แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม.

2.19 แผ่นฐาน (หลังตรง) ขนาด 50×97 ซม.
2.20 กันเท้ารุ่น 96 ซม.
2.21 ตัวต่อขาเสารุ่น 45 ซม.
2.22 บีมกันเท้าแป๊บ 1×3 นิ้ว ยาว 232 ซม.

2.23 แผ่นชั้นขนาด 40×120 ซม.
2.24 ตาข่ายขนาด 116.8×190 ซม.
2.25 เสา T หน้า 3.2×7.5 ซม. ขนาด 40x200x40 ซม.

2.26 แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม.-แผ่นฐานขนาด 50×120 ซม. (เว้าเข้าเสา L)
2.27 แผ่นฐานขนาด 50×120 ซม. (เว้าเข้าเสา R)
2.28 แผ่นฐานขนาด 50×120 ซม. (เว้าเข้าเสา L)
2.29 แผ่นฐานขนาด 50×120 ซม. (เว้าเข้าเสา R)

ภาพขยาย เชลล์วางสินค้า โซน E

เชลล์วางสินค้า 21

2.30 เสา T หน้า 3.2×7.5 ซม. ขนาด 40x180x40 ซม.
2.31 ตาข่ายขนาด 116.8×170 ซม.
2.32 แผ่นชั้นขนาด 40×120 ซม.
2.33 แขนรับชั้นรุ่น 40 ซม.

2.34 แผ่นฐานขนาด 50×120 ซม.

ใบถอดแบบ ชั้นวางสินค้า ร้านเจ๊กระเหรี่ยง

เชลล์วางสินค้า 22

โซน A แร็คมินิท็อป ขนาด 60x232x300 ซม. 2ชั้นสต๊อก ครอบชั้นขนาด 50x120x180 ซม. 4 ชั้นรวมฐาน (หลังตาข่าย)

1. เสามินิท็อป (7×5) ขนาด 60x300x ซม. สีเขียว จำนวน 6 ต้น (ใช้เสาเดิม1ต้น)
2. บีม (ร่องกระดูก 5ร่อง) ขนาด 10×232 ซม. สีขาวฟ้า จำนวน 28 อัน
3. กระดูก l ขนาด 5×60 ซม. สีขาวฟ้า จำนวน 70 อัน
4. ไม้ MDF 16 มิลลิเมตร ขนาด 60×232 ซม. สีขาว จำนวน 14 แผ่น
5. บีมกันเท้า (C) ขนาด 1x4x232 ซม. สีเขียว จำนวน 14 อัน

6. เสา L/A+Plus ขนาด 40×180 ซม. สีเขียว จำนวน 14 ต้น
7. แผ่นฐาน A+Plus 0.7 มิลลิเมตร (เว้าR) ขนาด 50×120 ซม. สีขาวฟ้า จำนวน 7 แผ่น
8. แผ่นฐาน A+Plus 0.7 มิลลิเมตร (เว้าL) ขนาด 50×120 ซม. สีขาวฟ้า จำนวน 7 แผ่น
9. แผ่นชั้น A+Plus 0.7 มิลลิเมตร ขนาด 40×120 ซม. สีขาวฟ้า จำนวน 42 แผ่น10. แขน A+Plus (2.5มิลลิเมตร) ขนาด 40 ซม. สีขาวฟ้า จำนวน 84 อัน
11. หลังตาข่าย ขนาด 116.8×170 ซม. สีขาวฟ้า จำนวน 14 แผง

12. น็อตตาข่าย สีชุบ จำนวน 56 ตัว
13. น็อตบีม สีชุบ จำนวน 56 ตัว
14. ปุ่มเหล็ก สีเขียว จำนวน 28 ปุ่ม

โซน B ชั้นปิดหน้าแร็ค 50x97x200 ซม. 5 ชั้นรวมฐาน (หลังตาข่าย)

1. ขาต่อเสา L /R ขนาด 45 ซม. สีเขียว จำนวน 6 อัน
2. แผ่นฐานหลังตรง A+Plus 0.7 มิลลิเมตร ขนาด 50×97 ซม. สีขาวฟ้า จำนวน 3 แผ่น
3. แผ่นชั้นหลังตรง A+Plus 0.7 มิลลิเมตร ขนาด 40×96 ซม. สีขาวฟ้า จำนวน 12 แผ่น
4. แขนรับชั้น A+Plus 2.5 มิลลิเมตร ขนาด 40 ซม. สีขาวฟ้า จำนวน 24 อัน
5. กันเท้า ขนาด 97 ซม. สีเขียว จำนวน 3 อัน
6. ปุ่มเหล็ก สีเขียว จำนวน 6 อัน

โซน C แร็คมินิท็อป ขนาด 100x232x300 ซม. 2 ชั้นสต๊อก ครอบชั้นขนาด 100x120x200 ซม. 5 ชั้นรวมฐาน (หลังตาข่าย)

1. เสามินิท็อป (7×5) เชื่อมติดเสา T/A+Plus (200ซม.) ขนาด 100×300 ซม. สีเขียว จำนวน 4 ต้น (ติดตาข่าย)
2. เสามินิท็อป (7×5) เชื่อมติดเสา T/A+Plus (200ซม.) ขนาด 100×300 ซม. สีเขียว จำนวน 4 ต้น
3. บีม (ร่องกระดูก5ร่อง) ขนาด 10×232 ซม. สีขาวฟ้า จำนวน 24 อัน
4. กระดูกl ขนาด5×100 ซม. สีขาวฟ้า จำนวน 60 อัน
5. ไม้ MDF 16 มิลลิเมตร ขนาด 100×232 ซม. สีขาว จำนวน 12 แผ่น

6. บีมกันเท้า (C) ขนาด1x4x232 ซม. สีเขียว จำนวน 12 อัน
7. เสา T/A+Plus ขนาด 40x200x40 ซม. สีเขียว จำนวน 6 ต้น
8. แผ่นฐาน A+Plus 0.7 มิลลิเมตร (เว้าR) ขนาด50×120 ซม. สีขาวฟ้า จำนวน 12 แผ่น
9. แผ่นฐาน A+Plus 0.7 มิลลิเมตร (เว้าL) ขนาด 50×120 ซม. สีขาวฟ้า จำนวน 12 แผ่น
10. แผ่นชั้น A+Plus 0.7 มิลลิเมตร ขนาด 40×120 ซม. สีขาวฟ้า จำนวน 96 แผ่น

11. แขน A+Plus (2.5มิลลิเมตร) ขนาด 40 ซม. สีขาวฟ้า จำนวน 192 แผ่น
12. หลังตาข่าย ขนาด 116.8×190 ซม. สีขาวฟ้า จำนวน 12 แผง
13. น็อตตาข่าย สีชุบ จำนวน 72 ตัว
14. น็อตบีม สีชุบ จำนวน 48 ตัว
15. ปุ่มเหล็ก สีเขียว จำนวน 42 ปุ่ม

โซน D แร็คมินิท็อป ขนาด 100x232x300 ซม. 2 ชั้นสต๊อก ครอบชั้นเดิม

1. เสามินิท็อป (7×5) ถักสูง 210 ซม. (เจาะรูหน้าเสา) ขนาด 100×300 ซม. สีเขียว จำนวน 2 ต้น (ติดตาข่าย)
2. เสามินิท็อป (7×5) ถักสูง 210 ซม. ขนาด 100×300 ซม. สีเขียว จำนวน 2 ต้น
3. บีม (ร่องกระดูก 5 ร่อง) ขนาด 10×232 ซม. สีขาวฟ้า จำนวน 12 อัน

4. กระดูก l ขนาด 5×120 ซม. สีขาวฟ้า จำนวน 12 อัน
5. ไม้ MDF 16 มิลลิเมตร ขนาด 100×232 ซม. สีขาว จำนวน 6 แผ่น
6. บีมกันเท้า (C) ขนาด 1x4x232 ซม. สีเขียว จำนวน 6 อัน
7. น็อตบีม สีชุบ จำนวน 24 ตัว

โซน E ชั้นวางกลางห้อง ขนาด 100x120x180 ซม. 4ชั้นรวมฐาน (หลังตาข่าย)

1. เสา T/A+Plus ขนาด 40x180x40 ซม. สีเขียว จำนวน 10 ต้น (ใส่ในแร็ค)
2. แผ่นฐาน A+Plus 0.7 มิลลิเมตร (เว้าL) ขนาด 50×120 ซม. สีขาวฟ้า จำนวน 8 แผ่น
3. แผ่นฐาน A+Plus 0.7 มิลลิเมตร (เว้าR) ขนาด 50×120 ซม. สีขาวฟ้า จำนวน 8 แผ่น
4. แผ่นฐาน A+Plus0.7 มิลลิเมตร (เว้าL+R) ขนาด50×120 ซม. สีขาวฟ้า จำนวน 2 แผ่น

5. แผ่นชั้น A+Plus 0.7 มิลลิเมตร ขนาด 40×120 ซม. สีขาวฟ้า จำนวน 72 แผ่น
6. แขน A+Plus (2.5 มิลลิเมตร) ขนาด 40 ซม. สีขาวฟ้า จำนวน 144 อัน
7. ตาข่าย ขนาด 116.x170 ซม. สีขาวฟ้า จำนวน 9 แผง
8. น็อตตาข่าย สีชุบ จำนวน 36 ตัว
9. ปุ่ม สีเขียว จำนวน 30 ปุ่ม

ร้านดงบังพลาสติก
ที่ตั้ง: 165 ม.5 ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

เฟสบุ๊คร้าน:

www.facebook.com/ดงบังพลาสติก

วิดีโอ เชลล์วางสินค้า ร้านดงบังพลาสติก

Source: PN Steel Product Channel