ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านค้าปลีกทั่วไป by PN Steel Product
ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านค้าปลีกทั่วไป by PN

ร้านดงบังพลาสติก

ร้านดงบังพลาสติก จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคทุกชนิด | แร็คครอบชั้นวางสินค้าสีเขียว-ขาวทั้งริมผนังและกลางห้อง หลังตาข่าย 4 ชั้น ผสมกับชั้นตะกร้าแบ่งกั้น ด้านบนสต็อกสินค้าได้ 2 ชั้น เคาน์เตอร์คิดเงินแบบโค้งท็อปสแตนเลส พร้อมตู้ไซด์บอร์ด ตู้แช่เครื่องดื่มสามประตู จำนวน 2 ตู้ และชั้นวางหนังสือสีขาว

เชลล์วางสินค้า 1
เชลล์วางสินค้า 2
เชลล์วางสินค้า 3
เชลล์วางสินค้า 4
เชลล์วางสินค้า 5
เชลล์วางสินค้า 6

วิดีโอตัวอย่าง

จากร้านโสภณซุปเปอร์

ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านโสภณซุปเปอร์สโตร์