ชั้นวางสินค้าบนเคาน์เตอร์ แบบตะแกรง

  • ชั้นวางสินค้าบนเคาน์เตอร์
  • แบบตะแกรง 3 ชั้น
  • ใช้สำหรับวางสินค้าโปรโมชั่นหรือสินค้าเสริมยอดขายบนเคาน์เตอร์
  • ขนาด 17x35x38 cm (3 ชั้น)
  • ขนาด 17x50x38 cm (3 ชั้น)
  • ขนาด 19x35x50 cm (4 ชั้น)
  • ขนาด 19x50x50 cm (4 ชั้น)

ติดต่อสอบถาม