ชั้นวางสินค้า แบ่งตามรุ่น

ชั้นวางสินค้า แบ่งตามรุ่นและการรับน้ำหนัก 60kg 80kg 100kg มีแบบแผ่นชั้น ชั้นตะกร้า ชั้นแขวนฮุก หลังตาข่าย/หลังทึบ/หลังพันชิ่ง