ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านค้าปลีกทั่วไป by PN Steel Product
ผลงานติดตั้งชั้นวางสินค้าร้านค้าปลีกทั่วไป by PN

ร้านป.ซูเปอร์สโตร์ (อากาศอำนวย)

ร้านป.ซูเปอร์สโตร์ (อากาศอำนวย) จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค | ผสมผสานชั้นวางสินค้า 3 แบบเข้าไว้ด้วยกันในร้านเดียว แบบแรกคือชั้นวางสินค้าหลังตาข่ายรุ่นมาตรฐานสีขาวล้วนกลางห้อง 5 ชั้น ซึ่งมีบางชุดที่เปลี่ยนแผ่นชั้นเป็นชั้นตะกร้า, แบบที่ 2 เป็นชั้นวางสินค้ากลางห้องหลังทึบงานสั่งผลิตให้ด้านบนมีรางใส่ป้ายแบรนด์ และแบบที่ 3 เป็นชั้นวางสินค้าหลังทึบวางสินค้าได้ 5 ชั้น ออกแบบเว้นพื้นที่ให้มีความสูงพิเศษ พร้อมกับเพิ่มกล่องไฟด้านบน

1
2
3
4
5
6
7
8

วิดีโอตัวอย่าง

จากร้าน ป. ซูเปอร์สโตร์ (สาขาอากาศอำนวย)

ปกวิดีโอแนะนำชั้นวางสินค้าในร้าน ป. ซูเปอร์สโตร์ สาขาอากาศอำนวย