แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์

กระบะโปรโมชั่น

กระบะโปรโมชั่น (Premium Dump Bin) หรือ กระบะลดราคา เป็นหนึ่งในประเภทชั้นวางสินค้า แต่ลักษณะและรูปลักษณ์จะต่างออกไป โดยที่กระบะลดราคานั้นจะเน้นการใส่สินค้ารวมกันเป็นกระจุกอยู่ด้วยกัน เพื่อให้ดูว่าเป็นสินค้าราคาถูกกว่าปกติ ซึ่งสามารถดึงดูดลูกค้าได้ดีเลยทีเดียว