Showing 1–15 of 23 results

ตะขอแขวนสินค้า

ตะขอแขวนสินค้า ฮุกแขวนสินค้า สำหรับใช้ร่วมกับชั้นวางสินค้าที่มีแผ่นหลังเป็นเป็นตาข่าย แผ่นหลังพันชิ่ง หรืออุปกรณ์เสริมแขนบาร์


ตัวอย่างการติดตั้งฮุกแขวนสินค้า

ตะแขวนสินค้า แบบแป้น
ตะขอแขวน หัวเข็มขัด
ชั้นแขวนฮุก ชั้นแขวนสินค้า ร้านท่าแซะการเกษตร
ชั้นแขวนฮุก สีดำพรีเมียม ร้านธารทองการเกษตร
ชั้นแขวนฮุกร์ ร้านครอปโปรไลน์
ชั้นแขวนสินค้า สีส้ม ร้านท่าแซะการเกษตร
ชั้นแขวนสินค้า ร้านดีเอ็นเอ โกลบอล อะโกร
แร็คครอบชั้นแขวนฮุกแบบสไลด์ ร้านครอปโปรไลน์
ชั้นแขวนฮุกหลังตาข่าย ร้านไสหร้า เกษตรภัณฑ์
ชั้นแขวนฮุกหลังตาข่าย ร้านดีเอ็นเอ โกลบอล อะโกร
อุปกรณ์ชั้นวางสินค้าตะขอแขวน
ชั้นแขวนฮุกร์สีส้ม ร้านประเวท (เฮียป๋อง)
หัวปิดเชลฟ์แบบมีตะขอแขวน ร้านคลองหินการเกษตร
ชั้นแขวนฮุกร์สีเหลืองดำจากร้านรวมทรัพย์

วิดีโอแนะนำฮุกแขวนสินค้า

ขนาดฮุกร์แขวนสินค้า